Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans zawodowy- nauczyciel ze stopniem doktora
strony: [ 1 ]
barbara7103-10-2021 14:08:44   [#01]

Czy nauczyciel posiadający stopień naukowy doktora, który legitymuje się  5-letnim okresem pracy w szkole wyższej z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole podstawowej uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego? Czy korzysta ze skróconego stażu?

Jacek03-10-2021 15:17:08   [#02]

Tak z automatu

 

art. 9a ust. 5. 

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

 

rzewa03-10-2021 21:52:02   [#03]

owszem ma prawo do skrócenia stażu:

KN art 9c ust 2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. [...]

barbara7104-10-2021 06:59:00   [#04]

Rzewo, zatem skrócenie czy z automatu? Art. 9a ust. 5- mówi o tym, że bez stażu. Jeśli przedstawi świadectwo pracy z uczelni wyższej, dobrze rozumiem?- czyli z automatu. Natomiast skrócenie stażu, jeśli zrobi doktorat w trakcie pracy, np. w szkole podstawowej.

Fresco04-10-2021 17:01:59   [#05]

Musi mieć 5 lat zatrudnienia jako nauczyciel akademicki potwierdzone świadectwami pracy, wtedy z automatu mianowany.

rzewa05-10-2021 07:58:35   [#06]

otrzymuje stopień n-la mianowanego z automatu a skrócenie dotyczy stażu na kolejny stopień, który może rozpocząć po roku pracy, czyli na n-la dyplomowanego

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]