Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Brak zgody rodzica na ustalenie grupy do zajęć wf
strony: [ 1 ]
gtz24-09-2021 11:49:30   [#01]

Czy brak zgody rodzica na badanie przez pielęgniarkę w celu ustalenia grupy do zajęć wf skutkuje tym, że uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego?

Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiedni rodzaj ćwiczeń dla takiego ucznia.

Nie znając jego grupy można coś pominąć?

AnJa24-09-2021 11:55:17   [#02]

Na pewno w szkołach ogólnodostepnych  odpowiedź brzmi- nie! Zwolnić z wf może dyrektor na wniosek rodzica podparty opinią lekarską.

Ale opisu sytuacji to ja nijak nie rozumiem.

dariuszn724-09-2021 11:57:23   [#03]

Uczeń musi brać udział w zajęciach wychowania fizycznego (dostarczenie zwolnienia od lekarza zwalnia z wykonywania określonych tam ćwiczeń), natomiast rodzic ma prawo nie zgodzić się na badanie przez pielęgniarkę.

gtz24-09-2021 12:03:14   [#04]

Rodzic chce aby jego dziecko ćwiczyło natomiast nie wyraża zgody na badanie przez pielęgniarkę w celu określenia grupy do wf i co dalej..

Jot24-09-2021 12:28:36   [#05]

O jakiekolwiek grupy by nie chodziło, to na wych. fiz realizujemy podstawę programową, więc nie rozumiem, w jakim celu jest takie badanie?

Marcin24-09-2021 12:31:41   [#06]

Grupy z WF które określa pielęgniarka? Jestem tym procederem żywo zainteresowany. Proszę o więcej konkretów...:)

AnJa24-09-2021 12:49:21   [#07]

No - ja też.

gtz24-09-2021 12:55:45   [#08]

Określenie grupy WF jest kluczowe dla nauczyciela prowadzącego aby wiedział jak z uczniem postępować np.dziecko przewlekle chore i brak informacji ze strony rodzica lub problemy kardiologiczne.

Podziwiam odwagę prowadzenia wf bez wiedzy nt. zdrowia uczniów - Jot

Marcin24-09-2021 12:59:31   [#09]

To teraz już na poważnie:

1. Jak brak informacji ze strony rodzica to znaczy że brak przeciwwskazań do Wf.

2. Jak dziecko przewlekle chore (jak napisano) to raczej pielęgniarka nie ma kompetencji żeby to sprawdzać

3. Zgadzam się z podziwem za odwagę - ona teraz niezbędna...

Ala24-09-2021 13:20:09   [#10]

jak wyżej :)

wiedzy na temat zdrowia dziecka powinien dostarczyć rodzic

zadania pielęgniarki wynikają z ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami

Art. 7. 1. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.4) ), w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

3. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

4. Opieka stomatologiczna w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

5. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, o której mowa w art. 20, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

6. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wyrażania zgody na sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

kaef24-09-2021 13:48:14   [#11]

Zastanawia mnie jeszcze to "ustalenie grupy do zajęć wf", czyli dzielicie ich jeszcze ze względu na sprawność fizyczną? Chodzi o grupy międzyklasowe, czy też chodzi o podział: Kowalski - ćwiczenia z grupy A, Nowak - ćwiczenia z grupy B? W obu przypadkach nie dziwię się rodzicowi.


post został zmieniony: 24-09-2021 13:50:07
Roman Langhammer24-09-2021 14:03:05   [#12]

No i znalazło się coś co mnie znów zaskoczyło. :)

Podziwiam za odwagę przy wprowadzeniu takich zasad. :)

eny24-09-2021 15:12:36   [#13]

O! to jakaś nowość. Zgadzam się z przedpiścami co do kompetencji i podstaw prawnych aby to pielęgniarka decydowała o przydziale do grup.

Jot24-09-2021 15:29:31   [#14]

Skoro rodzic się nie zgadza na badanie to ucz nie jest badany i tyle. Skoro rodzic nie przynosi dokumentu od lekarza o przeciwskazaniach do wykonywania określonych ćwiczeń, ani wskazania do całkowitego zwolnienia z wych. fiz ani nie ma nic w orzeczeniu np to uczeń realizuje to, co reszta klasy.Tym bardziej, że na wych fiz oceniamy przede wszystkim  za wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.Tym bardziej nie wyobrażam sobie jakiejś segregacji albo ustalania zasad do różnego traktowania uczniów bez dokumentu od lekarza. Stąd moje zdziwienie, w jakim celu  owe  grupy.

Jak czegoś nie rozumiem, to po prostu pytam:-). Nie raz człowiek dowiaduje się, że czegoś nie doczytał i coś przeoczył. Dużo się tu od siebie uczymy i temu to forum służy:-)

gtz24-09-2021 16:09:23   [#15]

Nie chodzi o podział.... tylko dobór ćwiczeń do predyspozycji i...zdrowia ucznia.

