Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
DorotaN05-05-2022 13:05:56   [#01]

Dzień dobry, nauczycielka pracuje od 2007r. W tym czasie bywała na L4, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Obecnie kończy urlop rodzicielski, będzie miała urlop uzupełniający. Powinna jesienią wrócić do pracy, ale chce po raz pierwszy wystąpić o urlop dla poratowania zdrowia. Czy wynikające z przepisu 7 lat pracy nieprzerwanie (6 miesięcy ewentualnej nieobecności) bezpośrednio przed ew.udpz będzie znaczyło, że ona urlopu dla poratowania zdrowia nie może dostać?

Czy chodzi o to, że skoro pracuje od 2007r. - czyli 15 lat, to w sumie musi mieć przynajmniej 7 lat pracy (bez zwolnień, urlopów...)?

Zagmatwane to trochę....

Bona Fide05-05-2022 13:10:48   [#02]

Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 4 KN)


post został zmieniony: 05-05-2022 13:11:57
DorotaN05-05-2022 13:51:52   [#03]

Czyli.....bezpośrednio przed urlopem 7 lat nieprzerwanie (ew. pół roku chorobowego itd.)?

a jeśli ktoś pracuje np. 20 lat, chorował w ostatnim czasie 5 miesięcy, był na zasiłku rehabilitacyjnym pół roku i potrzebuje jeszcze pół roku na doleczenie się, nie może wziąć urlopu dla poratowania zdrowia?

Bona Fide05-05-2022 14:17:15   [#04]

7 lat bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu - oznacza, że nie może mieć przerw w zatrudnieniu dłuższych niż 3 miesiące (pomiędzy stosunkami pracy).

Może mieć natomiast inne nieobecności takie, jak okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy - jeśli trwają do 6 miesięcy to je wliczasz do tych 7 lat, a jak dłuższe to odliczasz.

Czyli, jeśli Twoja nauczycielka pracuje w szkole już 15 lat i miała np. urlop macierzyński i rodzicielski w wymiarze odpowiednio 37 (ok. 8,5 miesiąca) i 34 tygodnie (ok. 8 miesięcy) to ten okres odejmujesz od 15 lat.

Jeśli miała sporadyczne L - 4, z których żadne nie trwało dłużej niż 6 miesięcy, to ich nie odliczasz.

Po odjęciu wszystkich absencji dłuższych od 6 miesięcy (z całego okresu zatrudnienia, bo pracuje cały czas), jeśli zostanie jej 7 lat stażu pracy, to może iść na na ten urlop.


post został zmieniony: 05-05-2022 14:23:33
an05-05-2022 20:46:10   [#05]

Czy nauczyciel musi być zatrudniony przez 7 lat w tej szkole, w której bierze urlop, czy liczy się zatrudnienie jako nauczyciel we wcześniejszych szkołach?

Ala05-05-2022 21:03:07   [#06]

z innych szkół też się liczy, jeśli przerwy w zatrudnieniu były krótsze niż 3 miesiące

rzewa05-05-2022 23:28:07   [#07]

Hm... niezupełnie jest tak jak napisano w #04:

trzeba policzyć wszystkie nieobecności z tytułu choroby lub urlopu innego niż wypoczynkowy niezależnie od tego jak długo trwały w ostatnich 7 latach

jeśli wyjdzie więcej niż pół roku, to należy cofnąć się w czasie jeszcze o tyle dni ile trwały te nieobecności w sumie -> jeśli w tym okresie były jeszcze nieobecności, to należy cofnąć się jeszcze w czasie o tyle dni ile było nieobecności itd

póki w okresie o jaki się cofamy nie będzie już żadnych nieobecności

jeśli w tym dniu n-l był zatrudniony w szkole i pozostawał w zatrudnieniu przez cały badany okres, to ma prawo do udpz

albo inaczej: jeśli ta n-l pracuje od 1.09.2007 i wszystkie jego nieobecności w pracy od początku zatrudnienia nie przekraczają w sumie 7 lat i 8 m-cy, to ma ona prawo do udpz bez dokonywania jakichkolwiek obliczeń

ale jeśli była więcej nieobecna w pracy, to trzeba to dokładnie obliczyć, bo wszystko zależy od tego jak te nieobecności rozkładały się w czasie

ewitex09-05-2022 22:34:54   [#08]

