Forum OSKKO - wątek

TEMAT: SIOEO - zgłoszenie klasy na egzamin ósmoklasisty
strony: [ 1 ]
muza12-10-2021 13:12:22   [#01]

Od kilku dni próbuje zgłosić Szkołę, a co za tym idzie klasę, do sprawdzianu ósmoklasisty, jednak żadna zakładka nie jest aktywna. Pierwszy raz mamy przystąpić do egzaminu, termin zgłoszenia minął 30 września, OKE twierdzi, że mam szukać właściwej zakładki (chyba też nie wiedzieli jak to zrobić).  Czy może Szkoła jest już zgłoszona (mimo że to pierwszy rok szkolny z klasą ósmą, w SIOEO widnieje zakładka "egzamin ósmoklasisty rok 2019, 2020 i 2021)? Co robię źle?

dariuszn713-10-2021 07:30:56   [#02]

Klasy czyli uczniów do egzaminu zgłasza się później nie pamiętam dokładnie daty, być może szkołę masz już zgłoszoną, musi pojawić się egzamin 2022, a jeszcze nie ma.

dorotagm13-10-2021 11:23:55   [#03]

Tak jak #2.

Z pozycji SIO trzeba było zgłosić do 30.09. Zapaliła się niebieska ikonka przy uczniach. 

W SIOEO jeszcze nie ma nic - spokojnie czekamy.

edek14-10-2021 09:08:39   [#04]

na stronie swojego OKE, w serwisie dla dyrektorów jest informacja:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

3 listopada 2021 r. planowane jest uruchomienie przekazywania danych zdających, którzy w maju 2022 r. będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty. Dane należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SIOEO do 30 listopada 2021 r.

edek14-10-2021 09:11:18   [#05]

I ciąg dalszy ..

Do tego czasu należy zweryfikować w Systemie Informacji Oświatowej (SIO):

1. dane teleadresowe szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora szkoły

2. dane uczniów w SIO przypisanych do egzaminu ósmoklasisty (https://pomocsio.men.gov.pl/grupowe-zgloszenie-do-egzaminu/)

3. oraz skompletować pozostałe dane, które należy przekazać do OKE w systemie SIOEO.

 

Ponadto informujemy:

1. wszystkie wnioski o zwolnienie zdającego z egzaminu muszą być złożone w systemie SIOEO, wydrukowane i przesłane pocztą na adres OKE w Jaworznie. Złożenie Wniosku dyrektora szkoły o zwolnienie zdającego z obowiązku przystąpienia do egzaminu będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu danych zdającego tj. od 3 listopada br.

2. sposoby dostosowań formy i warunków egzaminu dla zdających muszą być wprowadzone w systemie SIOEO, które:

- wynikają z komunikatu dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – podczas zgłaszania danych wprowadzają dyrektorzy szkół

- wymagają pisemnego porozumienia z dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (nieujęte w komunikacie i wykazie SIOEO). Dostosowania należy zgłosić przez SIOEO wypełniając Wniosek (w SIOEO do 30 listopada 2021 r.) – Wnioski zatwierdzane są przez OKE

3. Wnioski o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu w sposób nieujęty w komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach będą możliwe dopiero po wprowadzeniu danych zdającego tj. od 3 do 30 listopada br.

muza14-10-2021 11:00:06   [#06]

Bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie informacje!!

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]