Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Aneks do arkusza organizacyjnego szkoły.
strony: [ 1 ]
Ania S16-11-2021 14:16:38   [#01]

Czy kolejny już Aneks do arkusza organizacyjnego wymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej? Jaka jest podstawa prawna przedstawiania Aneksu do arkusza ?

dawdaw16-11-2021 15:19:56   [#02]

Tak, każdy aneks: ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - art. 70 ust. 2 pkt 4.

AnJa16-11-2021 15:29:07   [#03]

Jeśli juz - to art.70 ust.2 pkt.1

Ale równie dobrze- nie, ani aneks ani arkusz nie są opiniowane przez RP.

dawdaw16-11-2021 16:04:46   [#04]

Arkusz nie, aneks tak - decyzja KO.

AnJa16-11-2021 16:44:31   [#05]

Każdy czy wrześniowy?

rzewa16-11-2021 17:17:25   [#06]

żaden aneks ani nawet sam arkusz nie wymaga opiniowania przez rp

gdyby miał być opiniowany przez rp było by to napisane w art 110 u.P.o.

a tam jest mowa tylko o opiniowaniu przez zz-ty (i to dyrektor ma obowiązek zasięgnąć tej opinii) i przez KO (gdzie obowiązek zasięgnięcia opinii spoczywa na OP)

dawdaw16-11-2021 17:52:00   [#07]

Dziękuję rzewa.

Eh... co kraj to obyczaj, gdyby nie mogły wszystkie KO grać do jednej bramki,...

 

klagor24-11-2021 22:42:09   [#08]

a czy związki opiniują aneksy tylko do końca września?

Aragh25-11-2021 00:45:16   [#09]

art 110 Prawo oświatowe

5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
tak, tylko do końca września
gosiaes219-01-2022 12:44:58   [#10]

Pytanie do użytkowników arkusza w V....e

 

Jaka liczba tygodni realizacji powinna być wprowadzona przy przydziałach dotyczących świetlicy (szkoła podstawowa)
38 czy 52???
rzewa19-01-2022 14:39:36   [#11]

38

gosiaes221-01-2022 10:50:28   [#12]

Dziękuję Ewo :*

matyldaa31-08-2022 11:14:44   [#13]

1. Nauczyciel informuje, że od 1 września będzie miał zwolnienie z powodu opieki nad członkiem rodziny, potem prawdopodobnie będzie starał się o urlop zdrowotny. Zatrudniam  nauczyciela na zastępstwo. Czy aneks robię od razu, czy czekam aż nauczyciel będzie na urlopie zdrowotnym?

2. Nauczyciel informuje mnie, że od 1 września będzie miał zwolnienie z powodu opieki nad dzieckiem, potem prawdopodobnie dłuższe L4. Rozdzielam godziny robiąc zastępstwa doraźne. W jaki sposób przydzielić wychowawstwo w zastępstwie (chodzi o dodatek)? Czy robię aneks (i wtedy nauczyciele mają te godziny jako godziny ponadwymiarowe a nie są to płatne godziny zastępstw)? 

rzewa31-08-2022 16:20:16   [#14]

1. zrobić aneks jak przyniesie L4 i dopiero wtedy można zatrudnić n-la na zastępstwo

2. rozdzielasz godziny robiąc doraźne, a jak przyniesie dłuższe L4, to się zastanowisz; wychowawstwo od razu możesz przydzielić robiąc aneks jedynie w tym zakresie (tej 1 godz. wychowawczej)

matyldaa20-09-2022 12:29:01   [#15]

Czy w aneksie trzeba wpisać nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych/kwalifikacyjnych? Czy to tylko robi się w arkuszu kwietniowym?

Marcin20-09-2022 12:33:30   [#16]

Zależy od lokalnej delegatury KO, z reguły jeśli się nic nie zmienia w tym zakresie w stosunku do kwietnia, to nie trzeba.

