Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiany w karcie nauczyciela - wizja przyszłości...
strony: [ 1 ]
Marcin11-10-2021 08:35:32   [#01]

Płace nauczycieli

Zamiast średniego wynagrodzenia zostanie wprowadzone przeciętne wynagrodzenie. Ma być ono ustalane w oparciu o kwotę bazową ustalaną corocznie w ustawie budżetowej:

 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140% (4 950 zł),

 • nauczyciela mianowanego – 181% (6 400 zł),

 • nauczyciela dyplomowanego – 223% (7 890 zł).

Nastąpi rezygnacja:

 • z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli,

 • ze składania sprawozdań,

 • wypłaty dodatku uzupełniającego.

Zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia przez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

Jednostki samorządu terytorialnego mają zostać zobowiązane do uchwalania regulaminów wynagradzania nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa nadal będzie miała uprawnienia kontrolne w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostaną ustalone jako określony % przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki nie będą regulowane na podstawie ustawy.

Nauczyciel posiadający tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 81% (4 010 zł),

 • nauczyciela mianowanego – 71% (4 540 zł),

 • nauczyciela dyplomowanego – 65% (5 130 zł)

- przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli.

Przewidziane będą 2 grupy zaszeregowania:

 • nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne,

 • pozostali nauczyciele.

W rozporządzeniu zostaną obliczone minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia. Organ prowadzący nie będzie mógł ustalić niższych stawek.

Wprowadzony zostanie dodatek z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej w dwóch stawkach (stawki dodatku będą zależały od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej).

Przewidziana będzie stała kwota dodatku wiejskiego – 300 zł.

Ustawodawca wyeliminuje świadczenie na start.

Naliczanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będzie odbywało się tak jak dla pozostałych pracowników (od 2023 r.).

Czas pracy

Pensum nauczycieli ma zostać podwyższone o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Podwyższenie będzie zależało od decyzji nauczyciela i będzie warunkowało podwyżkę wynagrodzenia. Decyzja będzie mogła być podjęta w 3-letnim okresie przejściowym.

Wprowadzona zostanie kategoria godzin dostępności nauczyciela w szkole (poza pensum):

 • spotkania z rodzicami,

 • czas na indywidualne rozmowy z rodzicami,

 • konsultacje z uczniami,

 • wycieczki szkolne,

 • doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek,

 • rady pedagogiczne.

Zajęcia te będą rejestrowane na bieżąco i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy. Będą one zróżnicowane w zależności od wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel uczący przedmiotu zatrudniony w pełnym wymiarze będzie zobligowany do bycia dostępnym w szkole przez 8 godzin tygodniowo.

Awans zawodowy

Nastąpi eliminacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Dotychczasowy nauczyciel kontraktowy będzie mógł szybciej uzyskać awans na stopień mianowanego w okresie przejściowym.

Zamiast typowego stażu zostanie przewidziany okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy).

Wprowadzony będzie zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny po okresie wprowadzenia do zawodu. Jego zdanie będzie warunkowało uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Nie będzie planów rozwoju zawodowego i sprawozdań.

Zwiększony zostanie nacisk na umiejętności praktyczne nauczycieli.

Nauczyciel dyplomowany będzie mógł zdobyć 2 specjalizacje zawodowego.

Ocena pracy nauczycieli

Ocena pracy będzie obligatoryjna:

 • przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego,

 • przed uzyskaniem stopnia specjalizacji zawodowej,

 • przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

Szczegółowe kryteria oceny pracy zostaną określone na poziomie rozporządzenia.

Urlop wypoczynkowy

Nauczyciele szkół feryjnych będą mogli korzystać z 50 dni urlopu wypoczynkowego udzielanego zgodnie z planem urlopów we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.

Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie:

 • ferii zimowych,

 • ferii letnich,

 • zimowej przerwy świątecznej,

 • wiosennej przerwy świątecznej,

 • dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

Wiem, że pewnie większość zna te założenia ale może dla tych którzy jeszcze tego nie widzieli...


post został zmieniony: 11-10-2021 08:38:46
Marek Pleśniar12-10-2021 09:40:43   [#02]

ok. 3 641,27 na rękę dla dyplomowanego - to ta podwyżka? Z 4h więcej do wykonania w pensum?

nie dziwię się że używają słowa "zwyżka"


post został zmieniony: 12-10-2021 09:41:15
dorotagm13-10-2021 11:21:45   [#03]

taa, a do mnie na wieś to już nikt nie przyjedzie na 4 h angielskiego, 4h fizyki, 3 h techniki - i jeszcze z 5 takich przedmiotów mam. Po prostu nie będzie miał kiedy :(.

Szkoły wiejskie do zamknięcia.

Jot13-10-2021 11:36:38   [#04]

urlop w dni dodatkowe wolne od zajeć dydaktycznych to chodzi o te dodatkowe dni z puli dyrektorskich?

dwalcz13-10-2021 11:40:19   [#05]

Jot i jeszcze przerwy między świętami.

Jot13-10-2021 12:23:41   [#06]

hmmm..przerwy między światami tzn np 27- 31 stycznia?


post został zmieniony: 13-10-2021 12:26:01
Ala13-10-2021 12:25:20   [#07]

niestety :(

eny13-10-2021 16:26:39   [#08]

Jeszcze Wielki Czwartek, Wielki Piątek... wtorek po Wielkanocy

kaef13-10-2021 19:53:08   [#09]

I znajdź potem nauczyciela dojeżdżającego, który do swojego pensum (zwiększonego zresztą) gdzieś tam będzie musiał dodać 8 godzin. A i wyjazdy gościnne będą zapewne obłożone proporcjonalnym wymiarem tychże.

Skimir13-10-2021 19:58:48   [#10]

Chyba najbardziej durna propozycja zmian jaką w ostatnich latach widziałem. Pomijając wzrost pensum, który powoduje, że podwyżka zostaje tylko na piśmie, to te 8 godzin i urlop rozliczany...

I będą Ci nauczyciele siedzieć w pokoju nauczycielskim aby odbębnić pańszczyznę bo raczej nic tam nie zrobią - raz, że warunków nie ma (no chyba, że pojawi się program Szkoła Przyszłości - gdzie MEiN sfinansuje dobudowę skrzydeł na gabinety dla nauczycieli i wyposażenie ich w stosowny sprzęt) a dwa, że po co? Nauczyciel odsiedzi te 1,5 godziny średnio dziennie, pójdzie do domu i tam będzie robić to co zwykł wcześniej. A ile jeszcze będzie biurokracji przy rozliczaniu tego siedzenia... :-(

Urlopy rozliczane - kolejna biurokracja po to aby zapisać na papierze, że nauczyciel był w szkole w wigilię. Ciekawe ile będzie wtedy musiał w tej szkole być? Tyle ile miał lekcji w tym dniu + odpowiedni ułamek z 8 godzin, czy może?

Ech... A jakiż to był sukces przed kilkoma laty po zlikwidowaniu "karcianek"

gtz13-10-2021 21:04:22   [#11]

Skimir - w samo sedno....nie wiem czy już nikt "nie rozumie" naszego zawodu i jego przesłania...;-(

DICK15-10-2021 07:35:51   [#12]

Rozumiem wasze obawy i ja tego mam dość , za miesiąc jestem emerytem i daj Bóg rozpocznę nowe życie.

kulka15-10-2021 09:25:14   [#13]

Nauczyciele 4 godziny do etatu. Czy chodzi o wszystkich nauczycieli - biblioteki, pedagoga, współorganiz.ksztakcenie? Czyli nauczyciel bibliotekarz 30+4+8.....?? Jak to się ma do zasad ogólnych  o 40 godz.tygodniu pracy? 


post został zmieniony: 15-10-2021 09:26:03
Marek Pleśniar15-10-2021 09:36:55   [#14]

jak widać niespecjalnie to przemysleli

 

olaszyma15-10-2021 10:22:07   [#15]

Jak wszystko. Patrzcie na "Poznaj Polskę " czy "Laboratoria przyszłości"

Marek Pleśniar15-10-2021 19:51:58   [#16]

spora różnica - na te 2 projekty oni WYDALi pieniądze - na KN nauczyciele wydadzą;-) Patrząc inflacyjnie zwłaszcza

