Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zdalna rada pedagogiczna
strony: [ 1 ]
jureczek20-01-2022 10:47:14   [#01]

Czy po 31 grudnia 2021 roku można organizować zdalne rady pedagogiczne?

rzewa20-01-2022 12:04:26   [#02]

jeśli masz taki zapis w regulaminie rp, to można 

tarek20-01-2022 12:08:48   [#03]

Ale obecne rozporządzenie pozwala na zdalne czynności do 31 sierpnia 2022 r.

JarTul20-01-2022 13:57:12   [#04]

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 11a. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

jureczek20-01-2022 14:36:14   [#05]

Dziękuję.

Zmiana z rozporządzenie z 28 maja (do 31.12) została zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 2021 r. Przegapiłem.

martek23-01-2022 17:51:59   [#06]

przepraszam Was, drodzy moi:) chyba pogubiłam się... to zgodnie z przepisami: można czy nie można zdalnie?( pomijam regulamin RP):)

MKJ23-01-2022 18:14:31   [#07]

Można, bez względu na zapis w regulaminie.

dawdaw25-01-2022 07:38:18   [#08]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.)

§ 11a. ust. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

alis26-01-2022 12:38:31   [#09]

A robi ktoś radę stacjonarnie? U mnie większość nauczycieli i tak pracuje w szkole

AnJa26-01-2022 12:48:58   [#10]

Pracować ze szkoły w warunkach pewnego dystansu a spędzić 2 godziny w 1 sali to jednak różne kwestie.

martek26-01-2022 20:50:37   [#11]

bardzo dziękuję za odpowiedzi:)

alis27-01-2022 08:06:31   [#12]

Również dziękuję za wszelkie sugestie:)

Skimir27-01-2022 10:04:27   [#13]

Tek przy okazji...

U nas sprawdzają się te zdalne zebrania Rady Pedagogiczne. Oczywiście, po dłuższej przerwie większość chce się spotkać na żywo (nawet przy okazji zebrania), również z pewnością są prace RP, które lepiej wykonuje się stacjonarnie. Jednak zauważyłem, że na zdalnych zebraniach jest większa cierpliwość i chęć dyskusji, wyrażania opinii itp. Nauczyciele siądą wygodnie w fotelach, zrobią sobie kawę... (zawsze w szkole była presja czasu - krzesła nie wygodne, trzeba jeszcze do domu wrócić - u nas zebrania z racji na dwuzmianowość są po 16-tej). Oczywiście można założyć, że cześć nauczycieli jest przy komputerach tylko "fizycznie" ale czy nie jest podobnie jak zebranie odbywa się stacjonarnie? :-)

Karolina27-01-2022 10:35:11   [#14]

Tak jak nauczyciele traktują zdalną radę tak ich uczniowie lekcje - i rachunek się zgadza.

KaPi27-01-2022 10:55:22   [#15]

Jestem tego samego zdania... rada odbyła się stacjonarnie...

Areq27-01-2022 11:58:11   [#16]

Ja właśnie po zdalnej radzie 15 minut i po krzyku!

Skimir27-01-2022 19:02:53   [#17]

Wszystko zależy od celu zebrania RP. Jeśli to jest np. kwestia podjęcia uchwały w sprawie wyników klasyfikacji to taki zdalny wynalazek jest w sam raz. Przedstawienie wyników, pojęcie uchwały - finał :-)

matyldaa21-03-2023 10:07:46   [#18]

Czy od 1 września 2022 r. można zwoływać zebranie rady pedagogicznej online, jeśli szkoła pracuje w trybie stacjonarnym? Czy po 1 września 2022 należało zmienić regulamin rady, żeby  to umożliwić? Mamy zapis w regulaminie mówiący, że w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły jest możliwa rada w formie zdalnej. 

Jacek21-03-2023 16:58:18   [#19]

można, bo stan zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje ale lepiej zmienić regulamin RP i wpisać tam możliwość zebrania zdalnego w określonych sytuacjach.
U mię tak zrobiliśmy.

laostic22-03-2023 08:22:57   [#20]

Czyli stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje tylko na posiedzeniach Rady Pedagogicznej?

To, co pozwalało na zdalne posiedzenia już wygasło: Zgodnie z § 11a ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej...

tarek22-03-2023 08:37:51   [#21]

Są dwa rozwiązania:

1. W regulaminie rady wpisać możliwość organizowania zebrań zdalnych.

2. Od 7 kwietnia ustalając zasady pracy zdalnej (zgodnie z kodeksem pracy) umieścić takie regulacje w porozumieniu/regulaminie pracy zdalnej.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]