AnJa20-09-2022 13:41:21   [#17]

W aneksie wykazuje się zmiany w stosunku do arkusza zatwierdzonego. Jeśli więc zmian nie ma - nie ma i w aneksie.

gosiaes220-09-2022 14:01:19   [#18]

Czy godziny z języka polskiego dla Ukraińców mogą "wejść" w etat???

dawdaw20-09-2022 14:17:21   [#19]

Mogą ale jest to o tyle niebezpieczne, że jak ONI będą odchodzić to i liczba godzin będzie maleć, tj. 6 godzin na 1 grupę max. 15 uczniów...

matyldaa28-07-2023 17:26:35   [#20]

Placówka nieferyjna - nauczycielka do 31 lipca jest na L4. Od 1 sierpnia będzie miała udpz. W zastępstwie do 31 lipca pracuje inna nauczycielka, wybrała już przysługujący jej urlop  Od 1 sierpnia nie ma konieczności zastępstwa. Czy powinnam zrobić aneks? Jeśli tak, to o jakiej treści? Nikogo na to miejsce będzie, bo nie ma takiej potrzeby (jest grupa dyżurująca). 

elnik01-08-2023 11:32:04   [#21]

W roku szkolnym 2023/24 Ukraińcom przydzielamy 2 czy 6 godzin języka polskiego? jest już podstawa prawna ?

KaPi01-08-2023 12:31:41   [#22]

jest, 6

Malmar6401-08-2023 15:45:09   [#23]

Tak jest 6 h , ale mam problem bo mam 3 uczniów w klasie 4 i trzech w klasie 8. Tworzą jedną grupę i mają 6 h? Mam jeszcze jedno pytanie , czy jeżeli uczeń z Ukrainy jest 25 uczniem , dzięlę klasę na grupy na informatyce , j. angielskim i jęz. francuskim ? chodzi o klasę 8. 

 

Malmar6401-08-2023 15:58:31   [#24]

I jeszcze jedno pytanie: uczeń z Ukrainy uczył sie on- line w ukraińskiej szkole, teraz zapisuje się do klasy 8 czy on musi mieć plastykę , muzykę , technikę i przyrodę czy będzie miał kreskę na świadectwie. Coś mam chyba kłopot  z czytaniem ze zrozumieniem. 

elnik01-08-2023 21:38:52   [#25]

Rodzic nie chce się zgodzić na 6 godzin dodatkowych. co w takim przypadku?

Gozel09-08-2023 20:13:14   [#26]

KO opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Czy przesłanie aneksu 28 sierpnia wystarczy? Wtedy najpóźniejszą datą z jaką KO go zaopiniuje będzie 1 września. Zastanawiam się nad takim terminem bo nasza PPP samym końcem sierpnia ma zaplanowane komisje ds. orzeczeń i opinii i chciałabym jak najwięcej zmian wprowadzić aneksem nr 1.


post został zmieniony: 09-08-2023 20:14:08
AnJa09-08-2023 21:30:37   [#27]

Spotkał się ktoś z zarzutem organizacji szkoły niezgodnie z arkuszem z powodu faktycznego wprowadzenia zmian przed formalnym zatwierdzeniem arkusza? A nawet przed jego złożeniem?

Bo ja nie, gdyż:

1. młody jestem i niewiele widziałem

Lub

2.stary jestem i niewiele pamiętam

rzewa10-08-2023 07:06:39   [#28]

ja też nie (może z tych samych powodów :-))

ale... jeśli zmiany zostaną wprowadzone wcześniej, a pomiędzy formalnym zatwierdzeniem a wprowadzeniem zmian będzie kontrola, to ona tylko stwierdzi, że należy to wyprostować: czyli albo formalnie zatwierdzić albo zaprzestać realizacji zamian i żadnej sankcji za to nie ma...

:-))

wobec czego jeśli tak trzeba i wiadomo, że formalności będą ok, to nie ma przeszkód by najpierw robić a potem formalności sfinalizować

uważam, że jeśli OP wie, co dyrektor zamierza (a do tego wystarczy, że aneks złoży, ale i to niekoniecznie przy dobrej współpracy), to nie ma obaw by zmiany wprowadzać

a już zupełnie spokojnie można a niekiedy nawet trzeba to robić, gdy zmiana nie wpływa na zwiększenie ogólnej liczby godzin, chyba że to zwiększenie wynika wprost z przepisów prawa (np. oblig podziału na grupy, bo doszedł uczeń, dodatkowa rewalidacja, bo nowe orzeczenie czy min. wymiar NI), czyli kiedy dyrektor wie, że OP arkusz/aneks zatwierdzić musi


post został zmieniony: 10-08-2023 07:17:00
KaPi10-08-2023 08:52:56   [#29]

czy:

1. każdego roku nauczyciel musi wyrażać zgodę na ponadwymiarowe więcej niż 1/4 etatu czy raz wyrażona zgoda wystarczy (np. w tamtym roku)?

