Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uczeń z Ukrainy - nauka w systemie polskim i ukraińskim.
strony: [ 1 ]
gosiak07-04-2022 12:43:21   [#01]

Przyjęłam do szkoły ucznia z Ukrainy, który okazało się później, że  jednocześnie uczy się online w systemie ukraińskim.

Czy w tej sytuacji uczeń ten może korzystać z nauki w polskiej szkole?

AnJa07-04-2022 13:48:16   [#02]

Moim zdaniem tak.

A w jaki sposób się okazało?
 

Malmar6407-04-2022 16:50:51   [#03]

Mam taki sam dylemat. Dzieci są zapisane do mojej szkoły ,a  przy wypełnianiu deklaracji wyboru języka na egzamin ósmoklasisty rodzic powiedział ,że dziecko po południu odrabia zadania z języka ukraińskiego. Do mojej szkoły chodzą regularnie i nie opuszczają zajęć no chyba ,że są chorzy. Poinformowałam ,że uczeń , który uczy się w ukraińskiej szkole nie jest uczniem mojej szkoły , ale do tej pory nikt nie  złożył oświadczenia do gminy. 

AnJa07-04-2022 17:05:33   [#04]

Przeciez jest uczniem. A to co robi jest poza czasem gdy nim jest jest sprawą jego i jego rodziców. Dobrze to zresztą o ich rozumie świadczy 

Malmar6407-04-2022 17:13:25   [#05]

Dziękuje ,ale człowiek czasem nie wie co może a co powinien robić .

dwalcz08-04-2022 09:33:34   [#06]

Leszek wyjaśnił to na PO: https://www.portaloswiatowy.pl/analizy-i-interpretacje/czy-szkola-moze-zweryfikowac-czy-uczen-z-ukrainy-nie-pobiera-nauki-zdalnej-21464.html

 

Jaga08-04-2022 09:44:30   [#07]

A co w sytuacji, gdy uczeń ukraiński jest w ósmej klasie, teraz trzeba się zdecydować na język w czasie egzaminu, a mama chciałaby syna cofnąć do klasy siódmej, by od września zaczął się uczyć w klasie ósmej (zamierzają zostać w Polsce). Chłopiec chce chodzić do polskiej szkoły, nie uczy się online. 

rzewa08-04-2022 17:43:36   [#08]

to niech nie przystępuje do egzaminu -> wtedy będzie powtarzał klasę 8 czyli wyląduje w obecnej 7 albo od razu teraz zapisać go do klasy 7

a język może wskazać dowolny, bo i tak do egzaminu nie przystąpi

Jaga10-04-2022 12:31:53   [#09]

Tylko że ten uczeń jest już w polskiej ósmej klasie od ponad miesiąca. Mama sprowadziła dzieci tuż po wybuchu wojny i od razu zapisała do szkoły. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem zdecydowali się na klasę ósmą. Wtedy wszyscy myśleliśmy, że wejdą racjonalne przepisy przejściowe lub sytuacja potrwa tylko chwilę. Teraz uczeń jest w klasie ósmej, wystraszył się egzaminu. Słabo radzi sobie z nauką języka polskiego, z angielskim nie jest lepiej, chociaż się go uczył w Ukrainie. Chce w przyszłym roku  być znowu w klasie ósmej. Jedyny ratunek wg mnie to brak promocji albo nieprzystąpienie do egzaminu w obu terminach. U nas nie ma oddziałów przygotowawczych. Dzieci są dojeżdżające, rodzice wybierali najbliższą szkołę, do której jeździ szkolny autobus, stąd mam jeszcze uczniów z dziewiątej klasy w naszej ósmej. Egzamin to dramat, te dzieci po polsku nie mówią (lub bardzo słabo), nie piszą (jedynie odwzorowują), nie czytają. Namawiamy, by zaczęli uczyć się o online, ale tę formę wybierają tylko nieliczni, ponieważ reszta rodziców ma zamiar zostać, więc dzieci mają nauczyć się polskiego.

Malmar6410-04-2022 12:56:50   [#10]

U mnie w 8 klasie byli Ci z 8 i 9 klasy ukraińskiej. Kiedy wezwałam rodziców, aby wypełnili deklarację wyboru języka  rodzice tych z ósmej zrezygnowali i przepisali uczniów do kasy niżej ( mimo ,że już 3 tygodnie chodzili do szkoły). 

