Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmiana warunków pracy
strony: [ 1 ]
halinah15-04-2022 23:39:18   [#01]

OP uznał, że wymiar czasu pracy  bibliotekarzy  zmienia z 30/30 na 27/30 we wszystkich placówkach. Jakie należy podjąć  formalne działania wobec nauczycieli mianowanych?

MKJ16-04-2022 13:14:33   [#02]

Co to znaczy, że OP uznał, że wymiar zmienia się na 27/30? OP nie może zmienić pensum bibliotekarza, bo te jest określone w KN. Nie może też odgórnie ograniczyć wymiaru zatrudnienia poszczególnych nauczycieli, bo to jest w kompetencji dyrektora i ma tu zastosowanie art. 20 KN.


post został zmieniony: 16-04-2022 13:17:28
rzewa18-04-2022 23:53:17   [#03]

ja rozumiem, że OP zdecydował o zmniejszeniu godzin biblioteki w każdej szkole z 30 na 27, czyli każdy dyrektor albo ograniczy wymiar n-la bibliotekarza (oczywiście za jego zgodą) albo dołoży mu innych godzin (np. rewalidacji) o ile ma kwalifikacje, tak by nadal miał pełny etat

ew. OP wskaże szkołę, w której bibliotekarz będzie mógł etat uzupełnić (Np. w jednej szkole tego OP bibliotekarz idzie na emeryturę i OP skieruje tam pozostałych bibliotekarzy na uzupełnienie :-))


post został zmieniony: 18-04-2022 23:53:42
Roman Langhammer19-04-2022 04:23:55   [#04]

O... i to jest rozwiązanie. 9 bibliotekarzy po 3 godziny. :D Biblioteka w tej szkole będzie sama z siebie innowacją, a może i eksperymentem. ;)))

dwalcz19-04-2022 12:46:16   [#05]

Roman eksperymentem to jest nasze ministerstwo i ich pomysły!

halinah19-04-2022 18:47:39   [#06]

Od września przestałam mieć stosunek pracy z mianowania, zawarto ze mną umowę o pracę w wymiarze 27/30. Czy w związku z tym mam szansę na odprawę?

 

rzewa20-04-2022 07:10:14   [#07]

a w jaki sposób został ten stosunek pracy z mianowania rozwiązany?

halinah20-04-2022 09:57:44   [#08]

Takie pismo dostałam 31.05.2021 r.:

"W związku z wytycznymi do arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 Starostwa Powiatowego w (...) z dnia 22.03.2021 r., uniemożliwiającymi dalsze zatrudnienie Pani w pełnym wymiarze zajęć, proponuję Pani pracę w wymiarze 27/30 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia. Dyrektor szkoły (...)".

Poniżej tego pisma jest moje oświadczenie o wyrażeniu zgody na obniżenie obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia.

Następne pismo - z 1.09.2021 r. - to umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, w wymiarze 27/30.

Martuta20-04-2022 11:03:00   [#09]

Przez to, że wyraziłaś zgodę na pracę w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, na 27/30 nie oznacza, że Twój stosunek pracy przekształcił się z mianowania w umowę. Możesz wyrażać zgodę, aż do 15/30 i nadal jest to zatrudnienie przez mianowanie. A jeśli nie wyrazisz zgody na pracę w zmniejszonym wymiarze, lub będą mieć dla Ciebie poniżej 15/30 to stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu i otrzymasz 6 miesięczną odprawę.

noe1920-04-2022 11:05:49   [#10]

moim zdaniem nie,

w oparciu o jaką pp zaproponowano mniejszy wymiar. Ja odczytałbym to jako propozycje obniżenia na rok wymiaru zatrudnienia nauczyciela mianowanego.

#Martuta - umowa przekształca się z mianowania na umowę i jest to zatrudnienie przez mianowanie????

 


post został zmieniony: 20-04-2022 11:07:18
Jot20-04-2022 11:21:29   [#11]

Czy obniżenie wymiaru zatrudnienia nie powinno było być na rok szkolny w tym przypadku, skoro były wytyczne starostwa dotyczące roku szkolnego 2021/22?

Martuta20-04-2022 11:21:54   [#12]

Wg mnie tam nie doszło do rozwiązania stosunku pracy przez mianowanie. Nie wiem co to za umowa od września?

halinah20-04-2022 12:44:59   [#13]

Dziękuję. Muszę porozmawiać z dyrektorem.

rzewa20-04-2022 21:47:33   [#14]

to pierwsze pismo (#08) nie jest niczym innym jak propozycją ograniczenia wymiaru czasu pracy na podstawie art 22 ust 2 KN -> Twoja zgoda oznacza, że nadal pracujesz jako n-l zatrudniony przez mianowanie lecz w ograniczonym wymiarze

takie ograniczenie ważne jest tylko na rok szkolny bez względu na to czy jest to w tym piśmie wskazane czy nie

ale zaproponowaną Ci umowę możesz podpisać ;-) -> będzie to oznaczało, że zgadzasz się pracować w łącznym wymiarze 54 godzin tygodniowo...  w razie wizyty PIP dyrektor będzie miał duuuży problem

no i wynika z tego, że nie było podstaw do ograniczania skoro dyrektor proponuje Ci aż 54 godziny...

a i Ty będziesz mogła pójść do sądu we wrześniu (i w m-cach następnych) z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia z tej drugiej umowy, gdyż będą Ci przysługiwały DWA wynagrodzenia: jedno z obecnego stosunku pracy przez mianowanie (oczywiście proporcjonalnie zmniejszone) oraz drugie z tej nowej umowy

halinah21-04-2022 11:20:45   [#15]

Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Zastanowię się, co robić.


post został zmieniony: 21-04-2022 11:31:13

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]