Marek Pleśniar15-10-2021 20:34:11   [#17]

https://glos.pl/dialog-spoleczny-czarnek-do-nauczycieli-moja-pensja-nie-jest-powiazana-ze-srednia-krajowa-i-zyje?fbclid=IwAR2uX2975V3S9HLNzZ8VRj3ypjG30H-aM7PH8FLszD9UyDYtRO82bI6p40E

"ani ja, ani pan, ani nasi słuchacze nie mają tego swojego wynagrodzenia powiązanego ze średnią krajową i żyją – odpowiedział Przemysław Czarnek, który sam zarabia ponad 21 tys. zł. miesięcznie"

Marcin18-11-2021 09:54:42   [#18]

Projekt nowelizacji przyjęty... wkleję z jednego ze znanych portali bo może ktoś nie ma dostępu

Zmiana

Objaśnienie

Wymóg uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty

Pozytywna opinia kuratora oświaty będzie wymagana do:

 • powierzenia funkcji dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych (brak takiej opinii będzie umożliwiał powierzenie na okres 5-letni),
 • powierzenia funkcji dyrektora bez konkursu,
 • powierzenia funkcji dyrektora osobie niebędącej nauczycielem (tzw. menedżerowi),
 • odwołania z funkcji dyrektora z powołaniem się na szczególnie uzasadniony przypadek (art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego),
 • podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 • połączenia szkół w zespół oraz włączenia szkoły do istniejącego zespołu.

Zmiany w składzie komisji konkursowej

Nastąpi zwiększenie liczby przedstawicieli kuratora oświaty w składzie komisji konkursowej (maksymalnie do 5) i tym samym zwiększenie liczby przysługujących im głosów w głosowaniu. Co ciekawe będzie to zawsze 5 głosów, niezależnie od liczby przedstawicieli w komisji.

Wyjaśnienia w sprawie braku realizacji zaleceń

Kurator oświaty będzie mógł zażądać od dyrektora wyjaśnienia przyczyn braku realizacji zaleceń wydanych w ramach nadzoru pedagogicznego. Termin na wyjaśnienie wyniesie 7 dni.

W dalszej kolejności możliwe będzie wyznaczenie ostatecznego 7-dniowego terminu na realizację zaleceń.

Wniosek o odwołanie dyrektora

Kurator oświaty będzie mógł wnioskować do organu prowadzącego o natychmiastowe odwołanie dyrektora z funkcji kierowniczej, jeżeli ten będzie uchylał się od realizacji zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący będzie zobligowany do odwołania dyrektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku i do poinformowania o tym kuratora oświaty. W braku odwołania powierzenie funkcji dyrektora ma wygasnąć po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o odwołanie. Wygaśnięcie stwierdzi wówczas kurator oświaty.

Rozwiązanie to jest bardzo kontrowersyjne jako że wniosek organu nadzoru pedagogicznego jest bezwzględnie wiążący dla organu prowadzącego. Tymczasem dyrektor będzie mógł tak jak dotychczas odwołać się do sądu pracy. Niemniej jednak pozwanym w takiej sytuacji będzie organ prowadzący a nie kurator oświaty. Nie wiadomo też czy sąd będzie mógł rozpoznawać zasadność złożenia wniosku o odwołanie. To czyni bardzo wątpliwym możliwości w zakresie obrony dyrektora.

Wniosek o zawieszenie dyrektora

Kurator oświaty będzie mógł wnioskować o zawieszenie dyrektora szkoły lub placówki w sytuacji gdy w ramach sprawowanego nadzoru stwierdzi uchybienia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wniosek ten będzie wiążący

Rezygnacja z funkcji kierowniczej

Odwołanie z funkcji kierowniczej w następstwie rezygnacji z tej funkcji będzie następowało w terminie uzgodnionym przez nauczyciela składającego rezygnację i organ właściwy do odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego a nie po upływie 3-miesięcznego wypowiedzenia.

Dodatkowe warunki likwidacji szkoły

Szkoła samorządowa będzie mogła zostać zlikwidowana jeżeli likwidacja w szczególności:

1. nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki;
2. polepszy:

 • warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
 • warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi takie kształcenie;

3. nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1b pkt 1 i 2 – również dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
4. jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby uczniów likwidowanej szkoły, szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opiniowanie arkusza organizacyjnego

Projekt arkusza organizacyjnego będzie opiniowany w pierwszej kolejności przez radę pedagogiczną. Opinia nie będzie wiążąca.

