Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia
strony: [ 1 ]
DorotaN05-05-2022 13:05:56   [#01]

Dzień dobry, nauczycielka pracuje od 2007r. W tym czasie bywała na L4, urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Obecnie kończy urlop rodzicielski, będzie miała urlop uzupełniający. Powinna jesienią wrócić do pracy, ale chce po raz pierwszy wystąpić o urlop dla poratowania zdrowia. Czy wynikające z przepisu 7 lat pracy nieprzerwanie (6 miesięcy ewentualnej nieobecności) bezpośrednio przed ew.udpz będzie znaczyło, że ona urlopu dla poratowania zdrowia nie może dostać?

Czy chodzi o to, że skoro pracuje od 2007r. - czyli 15 lat, to w sumie musi mieć przynajmniej 7 lat pracy (bez zwolnień, urlopów...)?

Zagmatwane to trochę....

Bona Fide05-05-2022 13:10:48   [#02]

Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 4 KN)


post został zmieniony: 05-05-2022 13:11:57
DorotaN05-05-2022 13:51:52   [#03]

Czyli.....bezpośrednio przed urlopem 7 lat nieprzerwanie (ew. pół roku chorobowego itd.)?

a jeśli ktoś pracuje np. 20 lat, chorował w ostatnim czasie 5 miesięcy, był na zasiłku rehabilitacyjnym pół roku i potrzebuje jeszcze pół roku na doleczenie się, nie może wziąć urlopu dla poratowania zdrowia?

Bona Fide05-05-2022 14:17:15   [#04]

7 lat bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu - oznacza, że nie może mieć przerw w zatrudnieniu dłuższych niż 3 miesiące (pomiędzy stosunkami pracy).

Może mieć natomiast inne nieobecności takie, jak okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy - jeśli trwają do 6 miesięcy to je wliczasz do tych 7 lat, a jak dłuższe to odliczasz.

Czyli, jeśli Twoja nauczycielka pracuje w szkole już 15 lat i miała np. urlop macierzyński i rodzicielski w wymiarze odpowiednio 37 (ok. 8,5 miesiąca) i 34 tygodnie (ok. 8 miesięcy) to ten okres odejmujesz od 15 lat.

Jeśli miała sporadyczne L - 4, z których żadne nie trwało dłużej niż 6 miesięcy, to ich nie odliczasz.

Po odjęciu wszystkich absencji dłuższych od 6 miesięcy (z całego okresu zatrudnienia, bo pracuje cały czas), jeśli zostanie jej 7 lat stażu pracy, to może iść na na ten urlop.


post został zmieniony: 05-05-2022 14:23:33
an05-05-2022 20:46:10   [#05]

Czy nauczyciel musi być zatrudniony przez 7 lat w tej szkole, w której bierze urlop, czy liczy się zatrudnienie jako nauczyciel we wcześniejszych szkołach?

Ala05-05-2022 21:03:07   [#06]

z innych szkół też się liczy, jeśli przerwy w zatrudnieniu były krótsze niż 3 miesiące

rzewa05-05-2022 23:28:07   [#07]

Hm... niezupełnie jest tak jak napisano w #04:

trzeba policzyć wszystkie nieobecności z tytułu choroby lub urlopu innego niż wypoczynkowy niezależnie od tego jak długo trwały w ostatnich 7 latach

jeśli wyjdzie więcej niż pół roku, to należy cofnąć się w czasie jeszcze o tyle dni ile trwały te nieobecności w sumie -> jeśli w tym okresie były jeszcze nieobecności, to należy cofnąć się jeszcze w czasie o tyle dni ile było nieobecności itd

póki w okresie o jaki się cofamy nie będzie już żadnych nieobecności

jeśli w tym dniu n-l był zatrudniony w szkole i pozostawał w zatrudnieniu przez cały badany okres, to ma prawo do udpz

albo inaczej: jeśli ta n-l pracuje od 1.09.2007 i wszystkie jego nieobecności w pracy od początku zatrudnienia nie przekraczają w sumie 7 lat i 8 m-cy, to ma ona prawo do udpz bez dokonywania jakichkolwiek obliczeń

ale jeśli była więcej nieobecna w pracy, to trzeba to dokładnie obliczyć, bo wszystko zależy od tego jak te nieobecności rozkładały się w czasie

ewitex09-05-2022 22:34:54   [#08]

