Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia wspomagające a porozumienie zmieniające
strony: [ 1 ]
barbaszka26-10-2021 09:22:19   [#01]

Dzień dobry.

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu prowadzi w pewnym okresie zajęcia wspomagające.

Czy dajecie porozumienie zmieniające do umowy?

Jaka pp skoro zajęć wspomagających (czarnkowe) nie ma w arkuszu?

 

Bona Fide27-10-2021 09:55:24   [#02]

Rozporządzenie  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji.

Ale i nie zabrania:-). Ja je ujęłam i mogłam zwiększyć pensum nauczycielowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W podstawie prawnej porozumienia z tą osobą zastosowałam art. 29 § 4 Kp w związku z art. 91c ust. 1 KN.

Pozostali nauczyciele dostali to w ramach godzin ponadwymiarowych, ujętych oczywiście w arkuszu - bez porozumień. Wszyscy zgodzili się ustnie:-)

 


post został zmieniony: 27-10-2021 09:56:37
matyldaa27-10-2021 11:33:44   [#03]

Bona Fide,

1. Wpisywałaś do sio?

2. Jeśli jeden nauczyciel ma 5 h tych zajęć, to? Jak zakończy robisz aneks?

Bona Fide27-10-2021 12:26:33   [#04]

Porozumienie od razu jest "czasowe", np.:

  1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe warunki pracy w następującym zakresie:

obecne warunki:
1)   wymiar zatrudnienia –5/18;

na nowe warunki:
1)   wymiar zatrudnienia – 5,27/18 wraz z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia.

  1. Czas trwania zmian: od dnia 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  2. Przyczyna zaistniałych zmian: realizacja zajęć wspomagających w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r., wynikających z § 10j ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
  3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 2, tj. od dnia  1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. obowiązuje wymiar wskazany w ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia.
katarzs29-10-2021 08:15:34   [#05]

Skąd to 0,27? Liczy się w minutach, czy uśrednia na rok?

Bona Fide29-10-2021 11:43:11   [#06]

Nauczyciel realizował 5 godzin tygodniowo (5/18) przed zwiększeniem mu wymiaru.

Ze wspomagających dostał do zrealizowania 4 godziny i będzie je realizował w okresie 15 tygodni (do 22 grudnia).

W arkuszu ujmuje się wymiar tygodniowy, stąd 5,27/18,  bo 4:15 = 0,27

rzewa29-10-2021 18:51:19   [#07]

ale n-l w porozumieniu zmieniającym powinien mieć 9/18 i za tyle otrzymać wówczas wynagrodzenie, skoro porozumienie jest na okres zamknięty -> nie ma tu podstaw do uśredniania wymiaru n-la

uśrednienie wymiaru n-la jest wówczas, gdy porozumienie byłoby na okres całego roku szk. a przydział byłby tylko w jakimś okresie

Bona Fide01-11-2021 11:48:47   [#08]

No właśnie, jak napisałam powyżej dostał przydział na okres od  1 IX do 22 XII

On dostał 4 godziny - nie tygodniowo - a na 15 tygodni.

Średnio 1 godzina na miesiąc.

 

 

malmar1501-11-2021 13:19:24   [#09]

czasem sami utrudniamy sobie życie ;-)

czy te 4 godziny coś zmienią dla uczniów,

czy faktycznie pozwolą wyrównać braki ze zdalnej

rzewa02-11-2021 07:58:32   [#10]

do #08: w takim razie OK

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]