Jednak między sobą rozmawiali i wywnioskowałam ,że oni są też w systemie ukraińskim . Kiedy poinformowałam ich ,że tak nie można , przyjęli do wiadomości i tyle . Nadal chodzą systematycznie do nas. 

Skimir10-04-2022 21:34:42   [#11]

Pytanie - dla czego tak nie można?

To są dwa różne systemy niezależne od siebie. Jeśli tylko da się to pogodzić to jak tego zakazać? Popatrzmy na to praktycznie - uczeń, który będzie uczęszczać do szkoły polskiej i ukraińskiej otrzyma na koniec roku szkolnego dwa świadectwa - polskie i ukraińskie (zakładam, że obydwa będą go promować do klasy programowo wyższej). Jeśli ten uczeń zostanie w Polsce na dłużej to będzie szedł już naszym systemem oświatowym. Jeśli niebawem wróci na Ukrainę to będzie mieć świadectwo szkoły ukraińskiej promujące go bezproblemowo do ich klasy programowo wyższej a polskie świadectwo sobie schowa na pamiątkę.

Nie mamy podstaw do zakazania uczniowi z Ukrainy uczestnictwa w ich zdalnym nauczaniu. Myślę, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji szkoły ukraińskie będą promować wszystkich uczniów aby nie utrudniać im drogi edukacyjnej. Po pierwsze to ci uczniowie jednak uczyli się w swoich klasach przez ponad pół roku a po drugie rząd ukraiński nie wie w jakie zasady edukacyjne i jak w praktyce jest realizowana edukacja we wszystkich krajach do których ucieka ich ludność.

Tak więc liczmy na to, że polskie świadectwa szkolne będą dla nich tylko smutnym wspomnieniem.

bosia11-04-2022 08:05:52   [#12]

Też tak myślę, jak napisał Skimir.

Nie bardzo rozumiem po co komplikować i tak trudną sytuację tych uczniów. Andrzej już napisał w #04, że uczeń ma prawo robić w czasu poza szkołą co chce i dobrze to o nim świadczy, że się uczy dodatkowo.

Zwróćcie też uwagę, że dzieci polskie mieszkające na stałe za granicą bywa, ze uczą się w dwóch szkołach: zagranicznej i polskiej (szkoły polskie organizuje się w niektórych miejscach on-line). Jakoś nikt nie ma z tym problemu.

Ciągle mówimy, że w obecnej sytuacji włożenie dzieci ukraińskich do polskiego systemu oświaty, to na pewno nie jest to co  powinniśmy im zaoferować. Te dzieci nie wiedzą jak długo będą u nas, to nie są dobrowolni migranci, a my chcemy, aby uczyli się w naszych szkołach, naszej historii, czytali nasze lektury. A co z ich kulturą, ich literatura, historią?

W tym co się teraz robi widzę przymus, w pewien sposób pozbawianie ich własnej tożsamości narodowej. Te dzieci to nie przedmiot wyjęty z jednego miejsca i włożony do innego, żeby się zasymilował. Napiszę to coś wszyscy mówimy, powinny być rozwiązania systemowe np. we współpracy z ambasadą, ministerstwa ukraińskim, organizacjami itd. 

Jeśli da się coś zrobić, mimo całkowitego braku wrażliwości naszego ministerstwa i niewidzenia sprawy kompleksowo, to po prostu trzeba to zrobić, a nie zastanawiać się, czy uczeń może uczyć się w dwóch szkołach jednocześnie.

AnJa11-04-2022 08:55:46   [#13]

Tu się nakłada kilka rzeczy:

1. nie wiem na ile przemyślana a na ile uświadomiona polityka asymilacji - nie tylko MEiN, ale i wielu z nas. I tu możemy się zdziwić- tak jak niektórych żołnierzy rosyjskich dziwi wyposażenie ukraińskich domów.

2. prawem kaduka (moim zdaniem - ale za cholerę od ponad miesiąca nie umiem znaleźć ustawowej podstawy prawnej , że jest inaczej) wywiedzione przeświadczenie, ze dzieci ukraińskie dotyczy polski obowiązek szkolny- a zwalnia z niego jedynie zgłoszenie w gminie o zdalnej nauce w systemie ukraińskim,

3. obawa ukraińskich rodziców, ze jak ich dzieci do polskiej szkoły nie pójdą, to stracą nadane ustawą uprawnienia socjalne (oni mają nieco głębsze niż my przekonanie o zalezności praw człowieka od wywiązywania sie przez tegoż człowieka z jego obowiązków).