Nauczycielowi pierwszy urlop dla poratowania zdrowia zakończył się 1 sierpnia 2021roku. Czy może wziąć kolejny urlop dla poratowania zdrowia od 2 sierpnia 2022 roku? Wcześniej pomiędzy tymi urlopami był na zwolnieniu lekarskim trwającym 6 miesięcy.

izael10-05-2022 07:51:16   [#09]

Zwolnienie lekarskie w tym czasie nie ma znaczenia.

Przerwa między urlopami wyniesie rok, więc pod tym względem nie ma przeszkód, by udzielić udpz.

 

rzewa10-05-2022 08:43:51   [#10]

a obliczenia o jakich była mowa wyżej dotyczą tylko pierwszego urlopu zdrowotnego w karierze zawodowej n-la

ewitex10-05-2022 13:19:14   [#11]

Dziękuję za informację

an11-05-2022 12:16:12   [#12]

Jeśli nauczyciel w sumie był na zwolnieniu lekarskim 6 miesięcy i 20 dni - to okres po którym będzie mógł przejść na udpz przedłuża się o 6 m-cy i 20 dni czy tylko o 20 dni?

rzewa11-05-2022 21:21:10   [#13]

o 6 m-cy i 20 dni

an12-05-2022 15:07:17   [#14]

Dziękuję rzewa - chociaż znalazłam też kilka takich interpretacji (na jednym z płatnych poratali oświatowych)

"...jeśli przekroczą one (nieobecności)  6 miesięcy to okres 6 miesięcy nieobecności zostanie wliczony do wymaganego stażu pracy, a okres nieobecności przekraczający 6 miesięcy nieobecności nauczyciel powinien "dopracować". Literalna wykładnia art. 73 ust. 4 KN sugeruje, że przedłużenie wymaganego stażu o nieobecności przekraczajcie 6 miesięcy następuje "na przyszłość".

No i dalej jestem w kropce

zosiaz112-05-2022 17:51:58   [#15]

Czy na udpz można podjąć jakąkolwiek pracę? 

ergo12-05-2022 18:02:35   [#16]

Nie

rzewa12-05-2022 21:07:22   [#17]

an wystarczy przeczytać uważnie KN:

art 73 ust 3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

pierwsze zdanie nie dotyczy tej sytuacji a w drugim zdaniu napisano, że należy przedłużyć wymagany okres pracy o TEN okres tj. okres nieobecności w pracy trwający dłużej niż 6 m-cy

mariz23-05-2022 08:45:55   [#18]

Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie warunków zatrudnienia- ograniczenie zatrudnienia do 1/2 etatu od września 2022 na rok szkolny 2022/23, podpisał zgodę na w/w warunki.

Dzisiaj przyszedł z żądaniem skierowania na badania celem uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli się zdecyduje, to dyrektor może go udzielić tylko do końca sierpnia 2022r- na podstawie art 73 KN? 

rzewa23-05-2022 09:09:36   [#19]

tak

mariz23-05-2022 09:10:54   [#20]

dziękuję - pozdrawiam.

mariz23-05-2022 18:42:55   [#21]

Nauczyciel twierdzi, że może rozpocząć urlop i może on trwać po 1września 2022r z proporcjonalnie zmniejszonym wynagrodzeniem zgodnie z ograniczenym etatem. Podpiera się odpowiedzią prawnika z portali wyszukanymi w internecie:

"Tak, o ile w orzeczeniu o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, data rozpoczęcia urlopu będzie przypadać przed 1 września (np. 31 sierpnia).Co istotne, aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia urlopu zdrowotnego. Późniejsze zmniejszenie wymiaru zajęć (nawet następnego dnia po rozpoczęciu urlopu) wskutek uprzedniego ograniczenia zatrudnienia, nie pozbawia nauczyciela możliwości dalszego korzystania z urlopu zdrowotnego. Nauczyciel, o którym mowa w zapytaniu, może więc korzystać urlopu zdrowotnego bez przeszkód (przez maksymalny roczny okres), o ile we wniosku wskaże, że datą rozpoczęcia urlopu ma być dzień nie późniejszy niż 31 sierpnia. Rozpoczęcie urlopu w dniu 1 września nie będzie możliwe z uwagi na zmniejszenie wymiaru zajęć."