Nauczycielowi pierwszy urlop dla poratowania zdrowia zakończył się 1 sierpnia 2021roku. Czy może wziąć kolejny urlop dla poratowania zdrowia od 2 sierpnia 2022 roku? Wcześniej pomiędzy tymi urlopami był na zwolnieniu lekarskim trwającym 6 miesięcy.

izael10-05-2022 07:51:16   [#09]

Zwolnienie lekarskie w tym czasie nie ma znaczenia.

Przerwa między urlopami wyniesie rok, więc pod tym względem nie ma przeszkód, by udzielić udpz.

 

rzewa10-05-2022 08:43:51   [#10]

a obliczenia o jakich była mowa wyżej dotyczą tylko pierwszego urlopu zdrowotnego w karierze zawodowej n-la

ewitex10-05-2022 13:19:14   [#11]

Dziękuję za informację

an11-05-2022 12:16:12   [#12]

Jeśli nauczyciel w sumie był na zwolnieniu lekarskim 6 miesięcy i 20 dni - to okres po którym będzie mógł przejść na udpz przedłuża się o 6 m-cy i 20 dni czy tylko o 20 dni?

rzewa11-05-2022 21:21:10   [#13]

o 6 m-cy i 20 dni

an12-05-2022 15:07:17   [#14]

Dziękuję rzewa - chociaż znalazłam też kilka takich interpretacji (na jednym z płatnych poratali oświatowych)

"...jeśli przekroczą one (nieobecności)  6 miesięcy to okres 6 miesięcy nieobecności zostanie wliczony do wymaganego stażu pracy, a okres nieobecności przekraczający 6 miesięcy nieobecności nauczyciel powinien "dopracować". Literalna wykładnia art. 73 ust. 4 KN sugeruje, że przedłużenie wymaganego stażu o nieobecności przekraczajcie 6 miesięcy następuje "na przyszłość".

No i dalej jestem w kropce

zosiaz112-05-2022 17:51:58   [#15]

Czy na udpz można podjąć jakąkolwiek pracę? 

ergo12-05-2022 18:02:35   [#16]

Nie

rzewa12-05-2022 21:07:22   [#17]

an wystarczy przeczytać uważnie KN:

art 73 ust 3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

pierwsze zdanie nie dotyczy tej sytuacji a w drugim zdaniu napisano, że należy przedłużyć wymagany okres pracy o TEN okres tj. okres nieobecności w pracy trwający dłużej niż 6 m-cy

mariz23-05-2022 08:45:55   [#18]

Nauczyciel otrzymał wypowiedzenie warunków zatrudnienia- ograniczenie zatrudnienia do 1/2 etatu od września 2022 na rok szkolny 2022/23, podpisał zgodę na w/w warunki.

Dzisiaj przyszedł z żądaniem skierowania na badania celem uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Jeśli się zdecyduje, to dyrektor może go udzielić tylko do końca sierpnia 2022r- na podstawie art 73 KN? 

rzewa23-05-2022 09:09:36   [#19]

tak

mariz23-05-2022 09:10:54   [#20]

dziękuję - pozdrawiam.

mariz23-05-2022 18:42:55   [#21]

Nauczyciel twierdzi, że może rozpocząć urlop i może on trwać po 1września 2022r z proporcjonalnie zmniejszonym wynagrodzeniem zgodnie z ograniczenym etatem. Podpiera się odpowiedzią prawnika z portali wyszukanymi w internecie:

