Forum OSKKO - wątek

TEMAT: klasyfikacja uczniów z Ukrainy
strony: [ 1 ]
Joanna Dominiak11-04-2022 11:33:09   [#01]

Jak rozumieć zmiany, które się tworzą odnośnie klasyfikacji uczniów z Ukrainy??? Dotyczy to tylko uczniów z oddziałów przygotowawczych? A co z uczniem przyjętym 02.03.22??? Kiedy nie było jeszcze oddziałów przygotowawczych i mieliśmy ich przyjmować do naszych klas? Proszę o podpowiedź.

kaef11-04-2022 17:17:54   [#02]

Wiceminister Piontkowski stwierdził, że Ukraińcy z ósmej klasy mają dobrowolność w kwestii egzaminu ósmoklasisty, ale nieprzystąpienie będzie oznaczać powtarzanie klasy.

Na tej samej zasadzie można ucznia nieklasyfikować, ale do jakiej klasy w przyszłym roku będzie uczęszczał? Według mnie uczeń w oddziale przygotowawczym - brak klasyfikacji, uczeń w oddziale ogólnym - klasyfikacja (a zatem i oceny cząstkowe).

sońka11-04-2022 20:17:57   [#03]

Jak oceniać z języka polskiego ucznia w "normalnym" oddziale?

Danusia11-04-2022 21:09:31   [#04]

Dołączam się do pytania z #01.

Czy zaświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym dotyczą wyłącznie uczniów z oddziałów przygotowawczych?

Co z klasyfikacją "pojedynczych" uczniów dołączonych do funkcjonujących w szkole "zwykłych" oddziałów?

AnJa11-04-2022 22:03:09   [#05]

Póki co podlegają "zwykłej" klasyfikacji.

barkuk12-04-2022 09:10:23   [#06]

Czy uczniowie z oddziału przygotowawczego przystępują do egzaminu ósmoklasisty ? 

 

Roman Langhammer12-04-2022 09:11:35   [#07]

Czytam to rozporządzenie:

https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/795

 

Czy zapis dotyczy oddziałów przygotowawczych czy dzieci ukraińskich w zwykłych oddziałach również:

"po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu: „§ 11a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r., dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo."

 

oraz

 

"przepisu § 19 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. nie stosuje się. § 11b. 1. W roku szkolnym 2021/2022 w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum, do których uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, podział na grupy jest obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów; 2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;"

kaef12-04-2022 09:34:33   [#08]

To samo pytanie mam co Roman. Jeżeli ten polski tyczy też zwykłych oddziałów, to powodzenia w organizacji zajęć w klasie 7 i 8. Pozostałych zresztą też.

KaPi12-04-2022 09:39:42   [#09]

Dokładnie...

chyba komuś umknęło parę linijek tekstu przy tworzeniu tego rozporządzenia...

mamy grupę międzyoddziałową i dwie godziny w tygodniu polskiego

Roman Langhammer12-04-2022 12:00:10   [#10]

Ja mam tak samo...:/ Teraz im dowalę zajęć na 9-10 godzinie. Już widzę jak będą się uczyć j. polskiego.

Dante12-04-2022 13:58:29   [#11]

Uczniów najczęściej przydzielałem  do klasy niżej niż byli w Ukrainie. Jeśli system pozwolił na

przyjęcie dziecka do szkoły  bez zbędnych formalności, to doprowadzenie do nieklasyfikowania byłoby  totalną

,,antyszkołą".

Wiadomo, że te dzieci to UCHODŹCY WOJENNI. 

Nie można ich porównać do dzieci sprzed wojny, których rodzice pracowali w Polsce, a one uczęszczały z zapałem na

lekcje.

Ciekawe co by było, gdyby rodzic wypisał dziecko ze szkoły że niby uczy się zdalnie, a 1 września znów je zapisał

zgodnie o rok wyżej.

 

KaPi12-04-2022 14:05:29   [#12]

Nic by nie było... 

Jak się uczy zdalnie, to może jakieś świadectwa dostaną... albo nie

Rozporządzenie o przyjmowaniu obcokrajowców jest i zgodnie z nim przyjmujemy dziecko do szkoły

Skimir12-04-2022 14:29:40   [#13]

No właśnie. Czy nic by nie było?

Moim zdaniem, jeśli uczeń z Ukrainy zostanie zapisany w roku szkolnym 2021/22 do klasy np. 6-tej i wprowadzony zgodnie z zasadami do SIO to staje się uczniem objętym polskim systemem edukacyjnym. Zatem jeśli nie zostanie promowany / klasyfikowany itp. na koniec klasy 6-tej i nie będzie mieć promocji do klasy siódmej, to w roku szkolnym 2022/23 powinien powtarzać klasę szóstą nawet jak przyniesie ukraińskie świadectwo ukończenia klasy wyższej... Myślę, że w tej kwestii to też powinno być uregulowane.

Podobna sytuacja jest w przypadku uczniów z ukraińskiej klasy 9-tej, którzy zostaną przyjęci do polskiej klasy 8-mej. Czeka ich egzamin i ukończenie szkoły, jest również prawdopodobne, że otrzymają ukraińskie świadectwa ukończenia klasy 9-tej. Wtedy, jeśli nie ukończą 8-mej klasy polskiej szkoły to chyba powinni ją powtarzać bo zostają wpisani do polskiego systemu. Stąd, moim zdaniem, jeśli ktoś teraz przyjeżdża z Ukrainy, to powinien dokończyć klasę 9-tą i następnie z ukraińskim świadectwem w ręku szukać szkoły ponadpodstawowej wykorzystując rozporządzenie o przyjmowaniu obcokrajowców.

 

KaPi12-04-2022 14:43:23   [#14]

ok, a jak zostanie wypisany z polskiej szkoły teraz, bo jednak korzysta z ukraińskiego sytemu nauczania?

AnJa12-04-2022 15:01:18   [#15]

Albo nie teraz a dzień przed klasyfikacją takie oświadczenie w gminie złoży i papiery zabierze? Albo i nie zabierze?

Albo zrobi powyższe juz po klasyfikacji?.

W zmienionym rozporzadzeniu jest zapis:
"„§ 12a. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, które zostało przyjęte w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, składa, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.”;
i kolejne pytania:
Taki co zabierze- jest traktowany jako taki, co został przyjęty w roku 2021/2022?
A jak nie złoży deklaracji- to od 1 wrzęsnia nie ma prawa do nauki w polskiej szkole?
A jak w 2021/2022 uczył się w ukraińskiej zdalnie (z info w gminie) - to można go przyjąc ? Jako uchodźcę czy na normalnych zasadach?

Pamiętajmy o jednym- Ukraińcy są do nas bardzo podobni. A my byśmy rózne okazje wykorzystywali.

KaPi12-04-2022 17:17:47   [#16]

Jak zabierze, to traktowałabym jako nowego ucznia

Jak nie złoży deklaracji, to traktowałabym od września jako dziecko zgłaszane przez rodziców do szkoły - przyjmuję, jak mam miejsce

A na ostatnie pytanie - nie wiem...

kaef12-04-2022 20:00:20   [#17]

Najbardziej martwi mnie to, że sporo działań rządu, także w edukacji (i przedszkolach, czyli tradycyjnej kości niezgody) spowodują (tudzież wzmożą) niechęć (tudzież nienawiść) do Ukraińców.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]