Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz 2022
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
rzewa07-02-2023 12:08:52   [#101]

zrobić wakat z tej logopedii i wniosek o zgodę w wakacje i zatrudnienie

KaPi07-02-2023 12:54:31   [#102]

ok :)

 

margo1309-02-2023 19:25:44   [#103]

Czy w arkuszu organizacyjnym na rok 2023/24 mogę umieścić nauczyciela który teraz ma umowę na czas określony do 31 sierpnia 2023 roku? Ja będę chciała aby ten nauczyciel uczył dalej u mnie.

joljol09-02-2023 19:27:08   [#104]

tak

margo1309-02-2023 19:36:17   [#105]

Dziękuję

izael09-02-2023 21:13:28   [#106]

margo13  - tak, jeśli takie macie ustalenia z OP

u nas należało wykazać wakat i ewentualnie wskazać w nawiasie nazwisko nauczyciela

OP bardzo tego pilnował, choćby po to, by nie płacić odpraw z art.20

rzewa09-02-2023 22:01:24   [#107]

umieszczenie w arkuszu n-la zatrudnionego tylko do końca roku szkolnego (bez względu na powód takiego zatrudnienia) jest sprzeczne z zasadami opracowywania i zatwierdzania arkusza zawartymi w art 110 u.P.o.

dyrektor nie może decydować o zatrudnieniu kogokolwiek w następnym roku szkolnym dopóki z zatwierdzonego arkusza nie będzie wynikała konieczność takiego zatrudnienia -> póki arkusz nie zostanie zatwierdzony z vacatem nie może być mowy o wolnym stanowisku pracy oraz o konieczności zatrudnienia konkretnego n-la

AnJa09-02-2023 22:45:35   [#108]

W, tam...

Róbcie jak Wam rozum nakazuje a OP nie zakazuje. A jak i rozum i OP nakazują - to tym bardziej. 

Z tym, że to ostatnie to rzadkie zjawisko jest...

Bona Fide10-02-2023 13:35:00   [#109]

A czy nie można z tym nauczycielem podpisać umowy z datą z odpowiednio wcześniejszą, wskazując dzień rozpoczęcia pracy 1 września?

Co będzie wskazywało, że:

"Mój ci jest …… Mnie jednej on ci jest zaprzedan….."

– na 1 września oczywiście:-)

"Nie dam się przegnać ni zastraszyć
Bo moje prawo jest przed waszym
Mój ci jest"

:-):-):-)


post został zmieniony: 10-02-2023 13:35:37
rzewa11-02-2023 15:44:10   [#110]

nie można, bo... OP może potrzebować tych godzin dla n-la już zatrudnionego w innej jednostce lub... może okazać się po utworzeniu/zatwierdzeniu arkusza, że tego etatu nie ma... :-(

póki dyrektor nie ma pewności, że ma vacat nie ma prawa zatrudniać n-la

rzewa17-02-2023 22:23:02   [#111]

i na poparcie tego co pisałam wyżej:

wyrok z dnia 13.03.2019 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 564/18

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7773B86389

katarzs20-02-2023 14:58:10   [#112]

No tak, ale umowę o pracę trzeba podpisać najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia pracy...

Bona Fide20-02-2023 14:59:34   [#113]

Trzeba powiedzieć, że ta dyrektorka trochę za bardzo odleciała od swojego organu prowadzącego:-)

Natomiast ja zwróciłam uwagę na jedna ważną rzecz w uzasadnieniu wyroku, a mianowicie - WSA stwierdził:

"...Nie miała również zgody organu prowadzącego do zatrudnienia dwóch nauczycieli "na przyszłość", tj. od 1 września 2018 r...."

Najlepiej więc żyć w zgodzie z OP, bo gdyby miała, toby mogła:-)

 

 

 


post został zmieniony: 20-02-2023 15:01:04
Jot20-02-2023 16:14:14   [#114]

Główna umowa dyrektora szkoły to pensum 18. Z przyczyn kadrowych od września chce przejść na godziny biblioteki,bo ma kwalifikacje, a swoje godziny oddać na zastępstwo. Czy może tak zrobić? Czy ma napisać pismo do samego siebie z informacją o zmianie pensum i podpisać zgodę? Czy nauczyciel zastępujący będzie miał w umowie, że to zastępstwo za dyrektora na czas jego kadencji, czy na okres roku szkolnego? Jak to rozwiązać, żeby było dobrze?

joljol21-02-2023 08:42:16   [#115]

Jot

ja nic nie rozumiem

dyrektor chce na rok przestać być dyrektorem?

a potem wrócić jako dyrektor?

 

Marcin21-02-2023 08:58:21   [#116]

Nie, chce na rok zmienić godziny z przedmiotowca (pensum 18) na bibliotekę (pensum 30) - rozumiem że chodzi o parę godzin wliczając zniżkę dyrektora... Cóż, wszystko można, pytanie tylko: po co taka dobroduszność?

Bona Fide21-02-2023 13:15:23   [#117]

Można to zrobić na podst. art. 18 KN. Jest to przeniesienie na inne stanowisko w tej samej szkole.

W przypadku dyrektora dokonuje tego organ prowadzący w osobie wójta/burmistrza/prezydenta ... zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Ja bym zrobiła na rok szkolny.


post został zmieniony: 21-02-2023 13:17:54
Jot21-02-2023 15:37:04   [#118]

Dzięki 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]