2. czy podpisanie przydziału godzin na dany rok szkolny=wyrażenie zdogy na takie ponadwymiarowe?

 

Jacek10-08-2023 09:28:12   [#30]

wg mnie:

1. każdego roku

2. powinien dodać pismo, które wędruje do jego akt osobowych

KaPi10-08-2023 09:33:15   [#31]

na pewno do akt osobowych, a nie do ewidencji czasu pracy?

 

AnJa10-08-2023 10:06:42   [#32]

Hmm.... A Ty się Rzewa przypadkiem na pozycję rewizjonizmu pragmatycznego nie staczasz aby? Bo to niby naturalny kierunek ewolucji dogmatyków(zwłaszcza, że alternatywa jest gilotyna lub jej regionalny zamiennik), alem jednak zaskoczon:-)

olaszyma10-08-2023 12:29:44   [#33]

Jeżeli w szkole nie ma członka danej organizacji związkowej to trzeba do tej organizacji zwracać się o opinię? 

woja6110-08-2023 13:06:47   [#34]

Czy 6h nauki języka polskiego w roku szkolnym 2023/2024 dotyczy tylko uczniów z Ukrainy, którzy nie pobierali do chwili obecnej nauki, czy też wszystkich tzn. także tych którzy przez ostatnie 1,5 roku uczyli się j. polskiego w ilości 6h tygodniowo.  

KaPi10-08-2023 13:12:06   [#35]

wszystkich

rzewa10-08-2023 17:06:39   [#36]

olaszyma: nie trzeba

woja6110-08-2023 19:42:15   [#37]

Dzięki KaPi. Mama jeszcze jedno pytanie: w roku szkolnym będę miał 4 uczniów z Ukrainy (1 uczeń w kl. I, 1 uczeń w kl. II, 1 w kl. III oraz 1 w kl. IV). Czy mogę utworzyć grupę dla tych uczniów i w ramach 6 godzi prowadzić naukę języka polskiego dla nich wszystkich?

KaPi10-08-2023 19:59:42   [#38]

mamy podobną sytuację i tak właśnie chcemy zrobić

matyldaa16-08-2023 16:11:44   [#39]

Zespół szkolno przedszkolny:  robię aneks do arkusza i w przedszkolu zmiany od 1 września (nauczycielka ma udpz od 1 sierpnia ale nie potrzebowałam nikogo zatrudniać), natomiast w szkole potrzebuję zastępstwo od 4 września (udpz jest od 4 września). W takim razie muszę zrobić dwa aneksy jeden po drugim? 

rzewa16-08-2023 19:56:36   [#40]

dwa arkusze a więc dwa aneksy, ale mogą być przedstawione jednym dokumentem opatrzonym jedną datą

aggra18-08-2023 13:43:46   [#41]

Obejmuję p.o. dyrektora od 30 sierpnia tego roku. Zamierzam zrobić zebranie rady 31 sierpnia, przedstawić nauczycielom lekko skorygowane przydziały (nie ruszam etatów, wszystko zgodnie z kwalifikacjami, OP będzie poinformowane), przekazać aneks do związków i KO. Czy zmiany mogą być wprowadzone od dnia 1 września, mimo iż nie będą jeszcze zaopiniowane przez związki i KO?


post został zmieniony: 18-08-2023 13:47:19
AnJa18-08-2023 17:38:27   [#42]

Nie. Ale nie znałem nikogo, kto tak nie robił, więc pewnie i dalej tak jest.

Osobiście mocno zniechęcam dyrektorów do składania aneksów, które nie zawierają zmian- a ten nie zawiera ( korekta przydziałów to nie zmiana)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]