Do tego oczywiście dochodzą i inne rzeczy: dziecko w szkole to zaopiekowane dziecko, a czemu nie liznąć innej kultury? a może tu jednak zostaniemy dłużej?

W konsekwencji rozbudowujemy w nich nabytą przez wieki, tak nam przecież też bliską kulturę życia w światach równoległych z baczeniem, by nie zbliżały się one do siebie za bardzo - więc i maskowaniem tego, ze dziecko realizuje program ukraiński.

 

bosia11-04-2022 09:14:33   [#14]

a wiesz, że ja też ciągle szukam podstawy prawnej do tego obowiązku szkolnego i jakoś znaleźć nie mogę

co do reszty też masz rację

AnJa11-04-2022 09:29:01   [#15]

Jeśli masz ochotę szperać- tropem wydaje się być prawo międzynarodowe (konwencja o prawach dziecka?)

PioKaz7313-04-2022 08:26:32   [#16]

A ja myślę, że postawa prawna jest i to w prawie polskim:

1. art. 70 Konstytucji, mówiący, że każdy ma prawo do nauki i jest ona obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia ("każdy" to nie tylko obywatel, ale każda osoba przebywająca na terenie RP;

2. art. 31 ust. 4 i 35 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe należy moim zdaniem traktować rozszerzająco na wszystkie dzieci, które przebywają na terenie RP w celach innych niż turystyczne.

Stąd: albo objęcie obowiązkiem nauki na zasadach obowiązujących w RP albo nauka w systemie ukraińskim.
A czy to w obecnej sytuacji jest najlepsze rozwiązanie, to już inna bajka...

kaef13-04-2022 08:57:12   [#17]

Szkoła nie jest uprawniona do weryfikacji dzieci pod względem tego, czy pobierają naukę online (zdalną) z ukraińskiego systemu oświaty. Nie można jednak dopuścić do sytuacji, w której uczeń będzie jednocześnie pobierał naukę w polskim i ukraińskim systemie oświaty.

Mam dysonans w związku z tym oksymoronem.

AnJa13-04-2022 09:29:14   [#18]

Nie mam. A może i mam. Zależnie od tego, co to są te 2 co wymieniłeś w ostatnim zdaniu i jakie wywołują objawy.

Ale, żebyś nie myslał, ze ja nie mam różnych  konstrukcji myślowych to prosze - własnie to przetrawiam:

"4. Do podziału, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 28 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bierze się pod uwagę zatrudnienie nauczycieli, o których mowa w art. 42d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w łącznej liczbie etatów nauczycieli, o której mowa w art. 29."

Dla szczęśliwców, co konstrukcji w.w. nie doświadczają- to jeden z mniej zawiłych zapisów w procedowanej ustawie zmieniającej ustawy oświatowe (i nie tylko).

 


post został zmieniony: 13-04-2022 09:34:10
Skimir13-04-2022 10:20:39   [#19]

Kaef, skad to się wzięło, że nie można dopuścić do jednoczesnego pobierania nauki w systemie polskim i ukraińskim? Jakaś podstawa prawna do tego jest?

Zapisujemy do szkoły i tyle. Co uczeń robi w domu nic nam do tego.

AnJa13-04-2022 10:34:56   [#20]

To chyba z jakiejś strony urzędowej- odpowiedź na pytanie czy coś w tym stylu.

Widziałem to gdzieś już.

Skimir13-04-2022 15:32:16   [#21]

Dziwne to by było.

Osobiście to nawet bym Ukraińców zachęcał aby w miarę możliwości brali udział w ich zdalnym nauczaniu gdy są zapisani do polskiej szkoły. Biorąc pod uwagę nasze „przepisy” o ocenianiu, klasyfikowaniu to różnie może być z polskimi promocjami. Myśle, że ukraiński MEN im jakiś problemów z promocją robić nie będzie a jak wrócą do swojego kraju to lepiej będzie dla nich mieć „papier” wystawiony przez ukraińską szkołę niż polski nad którym będą się zastanawiać co z tym zrobić.

