Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uzgodnienia ze związkami zawodowymi-PILNE
strony: [ 1 ]
Robcio12-01-2022 14:41:06   [#01]

W szkole mam 1 os. zapisaną do jednego związku zawodowego.

Do pozostałych 2 zapisana jest większa liczba pracowników.

Ogólnie 85 pracowników.

Czy z tym związkiem musze uzgadniać regulaminy oraz przyznawanie świadczeń z ZFŚS?

Zacząłem czytać ustawę o związkach zawodowych i mam wątpliwości czy z "1" -osobowym związkiem musze uzgadniać regulamin ZFŚS i świadczenia z niego przyznawane.

zapolska12-01-2022 21:24:57   [#02]

Tak

halinah12-01-2022 22:38:07   [#03]

A czy wszystkie te związki przysyłają dyrektorowi szkoły półroczne informacje o liczbie członków w szkole? Ostatnia taka informacja powinna podawać stan na 31 grudnia 2021 r.

rzewa13-01-2022 07:56:46   [#04]

wszystko zależy od tego czy ten związek, do którego należy ta 1 osoba, przysłał informację o liczbie członków, w której będzie mowa o tym, że ten pracownik jest członkiem międzyzakładowej organizacji związkowej

jeśli związek ten nie ma takiej struktury, to w danym zakładzie musi być co najmniej 10 członków by istniała zakładowa organizacja związkowa

do #03 - jeśli związek informacji o liczbie członków nie przysłał do 10.01 br, to oznacza to, że od 1.01 br liczba członków tego związku w szkole wynosi 0, czyli związek u tego pracodawcy nie działa


post został zmieniony: 13-01-2022 07:57:06
tarek13-01-2022 08:21:49   [#05]

Trzeba również wziąć pod uwagę sytuację nieprzedstawienia wspólnego stanowiska związków w pewnych sprawach i wówczas należy brać pod uwagę reprezentatywność zakładową (to co innego niż organizacja reprezentatywna).

A reprezentatywność zakładową ma organizacja reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego o ile zrzesza w danym zakładzie co najmniej 8% zatrudnionych, a pozostałe związki o ile zrzeszają co najmniej 15% zatrudnionych u pracodawcy.
Jeżeli żadna organizacja nie spełnia tych wymogów, to reprezentację zakładową ma związek, który ma najwięcej członków u danego pracodawcy.
To w art. 25(3) ustawy o związkach zawodowych.

post został zmieniony: 13-01-2022 08:22:34
katarzs13-01-2022 11:08:24   [#06]

tarek - Wyjaśnienie jest super. Czy mogę prosić o wyjaśnienie jeszcze, jakie uprawnienia daje reprezentatywność zakładowa? A pozostałym organizacjom związkowym - czego może nie dawać w związku ze zbyt małą liczebnością? 

tarek13-01-2022 12:48:54   [#07]
Organizacje związkowe przedstawiają wspólne stanowisko w sprawach:
- regulaminu wynagradzania,
- regulaminów nagród i premiowania,
- regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- planu urlopów lub regulaminu pracy,
- wydłużonego okresu rozliczeniowego,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym,
- indywidualnego rozkładu czasu pracy.
Jeśli tego nie zrobią, to i tak wspólne stanowisko mogą przedstawić co najmniej organizacje związkowe posiadające reprezentatywność zakładową (ale tu jest warunek, że muszą zrzeszać co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy). I jest ono wiążące dla podjęcia sprawy.
Jeśli jest tylko jedna organizacja związkowa posiadająca reprezentację zakładową, to i tak musi spełnić warunek zrzeszania  co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
Brak przedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni powoduje, że decyzje w ww. sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.
Macia17-01-2022 08:46:09   [#08]

czy plan ŻFŚS i tabele przyznawania świadczeń na dany rok tez należy uzgadniać z zz

Ala17-01-2022 16:27:20   [#09]

tak, to część regulaminu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]