 

z innego źródła:

Urlop przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze (ale obowiązkowy 7-letni okres pracy przed  pierwszym urlopem może być przepracowany poniżej etatu). W praktyce już od wielu lat pojawia się problem: na jaki dzień ten pełen etat ma być zapewniony – na dzień złożenia wniosku, czy rozpoczęcia urlopu. Przyjmuje się, że warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć musi być spełniony na dzień rozpoczęcia korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Należy uważać na korzystanie z ograniczenia zatrudnienia. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnia w maju, a zamierza skorzystać z urlopu od 1 września to nie będzie uprawiony do urlopu nawet, jeżeli lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie. W dniu rozpoczęcia urlopu, czyli 1 września będzie miał już ograniczony etat, a tym samym nie będzie spełniał przesłanki zatrudnienia w pełnym wymiarze. Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu o ile w takiej sytuacji rozpocznie korzystanie z niego będąc zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, czyli przed 1 września. Jeśli zgodzi się na ograniczenie zatrudnienia od 1 września 2019 r. , a rozpocznie urlop zdrowotny przed tym dniem, od 1 września 2019 r ., mimo przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, będzie otrzymywał proporcjonalnie ograniczone wynagrodzenie. Wyrażenie zgody na ograniczenie w czasie urlopu zdrowotnego nie powoduje jego przerwania, a jedynie zmniejszenie wynagrodzenia.

 

Jakie więc stanowisko powinien zająć dyrektor- nauczyciel chce skorzystać z urlopu przed 1 września 2022r? 

 

rzewa24-05-2022 08:49:08   [#22]

udzielić urlopu tylko do końca sierpnia i poczekać na ew. rozstrzygnięcie kwestii przez sąd

n-l musi być zatrudniony podczas urlopu w pełnym wymiarze z uwagi na art 73 ust 7 KN -> gdyby dopuszczalne było zmniejszenie wynagrodzenia n-la w czasie urlopu n-l miałby problem z utrzymaniem się


post został zmieniony: 24-05-2022 08:52:16
mariz24-05-2022 10:41:25   [#23]

dziękuję- pozdrawiam.

Zwojka02-06-2022 12:47:06   [#24]

czy mając 1/2 etatu można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel nigdy nie miał całego etatu (przynajmniej w okresie tych wspominanych 7 lat).


post został zmieniony: 02-06-2022 12:49:07
dariuszn702-06-2022 13:19:29   [#25]

Nie można, trzeba mieć cały etat.

gimnazjum08-06-2022 09:36:38   [#26]

a ma może ktos aktualny wzór skierowania na badania lekarskie ( udpz) bo co portal to inna podstawa prawna- proszę-:)

Bona Fide08-06-2022 11:33:29   [#27]

Aktualny wzór skierowania jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 2238).

Natomiast jeśli potrzebujesz samej podstawy prawnej, to jest to art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).


post został zmieniony: 08-06-2022 11:36:23
Bona Fide08-06-2022 11:40:02   [#28]

Proszę:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002238/O/D20212238.pdf

 

matyldaa04-10-2022 11:52:23   [#29]

Nauczycielka od 2020 r: miesiąc L4 (1.09-30.09.20), roczny udpr (1.10.20-30.09.21), urlop uzupełniający, opieka nad dorosłym członkiem rodziny, L4 (do 24.06.22), kolejne opieka i L4 (1.09-30.09. 22) i od 1.10.22 do 30.04.23 udpz. (nauczycielka w maju 23 r. kończy 60 lat). Czy bezpośrednio po udpz nauczycielka  będzie mogla iść na L4 czy opiekę? 


post został zmieniony: 04-10-2022 11:58:27
rzewa05-10-2022 13:01:52   [#30]

1.10.22 n-lka nie powinna otrzymać udpz tylko zostać z dniem 30.09.22 (a nawet wcześniej) zwolniona z pracy na podstawie art 23 ust 1 pkt 2 KN

matyldaa05-10-2022 13:18:02   [#31]

Nie można w takiej sytuacji udzielić udpz? 

matyldaa05-10-2022 13:58:29   [#32]

W art jest mowa o szczególnych przypadkach i przedłużeniu okresu o 12 miesięcy i wymieniony jest udpr. 