"Tak, o ile w orzeczeniu o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, data rozpoczęcia urlopu będzie przypadać przed 1 września (np. 31 sierpnia).Co istotne, aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien być zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia urlopu zdrowotnego. Późniejsze zmniejszenie wymiaru zajęć (nawet następnego dnia po rozpoczęciu urlopu) wskutek uprzedniego ograniczenia zatrudnienia, nie pozbawia nauczyciela możliwości dalszego korzystania z urlopu zdrowotnego. Nauczyciel, o którym mowa w zapytaniu, może więc korzystać urlopu zdrowotnego bez przeszkód (przez maksymalny roczny okres), o ile we wniosku wskaże, że datą rozpoczęcia urlopu ma być dzień nie późniejszy niż 31 sierpnia. Rozpoczęcie urlopu w dniu 1 września nie będzie możliwe z uwagi na zmniejszenie wymiaru zajęć."

 

z innego źródła:

Urlop przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze (ale obowiązkowy 7-letni okres pracy przed  pierwszym urlopem może być przepracowany poniżej etatu). W praktyce już od wielu lat pojawia się problem: na jaki dzień ten pełen etat ma być zapewniony – na dzień złożenia wniosku, czy rozpoczęcia urlopu. Przyjmuje się, że warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć musi być spełniony na dzień rozpoczęcia korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Należy uważać na korzystanie z ograniczenia zatrudnienia. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnia w maju, a zamierza skorzystać z urlopu od 1 września to nie będzie uprawiony do urlopu nawet, jeżeli lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie. W dniu rozpoczęcia urlopu, czyli 1 września będzie miał już ograniczony etat, a tym samym nie będzie spełniał przesłanki zatrudnienia w pełnym wymiarze. Nauczyciel będzie mógł skorzystać z urlopu o ile w takiej sytuacji rozpocznie korzystanie z niego będąc zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, czyli przed 1 września. Jeśli zgodzi się na ograniczenie zatrudnienia od 1 września 2019 r. , a rozpocznie urlop zdrowotny przed tym dniem, od 1 września 2019 r ., mimo przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, będzie otrzymywał proporcjonalnie ograniczone wynagrodzenie. Wyrażenie zgody na ograniczenie w czasie urlopu zdrowotnego nie powoduje jego przerwania, a jedynie zmniejszenie wynagrodzenia.

 

Jakie więc stanowisko powinien zająć dyrektor- nauczyciel chce skorzystać z urlopu przed 1 września 2022r? 

 

rzewa24-05-2022 08:49:08   [#22]

udzielić urlopu tylko do końca sierpnia i poczekać na ew. rozstrzygnięcie kwestii przez sąd

n-l musi być zatrudniony podczas urlopu w pełnym wymiarze z uwagi na art 73 ust 7 KN -> gdyby dopuszczalne było zmniejszenie wynagrodzenia n-la w czasie urlopu n-l miałby problem z utrzymaniem się


post został zmieniony: 24-05-2022 08:52:16
mariz24-05-2022 10:41:25   [#23]

dziękuję- pozdrawiam.

Zwojka02-06-2022 12:47:06   [#24]

czy mając 1/2 etatu można skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel nigdy nie miał całego etatu (przynajmniej w okresie tych wspominanych 7 lat).


post został zmieniony: 02-06-2022 12:49:07
dariuszn702-06-2022 13:19:29   [#25]

Nie można, trzeba mieć cały etat.

gimnazjum08-06-2022 09:36:38   [#26]

a ma może ktos aktualny wzór skierowania na badania lekarskie ( udpz) bo co portal to inna podstawa prawna- proszę-:)

Bona Fide08-06-2022 11:33:29   [#27]

Aktualny wzór skierowania jest określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 2238).

Natomiast jeśli potrzebujesz samej podstawy prawnej, to jest to art. 73 ust. 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).


post został zmieniony: 08-06-2022 11:36:23
Bona Fide08-06-2022 11:40:02   [#28]

Proszę:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002238/O/D20212238.pdf

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]