Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dodatek na start dla nauczyciela
strony: [ 1 ]
ozkra29-10-2021 18:27:24   [#01]

Nauczyciel zatrudniony w szkole na 4/20. Dyrektor otrzymał decyzję KO w sprawie wyznaczenia go jako wypełniającego wszystkie obowiązki związane ze stażem wobec nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego. Decyzja wydana z datą 1 października 2021 r., wpłynęła do szkoły 18 października.

Czy w tej sytuacji nauczycielowi należy wypłacić dodatek na start.

 

rzewa29-10-2021 19:07:34   [#02]

tak - art 53a ust 3 KN

ozkra29-10-2021 19:33:33   [#03]

czy można to zrobić po 30 września?

 

 

 

rzewa29-10-2021 20:01:29   [#04]

lepiej późno niż wcale

Jolka N27-08-2022 18:35:04   [#05]

Nauczyciel logopeda bez stopnia awansu zatrudniony w szkole na 5/22 od 01.09.2018 do 31 sierpnia 2022., a od września zatrudnienie na 11/22, zaczyna staż na mianowanego po nowemu. Czy mogę mu dać świadczenie na start?

rzewa28-08-2022 00:27:58   [#06]

"po nowemu" nie ma stażu

rozumiem, że to n-l początkujący, bo wcześniej miał za mały wymiar by realizować staż na kontraktowego i nie otrzymał nigdy świadczenia na start (np. w innej szkole)

jeśli tak, to należy mu takie świadczenie wypłacić

KaPi28-08-2022 15:30:59   [#07]

bo się pogubiłam...

nauczyciel jest po staremu kontraktowym, teraz 1 września miał rozpocząć staż na mianowanie -  czyli stał się nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu

skracam okres przygotowania?

wypłacam dodatek na start?

robi awans po staremu?

 


post został zmieniony: 28-08-2022 15:34:39
Roman Langhammer28-08-2022 17:02:56   [#08]

Jeśli jest kontraktowym - to robi staż po staremu, ale w wymiarze skróconym:

- 9 miesięcy - jeśli jego staż na kontraktowego trwał 12 miesięcy (był taki okres, że trwał 1 rok i 9 miesięcy, ale później skrócili do 12 miesięcy)

- 1 rok i 9 miesięcy - jeśli jego staż trwał 9 miesięcy.

 

To tak w skrócie.

KaPi28-08-2022 20:19:55   [#09]

ok, a ten dodatek?

rzewa28-08-2022 20:39:00   [#10]

płacisz, jeśli wcześniej go nie otrzymał

Roman Langhammer29-08-2022 05:41:51   [#11]

Rzewo, z posta #07 wynika, że to nauczyciel, ktoŕy jest kontraktowym i zaczyna robić mianowanego. Więc o dodatku na start nie może być mowy. Bo dodatke na start dostał (albo i nie) będąc nauczycielem stażystą w trakcie awandu na kontraktowego.

rzewa29-08-2022 22:52:08   [#12]

rzeczywiście, jak ma stopień kontraktowego to nie odbywa przygotowania do zawodu n-la. a więc, zgodnie z treścią art 53a KN (w brzmieniu obowiązującym na 1.09.2022) takie świadczenie mu nie przysługuje

i to niezależnie od tego czy je otrzymał jako stażysta czy też nie


post został zmieniony: 29-08-2022 22:56:07
Macia30-08-2022 11:59:00   [#13]

nauczycielka pracowała w pełnym wymiarze po 9-10 m-cy w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie, potem w PCPR i od listopada 2021 r. w przedszkolu publicznym. nie miała więc możliwości uzyskania stopnia n-la kontraktowego. Od września zatrudniam ją jako naucz. poczatkującego na 2 lata. Czy powinnam jej wypłacić dodatek na start?

Ewa T30-08-2022 14:23:28   [#14]

zatrudniam nauczyciela początkującego na czas zastępstwa na rok czasu do 31.08.2023. pytanie czy należy wypłacić dodatek na start?

rzewa30-08-2022 22:34:41   [#15]

#13: tak

#14: tak

Ewa T31-08-2022 09:42:25   [#16]

#15 dziękuję

Macia31-08-2022 10:40:29   [#17]

Dziękuję Ewuniu

gimnazjum31-08-2022 10:58:13   [#18]

od jutra pracę w wymiarze 10/18 rozpoczyna Pani, która dotychczas pracowała jako księgowa( 12 lat) - czy jako poczatkujący n-l ma prawo do tego dodatku?

rzewa31-08-2022 16:14:58   [#19]

tak, ma prawo

Bona Fide01-09-2022 12:54:00   [#20]

1. W nawiązaniu do postu [#14] i twierdzącej odpowiedzi Ewy, czy ten nauczyciel niejako z automatu rozpoczyna odbywanie przygotowanie do zawodu nauczyciela, pomimo, że nie jest możliwe odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze określonym w art. 9ca ust. 1 lib ust. 2KN w tej szkole?

2. ...ale zgodnie z art. 9ca ust. 8 KN wliczy mus się ten okres w poczet wymaganego okresu przygotowania do zawodu?