BogdanK06-10-2022 08:37:36   [#33]

A art. 23 ust 1 pkt 2 KN nie odnosi się do nieprzerwanego zwolnienia chorobowego nauczyciela? Wszak w nim jest mowa o "niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą", a ta pani była na opiekach, więc to chyba wyklucza jego zastosowanie.

izael09-10-2022 18:22:02   [#34]

Art. 23. 1.  Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

2)  w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;
Rzewo, czytając ten literalnie przepis, to raczej może mieć udpz.
Nasuwa mi się pytanie, czy może być opieka na dorosłego członka rodziny udzielona w wymiarze większym niż 14 dni?
rzewa11-10-2022 14:59:28   [#35]

1.09.22 nie mogła otrzymac udpz, gdyż od zakończenia poprzedniego udpz nie minął rok

jej nieobecność nie była związana z ciążą i trwała od 1.11.21 (z grubsza, bo nie podano) do 31.08.22 co daje więcej jak 182 dni

eny13-10-2022 15:26:59   [#36]

Jak czytam to pani otrzymała udpz od 1.10.22 r.... Od 1.09 -30.09.22 miała opiekę i L4 Jakieś to zagmatwane

BogdanK14-10-2022 11:09:11   [#37]

My tu rozważamy implikacje wynikające z terminów zwolnień, urlopów itp. a pytanie brzmiało zupełnie inaczej :)

Odpowiedź na pytanie: czy można bezpośrednio po UdPZ iść na L4 - teoretycznie przeszkód nie ma.
UdPZ kończy się badaniem medycyny pracy, więc jak dostanie dopuszczenie do pracy to może się rozchorować, choćby na zapalenie płuc.

Choć nadal kwestią sporną pozostaje jak ona dojechała do 24.06.22 na zwolnieniach, bo nijak nie chce wyjść mniej niż 182 dni zwolnienia (chyba, że zmieniała choroby w trakcie).

Marcin27-03-2023 12:29:43   [#38]

Nauczyciel chce iść na udpz od 1 września - pierwszy urlop. Czy do okresu siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu,który powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia można wliczyć okres zatrudnienia w szkole z KP jako asystent nauczyciela?

rzewa27-03-2023 15:08:01   [#39]

nie

Moltena04-04-2023 10:55:09   [#40]

Czy nauczyciel może iść na udpz bezpośrednio po urlopie wychowawczym? (wykorzystany pełen okres wychowawczego)?

rzewa04-04-2023 21:45:54   [#41]

tak, o ile spełnia wymagania do tego urlopu, czyli gdy:

1. jest to jego kolejny urlop lub

2. jest to jego pierwszy udpz ale ma przepracowane łącznie tyle ile wymaga KN -> co najmniej 7 lat + okres urlopu wychowawczgo

Moltena05-04-2023 12:07:07   [#42]

Dziękuję rzewo.

 

BeataGie22-09-2023 00:40:10   [#43]

Nauczycielka jest na urlopie dla poratowania zdrowia. W roku 24/25 nie będzie dla niej godzin - zgadza się na zwolnienie z art.m20 KN.  W listopadzie kończy 60 lat więc od września idzie na świadczenie kompensacyjne, od grudnia pełna emerytura. 31 sierpnia otrzymuje odprawę 6+3 miesiące i rekopemsatę za niewykoprzystany urlop. Czy tok rozumowania prawidłowy??

rzewa22-09-2023 17:33:40   [#44]

tak

izael25-09-2023 14:20:59   [#45]

jeśli pójdzie na kompensacyjne, to nie otrzyma rekompensaty z KN przy obliczaniu emerytury... a być może ma do tego prawo:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]