Domniemanie, że skoro nie jest określona przez lekarza lub pielęgniarkę grupa do zajęć wf i nie dostarczona przez rodzica może być słabym argumentem gdyby doszło do .....no właśnie np.zasłabnięcia i wszystkiego co się z tym wiąże.

A co do kwalifikacji do wf to poniżej dobry artykuł

https://podyplomie.pl/pediatria/28407,zasady-kwalifikacji-i-zwalniania-dzieci-i-mlodziezy-z-zajec-wychowania-fizycznego?page=2

oraz

Woynarowska B. Zasady kwalifikacji lekarskie uczniów do zajęć wychowania fizycznego w najczęstszych przewlekłych zaburzeniach i chorobach.

Roman Langhammer24-09-2021 16:41:42   [#16]

No właśnie... "lekarskie". Wszędzie jest mowa o lekarzu.

To nie zadanie pielęgniarki! Od tego jest lekarz!

Stąd opinia lekarska o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego.

kaef24-09-2021 17:53:49   [#17]

#15

W przypadku zasłabnięcia ucznia słabym argumentem jest mówienie, że wszystko jest ok, bo przecież pielęgniarka określiła, co dziecko ma robić na w-fie. Bo i na jakiej podstawie to zrobiła? Jeśli na podstawie opinii lekarza, to po ki czort pielęgniarkę w to mieszać? Aby potwierdziła lub zaprzeczyła słowom lekarza. Jeśli z kolei sama to ustaliła, to skąd tę wiedzę czerpała? No i jak wygląda to jej badanie?

Pielęgniarka nie ma możliwości i kompetencji do oceniania, co uczeń może (lub nie) robić na w-fie. Brak też podstawy prawnej do takich działań.

Wypowiedziało się tu dużo osób, które mają dużo większe doświadczenie i wiedzę niż ja. Zauważ, że wszyscy są zgodni co do tego, że takie postępowanie jest raczej niewskazane. Co z tym zrobisz, to zrobisz, ale ja zacząłbym się zastanawiać, jak z całej rzeczy wyjść z twarzą (tj. wycofać się rakiem*), bo jak rodzic uderzy w wyższe tony, to nie masz argumentów po swojej stronie. Z dwojga złego wolałbym przyznać rodzicowi rację niż rodzicowi i np. kuratorium.

*jedna z kluczowych kompetencji dyrektora (aka lidera)

gtz26-09-2021 19:44:44   [#18]

Do kaef....o czym Ty piszesz? Grupa kwalifikacji ucznia jest ...dla nauczyciela wf....nie rozumiesz sytuacji...

 

eny26-09-2021 20:41:22   [#19]

gtz

Załóżmy, że pielęgniarka określi w jakiś sobie znany sposób, że uczeń może wykonywać jakiś (jaki?) zakres ćwiczeń. Uczeń na lekcji wf zasłabnie po ćwiczeniu. Co dalej...?

Czy pielęgniarka ponosi wg ciebie 100% odpowiedzialność za to co ustali? A może to ty będziesz ją ponosił...


post został zmieniony: 26-09-2021 20:42:00
kaef26-09-2021 21:06:10   [#20]

Powiem tak, możesz walczyć z wszystkimi tu osobami, które próbują Tobie pokazać, że Twój pomysł z badaniem pani pielęgniarki jest troszkę na bakier z logiką i przepisami. Możesz też pisać, że nie rozumiemy sytuacji. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli moje dziecko byłoby w szkole oceniane lub badane przez osobę do tego nieuprawnioną w zakresie, który wykracza poza jej wiedzę i kompetencje, to nie zostawiłbym tego tak o. A przypominam, że w pierwszym poście zastanawiasz się, czy takie dziecko w ogóle dopuścić do zajęć w-f. Kwestia czasu, aż taki jak ja się trafi. A być może właśnie się trafił, skoro o tym tu piszemy.

robson28-09-2021 12:41:02   [#21]

Powiem tak. Rodzic nie ma obowiązku zgadzać się na żadne badania pielęgniarki a na WF-ie dziecko ma ćwiczyć. I tyle. Jeżeli są jakieś przeciwskazania lekarskie to obowiązkiem rodzica jest przekazanie takich informacji. Takie badania mogą być prowadzone przez lekarza sportowego ale w takich miejscach jak np. szkółki sportowe itd. 

I takie pytanie na logikę. Jeśli rodzic nie wyrazi zgody i ty nie dopuścisz go do zajęć w-f to na jakiej podstawie wystawisz mu ocenę? Co mu wpiszesz na świadectwie? 

Marcin06-10-2021 15:15:27   [#22]

Nie było mnie tu chwilę ale Wy naprawdę na poważnie w tym temacie??? Nie szkoda czasu na wyważanie otwartych drzwi?

AnJa06-10-2021 18:09:14   [#23]

A jak otworzyć drzwi kiedy one w instytucji z drzwiami bez klamek niż je wyważając?

Bo w instytucjach z takimi drzwiami to, czy one otwarte czy zamknięte nic do sprawy nie wnosi.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]