A jak chcą dłużej w Polsce to polskie świadectwa będą jak znalazł. Z tym, że komplikują się przepisy bo w efekcie jak Ukrainiec będzie chodził do oddziału przygotowawczego i nie zostanie klasyfikowany (a na dobrą sprawę jeśli by zastosować nasze przepisy i wymagania to tak „uczciwie” będą mogli być klasyfikowani tylko nieliczni) - dostanie „zaświadczenie”, które ani nie spowoduje promocji do klasy wyższej ani nie będzie jakimś dokumentem istotnym w edukacji ukraińskiej.

Jakiś mocno zaborczy byłby przepis zakazujący podwójnego uczenia się.

AnJa13-04-2022 15:47:03   [#22]

Pewnie dlatego nie ma:-)

Jest tylko jakaś protezka zwalniająca z wyimaginowanego obowiązku szkolnego uchodźców w przypadku zgłoszenia faktu korzystania ze zdalnego nauczania organizowanego przez Ukrainę.

A może to forma erzacu- bo nie wykluczam, ze są jakieś przepisy międzynarodowe nakładające na państwo przyjmujące uchodźców zorganizowania edukacji dla ich dzieci? A ze my nie umiemy/nie chcemy/nie mamy za co/nie mamy kim/nie mamy gdzie to taką zasłonę dymną odpalamy?

Malmar6413-04-2022 16:42:29   [#23]

Mamy już jasność co do nie klasyfikowania uczniów z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych , co dalej z uczniami , którzy są w naszych oddziałach oceniamy i klasyfikujemy?

kaef13-04-2022 17:01:05   [#24]

Dla mnie sprawa jest jasna - chodzi do oddziału ogólnego, jest klasyfikowany. Innej opcji nie przewiduję (i przepisy chyba też nie). Przecież to nie turyści.

AnJa13-04-2022 18:31:46   [#25]

Na dzisiaj - tak. Coś zdaje się ma być na szczeblu sejmowych majstrowane przy spec-ustawie- moze tam zmienią?

KaPi13-04-2022 19:42:37   [#26]

tylko jak im dołożyć jeszcze 4 godziny polskiego???

AnJa13-04-2022 21:19:27   [#27]

Na wcisk?

KaPi13-04-2022 21:29:00   [#28]

Wcisnąć to się da, tylko tak szczerze, to sama symulowałabym bóle wszelakie, żeby nie siedzieć na tylu godzinach w szkole...

Zbig6013-04-2022 21:30:39   [#29]

Niestety samorządy "zobaczyły" furtkę i zaczynają likwidować oddziały przygotowawcze i nakazują widząc oszczędności włączać uczniów do oddziałów ogólnych przydzielając dla grup międzyoddziałowych po 2 do 5 godzin  (to jak bardziej hojne) tak jak dla uczniów zza granicy. MEN mówi, jak to świetnie działają oddziały przygotowawcze , a dla chętnych oddziały ogóle, a życie toczy się swoimi torami.

Jeden znany mi organ już zapowiedział, że zlikwiduje oddziały przygotowawcze z końcem maja (?) i włączy uczniów z Ukrainy do oddziałów ogólnych. Jak to będzie się miało z klasyfikacją w świetle ostatnich przepisów, tego jak sądzę ten Organ nie przewiduje.  Problem jak z tego wybrnąć  będzie miał dyrektor, któremu narzuca się taką decyzję...

KaPi13-04-2022 21:41:24   [#30]

Zbig60


chodzi o to, że nie ma "od 2 do 5" tylko według nowego rozporządzenia ma być 6 godzin dodatkowego polskiego...

kaef14-04-2022 12:28:29   [#31]

#25

Na końcu zrobią kopię zapisu z rozporządzenia odnośnie oddziałów przygotowawczych i wyjdzie na to, że szanowne grono pedagogiczne stanie przed dylematem, kogo promować, a kogo nie. Decyzja tym trudniejsza, że mówimy tu też o osobach, które podchodzą do egzaminów.

#26

6 godzin jest nierealne. Nawet na poziomie klas 1-3 to abstrakcja, gdzie dodatkowych 6 godzin to 1/4 ich obecnego wymiaru.

dwalcz19-04-2022 12:56:41   [#32]

W klasach 1-6 dodatkowy polski idzie wcisnąć, ale jak to zrobić w klasach 7-8? Przecież starsze klasa codziennie mają po 7 lekcji. Poza tym jak to zrobić w wiejskich szkołach przy jednym poloniście i dowozach?

