Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiany w karcie nauczyciela - wizja przyszłości...
strony: [ 1 ]
Marcin11-10-2021 08:35:32   [#01]

Płace nauczycieli

Zamiast średniego wynagrodzenia zostanie wprowadzone przeciętne wynagrodzenie. Ma być ono ustalane w oparciu o kwotę bazową ustalaną corocznie w ustawie budżetowej:

 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140% (4 950 zł),

 • nauczyciela mianowanego – 181% (6 400 zł),

 • nauczyciela dyplomowanego – 223% (7 890 zł).

Nastąpi rezygnacja:

 • z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli,

 • ze składania sprawozdań,

 • wypłaty dodatku uzupełniającego.

Zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia przez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

Jednostki samorządu terytorialnego mają zostać zobowiązane do uchwalania regulaminów wynagradzania nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa nadal będzie miała uprawnienia kontrolne w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostaną ustalone jako określony % przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki nie będą regulowane na podstawie ustawy.

Nauczyciel posiadający tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 81% (4 010 zł),

 • nauczyciela mianowanego – 71% (4 540 zł),

 • nauczyciela dyplomowanego – 65% (5 130 zł)

- przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli.

Przewidziane będą 2 grupy zaszeregowania:

 • nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne,

 • pozostali nauczyciele.

W rozporządzeniu zostaną obliczone minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia. Organ prowadzący nie będzie mógł ustalić niższych stawek.

Wprowadzony zostanie dodatek z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej w dwóch stawkach (stawki dodatku będą zależały od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej).

Przewidziana będzie stała kwota dodatku wiejskiego – 300 zł.

Ustawodawca wyeliminuje świadczenie na start.

Naliczanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będzie odbywało się tak jak dla pozostałych pracowników (od 2023 r.).

Czas pracy

Pensum nauczycieli ma zostać podwyższone o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Podwyższenie będzie zależało od decyzji nauczyciela i będzie warunkowało podwyżkę wynagrodzenia. Decyzja będzie mogła być podjęta w 3-letnim okresie przejściowym.

Wprowadzona zostanie kategoria godzin dostępności nauczyciela w szkole (poza pensum):

 • spotkania z rodzicami,

 • czas na indywidualne rozmowy z rodzicami,

 • konsultacje z uczniami,

 • wycieczki szkolne,

 • doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas np. dyskotek,

 • rady pedagogiczne.

Zajęcia te będą rejestrowane na bieżąco i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy. Będą one zróżnicowane w zależności od wielkości tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciel uczący przedmiotu zatrudniony w pełnym wymiarze będzie zobligowany do bycia dostępnym w szkole przez 8 godzin tygodniowo.

Awans zawodowy

Nastąpi eliminacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Dotychczasowy nauczyciel kontraktowy będzie mógł szybciej uzyskać awans na stopień mianowanego w okresie przejściowym.

Zamiast typowego stażu zostanie przewidziany okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy).

Wprowadzony będzie zewnętrzny egzamin praktyczny i teoretyczny po okresie wprowadzenia do zawodu. Jego zdanie będzie warunkowało uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Nie będzie planów rozwoju zawodowego i sprawozdań.

Zwiększony zostanie nacisk na umiejętności praktyczne nauczycieli.

Nauczyciel dyplomowany będzie mógł zdobyć 2 specjalizacje zawodowego.

Ocena pracy nauczycieli

Ocena pracy będzie obligatoryjna:

 • przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego,

 • przed uzyskaniem stopnia specjalizacji zawodowej,

 • przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

Szczegółowe kryteria oceny pracy zostaną określone na poziomie rozporządzenia.

Urlop wypoczynkowy

Nauczyciele szkół feryjnych będą mogli korzystać z 50 dni urlopu wypoczynkowego udzielanego zgodnie z planem urlopów we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno–wychowawczych.

Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie:

 • ferii zimowych,

 • ferii letnich,

 • zimowej przerwy świątecznej,

 • wiosennej przerwy świątecznej,

 • dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

Wiem, że pewnie większość zna te założenia ale może dla tych którzy jeszcze tego nie widzieli...


post został zmieniony: 11-10-2021 08:38:46
Marek Pleśniar12-10-2021 09:40:43   [#02]

ok. 3 641,27 na rękę dla dyplomowanego - to ta podwyżka? Z 4h więcej do wykonania w pensum?

nie dziwię się że używają słowa "zwyżka"


post został zmieniony: 12-10-2021 09:41:15
dorotagm13-10-2021 11:21:45   [#03]

taa, a do mnie na wieś to już nikt nie przyjedzie na 4 h angielskiego, 4h fizyki, 3 h techniki - i jeszcze z 5 takich przedmiotów mam. Po prostu nie będzie miał kiedy :(.