Nauka zdalna

Kształcenie zdalne będzie realizowane obowiązkowo w każdym przypadku zawieszenia zajęć w szkole.

Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor będzie musiał umożliwić – na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia – zdalną realizację zajęć (rozwiązanie to ma zostać wprowadzone na stałe).

Ocena pracy dyrektora

W braku porozumienia w zakresie oceny pracy dyrektora pomiędzy kuratorem oświaty a organem prowadzącym oceny będzie dokonywał kurator oświaty po rozpatrzeniu stanowiska organu prowadzącego.

Działalność organizacji w szkole

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje dyrektor będzie musiał uzyskać:

 • szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły
 • konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach,
 • pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji na terenie szkoły lub placówki.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Nadzór pedagogiczny w szkole niepublicznej

Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej szkołę niepubliczną polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego w szkole. Zostaną określone konsekwencje niewykonania tego polecenia.

Marek Pleśniar18-11-2021 13:33:06   [#19]

pozostają tylko posłowie

JarTul18-11-2021 13:53:14   [#20]

Trudno tu na nich liczyć.  Większość z nich jest po/słowie z ministrem :-(

gronostaj18-11-2021 15:27:19   [#21]

jaką Wy macie wizję września - bo ja czarną - nie dosc ze nauczyciele odpływają ze szkół  to teraz mam wrazenie bedzie tsunami!!!!

Marek Pleśniar18-11-2021 15:38:10   [#22]

a związkowcy pewnej zz jakoś dziwnie ucieszeni perspektywą zwolnienia się stanowisk dyrektorskich w przyszłości - drogą ekstraszybką....

 

gronostaj18-11-2021 15:40:20   [#23]

Jestesmy dyrektormi chwilowo a nauczycielami najczesciej od lat....ale wizja pracy nauczyciela tez mnie zaczyna odrazac...kiedy ja bede musiała konspekt robic na zajecia z zaproszonym gosciem. PReciez my tych ludzi prosimy nie raz po znajomosciach - jak beda mieli robic konspekty zapewne przyjdą.....

Skimir18-11-2021 20:59:14   [#24]

Przepis jest ciekawy do interpretacji - bo jest w nim mowa o organizacjach i stowarzyszeniach.

Pytanie czy zapraszając do szkoły firmę lub po prostu osobę też trzeba będzie ten korowód robić? Zapraszam Pana Nowaka, który pracuje w spalarni śmieci aby opowiedział dzieciom o sortowaniu odpadów i problemach ekologicznych... - czy już trzeba papiery robić? Jak koło emerytek zaproszę aby pokazały dzieciom jak się na szydełku serwetki robi to też...?

Coś mi się wydaje, że skończy się to brakiem zapraszania kogokolwiek bo kto się później chce z koniem kopać jak tenże będzie chciał wykazać, że przez to, że Pan mówiący o bateriach słonecznych, był ubrany w tęczową bluzę, to zostało narażone bezpieczeństwo uczniów.

AnJa18-11-2021 21:18:34   [#25]

Moim zdaniem gośc na lekcji to nie zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie lub organizacje - taką lekcję prowadzi bowiem nauczyciel.

gronostaj18-11-2021 21:42:52   [#26]

no nie do końca bo jak to bedzie PAni z Kołą gpospodyń wiejskich to juz organizacja lub stowarzyszenie. Nauczyciel robi wstepo a rownięniecie taka własnie Pani. Zabije to wszelskie inicjatywy. Ja np swojego czasu zapraszałam Radę Adwokacką, Biro Sadu Okregowego a teraz....czy będzie mozna?!

Marek Pleśniar18-11-2021 21:50:25   [#27]

jeżeli to będzie towarzyszka z Siły Przewodniej, to oczywiście że tak

gronostaj19-11-2021 14:42:43   [#28]

Gdzie my żyjemy?! I do czego to wszytsko prowadzi ?? Zamiast rozwoju to cofanie się w rozwoju

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]