Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nagroda jubileuszowa a praca w gospodarstwie rolnym
strony: [ 1 ]
mała re05-01-2022 02:30:56   [#01]

Jak rozpisać czas pracy nauczyciela do nagrody jubileuszowej? Chodzi mi o czas pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Mam dokumentacje z gminy, zeznania świadków i oświadczenia nauczyciela, ale mam wątpliwość jak ten czas rozpisać w karcie Nagrody Jubileuszowej.  Np. w  okrsie od września do  czerwca nauczyciel pracował  4 godz. (po lekcjach w szkole) a w lipcu i sierpniu 8 godz. Może ktoś ma pomysł jak to technicznie dobrze zrobić?

Bona Fide05-01-2022 08:18:29   [#02]

Szczerze mówiąc pierwszy raz spotykam się z czymś takim, jak "karta nagrody jubileuszowej" i nie rozumiem potrzeby rozpisywania czasu pracy do obliczania nagrody.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Oznacza to, że do okresów uprawniających do nagrody wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia pracownika – nie ma tu znaczenia czy było to zatrudnienie na czas określony, nieokreślony czy na zastępstwo, na 1/2, czy 3/4 etatu.

Ani Karta Nauczyciela, ani przepisy zawarte w rozporządzeniu nie stawiają wymogu, żeby zatrudnienie to było w pełnym wymiarze.

koala11-01-2022 08:28:52   [#03]

A ja mam taki przypadek: nauczyciel zgłosił, że w 1994 roku jako 6 letnie dziecko otrzymał w spadku ziemię po zmarłym rodzicu, sprzedał ją w 2019. Ile lat doliczyć do stażu?

Bona Fide11-01-2022 09:10:10   [#04]

Są tylko trzy rodzaje pracy w gospodarstwie, która daje prawo jej wliczenia do stażu pracy. Wszystkie są określone w art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

U Ciebie będzie mieć zastosowanie art. 1 ust. 1 pkt 1, czyli od 18 roku życia, bo trzeba mieć przy tym pełną zdolność do czynności prawnych (wyrok NSA w Warszawie z 18 maja 1999 r., II SA 204/99) do momentu sprzedania gospodarstwa.

Odliczając oczywiście ewentualną pracę, np. na umowę o pracę oraz czas nauki/studiów, o ile odbywała się w szkole z internatem/bursą/akademikiem.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]