Szkoły wiejskie do zamknięcia.

Jot13-10-2021 11:36:38   [#04]

urlop w dni dodatkowe wolne od zajeć dydaktycznych to chodzi o te dodatkowe dni z puli dyrektorskich?

dwalcz13-10-2021 11:40:19   [#05]

Jot i jeszcze przerwy między świętami.

Jot13-10-2021 12:23:41   [#06]

hmmm..przerwy między światami tzn np 27- 31 stycznia?


post został zmieniony: 13-10-2021 12:26:01
Ala13-10-2021 12:25:20   [#07]

niestety :(

eny13-10-2021 16:26:39   [#08]

Jeszcze Wielki Czwartek, Wielki Piątek... wtorek po Wielkanocy

kaef13-10-2021 19:53:08   [#09]

I znajdź potem nauczyciela dojeżdżającego, który do swojego pensum (zwiększonego zresztą) gdzieś tam będzie musiał dodać 8 godzin. A i wyjazdy gościnne będą zapewne obłożone proporcjonalnym wymiarem tychże.

Skimir13-10-2021 19:58:48   [#10]

Chyba najbardziej durna propozycja zmian jaką w ostatnich latach widziałem. Pomijając wzrost pensum, który powoduje, że podwyżka zostaje tylko na piśmie, to te 8 godzin i urlop rozliczany...

I będą Ci nauczyciele siedzieć w pokoju nauczycielskim aby odbębnić pańszczyznę bo raczej nic tam nie zrobią - raz, że warunków nie ma (no chyba, że pojawi się program Szkoła Przyszłości - gdzie MEiN sfinansuje dobudowę skrzydeł na gabinety dla nauczycieli i wyposażenie ich w stosowny sprzęt) a dwa, że po co? Nauczyciel odsiedzi te 1,5 godziny średnio dziennie, pójdzie do domu i tam będzie robić to co zwykł wcześniej. A ile jeszcze będzie biurokracji przy rozliczaniu tego siedzenia... :-(

Urlopy rozliczane - kolejna biurokracja po to aby zapisać na papierze, że nauczyciel był w szkole w wigilię. Ciekawe ile będzie wtedy musiał w tej szkole być? Tyle ile miał lekcji w tym dniu + odpowiedni ułamek z 8 godzin, czy może?

Ech... A jakiż to był sukces przed kilkoma laty po zlikwidowaniu "karcianek"

gtz13-10-2021 21:04:22   [#11]

Skimir - w samo sedno....nie wiem czy już nikt "nie rozumie" naszego zawodu i jego przesłania...;-(

DICK15-10-2021 07:35:51   [#12]

Rozumiem wasze obawy i ja tego mam dość , za miesiąc jestem emerytem i daj Bóg rozpocznę nowe życie.

kulka15-10-2021 09:25:14   [#13]

Nauczyciele 4 godziny do etatu. Czy chodzi o wszystkich nauczycieli - biblioteki, pedagoga, współorganiz.ksztakcenie? Czyli nauczyciel bibliotekarz 30+4+8.....?? Jak to się ma do zasad ogólnych  o 40 godz.tygodniu pracy? 


post został zmieniony: 15-10-2021 09:26:03
Marek Pleśniar15-10-2021 09:36:55   [#14]

jak widać niespecjalnie to przemysleli

 

olaszyma15-10-2021 10:22:07   [#15]

Jak wszystko. Patrzcie na "Poznaj Polskę " czy "Laboratoria przyszłości"

Marek Pleśniar15-10-2021 19:51:58   [#16]

spora różnica - na te 2 projekty oni WYDALi pieniądze - na KN nauczyciele wydadzą;-) Patrząc inflacyjnie zwłaszcza

Marek Pleśniar15-10-2021 20:34:11   [#17]

https://glos.pl/dialog-spoleczny-czarnek-do-nauczycieli-moja-pensja-nie-jest-powiazana-ze-srednia-krajowa-i-zyje?fbclid=IwAR2uX2975V3S9HLNzZ8VRj3ypjG30H-aM7PH8FLszD9UyDYtRO82bI6p40E

"ani ja, ani pan, ani nasi słuchacze nie mają tego swojego wynagrodzenia powiązanego ze średnią krajową i żyją – odpowiedział Przemysław Czarnek, który sam zarabia ponad 21 tys. zł. miesięcznie"

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]