Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Fundusz zdrowotny
strony: [ 1 ]
Roman Langhammer18-10-2021 11:19:17   [#01]

Na podst. art. 72 KN tworzy się fundusz zdrowotny (pomoc zdrowotną).

A czy jest przepis określający jakiej wysokości powinien to być fundusz? Tzn. ile np. % OP powinien przeznaczyć na tę pomoc?

rzewa18-10-2021 12:41:24   [#02]

nie ma innego przepisu - art 72 KN określa jakie te środki być powinny a mianowicie: odpowiednie

czyli takie by na wszystko starczyło, tj. potrzeby określają wysokość planowanych środków, a to oznacza, że OP nie może odmówić pomocy z powodu braku środków

DYREK18-10-2021 12:42:14   [#03]

nie ma takich przepisów

organy prowadzące szkoły przeznaczają odpowiednie środki finansowe (określane corocznie w budżecie np. gminy) 

wysokość tej kwoty może być dla każdej gminy inna -> zależy np. od zasobności gminy

dawno temu (gdy szkoły prowadziło KO) było to 0,3% planowanych  rocznych  środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli -> i taki sposób do wyliczenia środków przyjmują niektóre gminy

Roman Langhammer18-10-2021 14:46:57   [#04]

Dzięki.

DYREK19-10-2021 10:58:27   [#05]
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 stycznia 2008 r. III Sa/Łd 94/08 -> obowiązki związane z dysponowaniem środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ciążą wyłącznie na organie prowadzącym;
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 października 2009 r. I SA/Wa 1225/09 ->zapewnienie odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną powinno nastąpić w uchwale budżetowej;
  • rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 7 kwietnia 2021 r. 41/2021 -> bez znaczenia – zarówno dla samego przyznania jak i wysokości świadczenia – pozostaje: forma zatrudnienia nauczyciela (mianowanie czy umowa o pracę, w tym na czas określony), okres zatrudnienia, wymiar zajęć;

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]