2. Misi mu zostać przydzielony mentor?

 

Bona Fide01-09-2022 13:12:32   [#21]

Przepraszam za literówkę - szybko pisałam:-)

rzewa01-09-2022 14:23:49   [#22]

2 x tak

mentor obowiązkowy - nigdzie w KN nie ma wykluczenia tego obowiązku w związku z sytuacją n-la/szkoły

gimnazjum08-09-2022 07:58:51   [#23]

nauczyciel zatrudniony w maju do końca roku szkolnego do 24.06.2022 i teraz od 01.09.2022r. jako poczatkujący ( był stażysta w maju do celów płacowych) - przysługuje dodatek na start?- cały etat i kwalifikacje posiada

rzewa08-09-2022 10:00:54   [#24]

a otrzymał ten dodatek w maju? Jeśli nie, to mu się należy

gimnazjum08-09-2022 10:29:29   [#25]

nie otrzymał, dziękuję- tak myślałam, ale ciągle niedowierzam 

aliszek13-09-2022 23:09:42   [#26]

Nauczyciel początkujący, nie posiada wymaganych kwalifikacji do obecnie zajmowanego stanowiska, ale jest zatrudniony za zgodą KO. Ma przygotowanie pedagogiczne i ukończone studia nauczycielskie. Czy otrzymuje teraz dodatek na start, czy dopiero wówczas, kiedy będzie zatrudniony zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami?

rzewa14-09-2022 09:17:17   [#27]

dopiero wówczas, kiedy będzie zatrudniony zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

ReniaB14-09-2022 09:44:19   [#28]

A dlaczego dopiero wtedy; sam art. 53 a nie stawia warunku zatrudnienia z kwalifikacjami

ReniaB14-09-2022 09:47:15   [#29]

Art 53 a mówi o odbywaniu przygotowania do zawodu nauczyciela, ale po nowemu to chyba wszyscy zatrudnieni je odbywają; przepraszam, ale tych zmian jest za dużo i nie do końca ogarniam

ewa14-09-2022 12:35:50   [#30]

nie do końca wszyscy, jest warunek odbywania przygotowania

KN art 9ca ust. 8
Do okresów, o których mowa w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, wlicza się okresy zatrudnienia w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

ReniaB14-09-2022 12:43:01   [#31]

Tak, znalazłam dziękuję

Macia17-09-2022 21:10:56   [#32]

rozumiem, że  nauczyciel, który nie otrzymał dodatku na start a pracował w kilku szkołach (w sumie 5 lat)  powinien dostać dodatek na start. Czy jednak powinien dostarczyć jakieś zaświadczenie z poprzedniej szkoły czy sam napisać oświadczenie, że takiego dodatku nie otrzymał. 

rzewa17-09-2022 23:07:25   [#33]

a po co? ta informacja powinna wynikać ze świadectw pracy

Macia19-09-2022 09:18:53   [#34]

Ewuniu czy tzn. że informacja o tym że nauczycielowi wypłacono dodatek na start powinna być wpisywana w świadectwie pracy?

rzewa19-09-2022 10:13:08   [#35]

moim zdaniem: tak,

ale na pewno jest informacja o wymiarze i okresie zatrudnienia oraz stanowisku -> n-l, który zatrudnił się na stanowisku n-la do 14 dnia zajęć (włącznie) w roku szkolnym po 31.08.2019 w wymiarze przekraczającym 1/2 etatu taki dodatek otrzymał

a jak nie otrzymał, to powinien zwrócić się do tego pracodawcy o jego wypłatę, ponieważ mu się on wówczas należał

Macia19-09-2022 10:22:47   [#36]

dziękuję

Bona Fide19-09-2022 14:48:09   [#37]

W nawiązaniu do mojego postu [#20], a dokładnie do pkt 2 w nim zawartego:

Ponieważ art. 9ca ust. 8 KN wszedł w życie dopiero 1 września br., to czy dobrze rozumiem, że jeśli nauczyciel pracował wcześniej w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenie, w którym jak twierdzi rozpoczął staż, jako nauczyciel stażysta od września  2021 do stycznia 2022 (umowa na 5 miesięcy na czas określony), potem miesiąc przerwy w zatrudnieniu i następna praca od marca do czerwca 2022 r.  (4 miesiące na czas określony) i aktualnie zatrudnienie od 1 września - to te jego wcześniejsze zatrudnienia 5 i 4 miesiące nie podlegają sumowaniu, tak jak te, rozpoczęte 1 września 2022 r. ?

 


post został zmieniony: 19-09-2022 14:48:59
rzewa30-09-2022 09:24:29   [#38]

te okresy - 5 i 4 m-ce podlegają doliczeniu do całego wymaganego zatrudnienia -> czyli ten n-l musi jeszcze - od 1.09.22 przepracować pod opieką mentora 3 lata by móc ubiegać się o stopień n-la mianowanego

i obecny rok za chwilę (od grudnia) będzie jego drugim rokiem pracy, czyli będzie trzeba przeprowadzić to co w art 9ca KN jest przewidziane na drugi rok pracy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]