Malmar6419-04-2022 15:41:09   [#33]

Dziś doszedł  do 8 klasy kolejny uczeń z Ukrany. Musi zdawać egzamin , bedzie zaledwie miesiąc uczył się w naszej szkole.  

Nie wiem co pownnam matce poradzić ? Ona chce żeby chodził do szkoły.

 

AnJa19-04-2022 15:54:27   [#34]

Niech chodzi- od 23 kwietnia. Wtedy nie bedzie w systemie ehgzaminacyjnym.

 

Malmar6419-04-2022 17:39:59   [#35]

Nie rozumiem. Skad ta data 23 kwietnia?

 

KaPi20-04-2022 10:24:00   [#36]

Czy na serio dajecie te 6 godzin dodatkowego polskiego od poniedziałku???

AnJa20-04-2022 10:40:42   [#37]

ad #35:
W zasadzie to do rozumienia tu nic nie ma:
20220324 E8_22 Aneksy_informacja i komunikat PL.pdf (cke.gov.pl)

 

AnJa20-04-2022 10:44:21   [#38]

#36

Akurat bliskie mi jest takie podejście do przepisów prawa, że na serio traktuję tylko te z nich, które mi pasują.

Problem w ty, że np. taka policja czy inne organy nadzorujące przestrzeganie prawa miewają podejście krańcowo różne od mego.

dwalcz20-04-2022 12:37:10   [#39]

KaPi w Leszkowym ujednoliconym rozporządzeniu MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645 i poz. 795) jest napisane, że § 11.a. "wchodzi" od 27 kwietnia br.

KaPi20-04-2022 13:03:52   [#40]

no dwa dni nie robi różnicy... o sam fakt mi chodzi

robson25-04-2022 09:30:18   [#41]

Dzień dobry,

Może to już było ale ponawiam pytanie. Uczeń z Ukrainy zapisany do klasy 8. Chodzi o drugi język. Czy można go zwolnić z drugiego języka jeśli w swojej szkole w Ukrainie miał język francuski a mojej szkole nie ma takiego języka. Co w takiej sytuacji i jak robicie u Was? Dziękuję za odpowiedź. 

Ala27-04-2022 13:50:30   [#42]

ja bym go potraktowała jak ucznia przychodzącego z innej szkoły:

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

§ 9. 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z art. 44l albo art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy.

BeataGie02-06-2022 08:51:31   [#43]

Dziecko klasa 1 ukończyło on line zajęcia w szkole, w Ukrainie (obecnie są wakacje) zapisuje dziecko do nas do szkoły. Proponuję, żeby był wolnym słuchaczem - OP nalega na zapisanie. dziecko nie zna języka polskiego.  Co z klasyfikacją? To jakiś Matrix

Skimir02-06-2022 09:54:44   [#44]

Czy w naszym systemie prawnym jest instytucja „wolnego słuchacza”?

BeataGie02-06-2022 10:02:02   [#45]

Skimir co mi proponujesz?


post został zmieniony: 02-06-2022 10:02:14
Skimir02-06-2022 11:00:32   [#46]

Skoro dziecko zrealizowało obowiązek szkolny w roku 2021/2022 to ukończyło na Ukrainie klasę 1 i ma wakacje. Widać, że rodzice zdecydowali o kontynuowaniu ukraińskiej szkoły w systemie on-line.

Może porozmawiać z rodzicami i przedstawić sytuację. Może zdecydują, że zapiszą to dziecko od września. Próbowałbym przeciągnąć sprawę - w końcu to tylko trzy tygodnie.

Jeśli przyjmiesz tego ucznia to musisz go normalnie zapisać do księgi uczniów i do dziennika. Nie ma czegoś takiego jak wolny słuchacz (tym bardziej w edukacji wczesnoszkolnej). Spowoduje to konsekwencję klasyfikowania i promowania (lub nie) tego ucznia do klasy wyższej. Jeśli zdecydujecie się na klasyfikowanie tego ucznia (w końcu świadectwo ma formę opisową i z ocen nie może wynikać konieczność niepromowania) to go przyjmij i działaj w normalnym trybie.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]