Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dyzury międzylekcyjne i przedlekcyjne
strony: [ 1 ]
Jagaz26-03-2022 13:13:31   [#01]

Proszę napiszcie jak u Was  jest z dyżurami nauczycieli podczas przerw i przed lekcjami? Czy dyżurują tylko przedmiotowcy czy też biblioteka, świetlica, specjaliści ...? Oczywiście ta grupa "nieprzedmiotowców" tylko sporadycznie przed lub po zajęciach z uczniami.

W bibliotece są 2 panie, a dostałam od nich pismo ze sprzeciwem 🙁 i chodziło tylko o jeden dyżur o 7.45 tj.  przed dyżurem w bibliotece.


post został zmieniony: 26-03-2022 13:14:38
kaef26-03-2022 13:25:43   [#02]

Czy dobrze rozumiem, że panie odmówiły wykonywania polecenia? A podstawę chociaż wskazały? Może warto dodać jeszcze dyżur po bibliotece...

juasia26-03-2022 16:23:48   [#03]

bibliotekarze, specjaliści dyżurują przed i po swoich zajęciach.

Jeżeli jednak jest duża absencja nauczycieli przedmiotowców, to dyżurują też w trakcie swoich zajęć

Roman Langhammer26-03-2022 16:54:56   [#04]

W stałym harmonogramie nie mam tylko wyznaczonych pedagogów (bo wtedy i tak mają dużo roboty), niektórych wspomagających, jeśli mają pod opieką wyjątkowe dzieci, oraz wychowawców klas pierwszych.

Wychowawcy świetlicy, bibliotekarze, specjaliści pełnią dyżury (przed i pod zajęciach).


post został zmieniony: 26-03-2022 16:57:40
emes26-03-2022 18:26:45   [#05]

W planie dyżurów międzylekcyjnych objęci są praktycznie wszyscy, poza jednym wspomagającym, który ma pod opieką niepełnosprawne dziecko, a także bibliotekarzem. Nauczyciele świetlicy dyżurują na przerwie przed otwarciem świetlicy.

DYREK28-03-2022 13:18:37   [#06]

Dyrektor szkoły musi zapewnić bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole. W tym celu między innymi organizuje dyżury nauczycielskie.

Nie ma w prawie oświatowym przepisu zwalniającego określoną grupę nauczycieli z obowiązku pełnienia dyżurów.

W sytuacjach skrajnych (braku odpowiedniej liczby nauczycieli przedmiotu, w tym nauczycieli wychowania fizycznego) konieczne może być pełnienie dyżuru także przez dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, nauczyciela biblioteki lub wychowawcy świetlicy.

Sprawy dyżurów reguluje wewnętrzny regulamin.

wątki:

Przerwa dla ucznia czy nauczyciela?

pp do regulaminu dyżurów na przerwach międzylekcyjnych

Obowiązek pełnienia przez nauczycieli dyżurów.

DYżur nauczyciela na przerwach

dyżury na przerwach pedagoga

 dyżury nauczycielskie

Dyżury uczniów

 zwolnienie z dyżurów

dyżury nauczycieli w-f

czy sprzątaczka może pełnić dyżur przed szkołą w czasie przerwy

(itd.)


post został zmieniony: 28-03-2022 13:18:57
Jagaz28-03-2022 19:46:07   [#07]

Nauczyciele wielokrotnie słyszeli ode mnie, że najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i się z tym zgadzali. A jednak...pomimo, że są to sporadyczne sytuacje. Cieszę się, że nie tylko ja tak to postrzegam.

Dziękuję za wszystkie opinie i podpowiedzi.

 

kaef28-03-2022 19:52:19   [#08]

To nie jest kwestia postrzegania, a przepisów. Proponuję, by następnym razem przyszły z pismem ze sprzeciwem wobec wydawania książek uczniom. Zasadność obydwu pism byłaby zbliżona, ale przy drugim więcej śmiechu. Przy pierwszym raczej nerwowe zgrzytanie zębami.

dariuszn701-04-2022 10:22:09   [#09]

U mnie dyżurują tylko nauczyciele których zajęcia trwają 45 min, przedmiotowcy, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Świetlica, współorganizowanie, biblioteka, psycholog pedagog i rewalidacja nie mają dyżurów. Nauczyciele łączący np. 1/2 pedagog i 1/2 terapeuta, mają przydzielone dyżury proporcjonalnie do ilości zajęć 45 minutowych.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]