Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przygotowanie pedagogiczne nauczyciela
strony: [ 1 ]
Promieniczka26-08-2021 22:52:32   [#01]

Witam serdecznie i po raz kolejny proszę o wsparcie.  

Nauczyciel po studiach na kierunku  filologia polska, specjalność logopedia, kierunek nauczycielski (licencjat) oraz filologia polska, specjalność logopedia, kierunek akademicki (magister) z przygotowaniem zawodowym w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum,

według suplementu posiada posiada następujące uprawnienia i kwalifikacje zawodowe: przygotowanie zawodowe w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej, przygotowanie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, przygotowanie do nauki języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

miałby być zatrudniony w przedszkolu terapeutycznym w celu prowadzenia zajęć specjalistycznych - logopedycznych. 

Czy nauczyciel ten posiada przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym, a tym samym czy może realizować staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

Przyznam, że kwestia przygotowania pedagogicznego specjalistów spędza mi sen z powiek...

 

 

rzewa27-08-2021 02:15:32   [#02]

ten nauczyciel jak najbardziej ma przygotowanie pedagogiczne, co stwierdza dyplom uczelni wyższej (licencjat) i to pp jest uniwersalne: od przedszkola do Oplola

:-))

Promieniczka27-08-2021 08:05:07   [#03]

Rzewa, bardzo Ci dziękuję :) Pewnie jeszcze nie raz prosić będę o pomoc w tej kwestii.

Kilkakrotnie słyszałam o sytuacji, kiedy KO podważyło przygotowanie pedagogiczne nauczyciela po złożeniu przez niego  wniosku o rozmowę na dyplomowanie i drżę teraz, czy aby na pewno dobrze czytam informacje zawarte na dyplomach i suplementach.

AnJa27-08-2021 08:25:14   [#04]

Jedyne znane mi (ze słyszenia) przypadki podważań to brak informacji- w suplemencie, dyplomie, zaświadczeniu z uczelni - o posiadaniu tego przygotowania.

Na wszelki wiec wypadek juz na wcześniejszych etapach bardzo tego pilnujemy.

Promieniczka27-08-2021 11:06:55   [#05]

AnJa, właśnie dlatego mam wątpliwości. Zatrudniamy dużą grupę specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych), którzy dyplomy uzyskali w latach od około 2006 do 2016. Nijak nie można znaleźć w wielu suplementach informacji odnośnie posiadania przygotowania pedagogicznego.  

Ja sama jestem tego przykładem. Tytuł mgr specjalność Edukacja Przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskałam w 2006 r. I powiem szczerze, że kiedy robiłam mianowanie, to w OP skrupulatnie przeliczali wszystkie godziny, ponieważ w suplemencie nie było jasnej informacji, że takowe przygotowanie posiadam. A uczelnia na której robiłam licencjat już nie istnieje.

Czy w takich wątpliwych przypadkach można zwracać się do KO o interpretację?. Skoro to z ich strony najczęściej następuje podważenie kwalifikacji pedagogicznych, to chyba także ich opinia w tej sprawie powinna być wiążąca?  

 

AnJa27-08-2021 11:18:22   [#06]

Można- ale KO mają raczej rolę kontrolną niż doradczą w tym zakresie. 

Niestety- nie mam zamiaru niczego przeliczać- nie czuję sie kompetentny do ustalania, czy ktoś miał wystraczająca liczbę godzin wg stanu na dzień - jeśli ani na dyplomie ani w suplemencie nie ma wzmianki o pp - albo uprawnieniach do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela/pedagoga/logopedy- to dla mnie taka osoba p.p. nie ma.

Policja też nie sprawdza, ile godzin i czym ktoś na kursie przejeździł lub przesiedział - a wbitą w prawo jazdy kategorię;-)

Choćby nazwa studiów (np. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) w zasadzie nie pozostawiała wątpliwości. Ale tylko w zasadzie - bp może to np. jakies studia przygotowujące do badań w zakresie funkcjonowania takich edukacji w krajach UE? ;-)


Promieniczka27-08-2021 12:06:05   [#07]

:)))) Dobrze, że można tu sobie heheszkować :) Uczelnie rzeczywiście nazywają niekiedy swoje kierunki i wypisują w suplemencie takie kwalifikacje, że połapać się nie można. Tym bardziej, że przed 2017r. kwestia przygotowania pedagogicznego nie wzbudzała w nikim tak wiele emocji (chyba że to ja jestem w mylnym błędzie, bądź nie pamiętam ;-)). 

Ale nie do śmiechu jest pewnie tym nauczycielom, których na końcu drogi awansowej spotyka taka niespodzianka. 

AnJa27-08-2021 12:14:25   [#08]

Od początku awansu kwestia pp zyskała na zainteresowaniu - więc jesteś w mylnym błędzie lub nie pamietasz:-)

Żeby niespodzianek nie było na końcu- uwazam jak wyżej: że sprawdzić trzeba na początku. I nie poprzez zliczenia- bo na kolejnym etapie zliczający może zastosować inną metodologię liczenia i wynik może zaskoczyć. A jak jest twardy papier - to choć go oczywiście też można zakwestionować- to zazwyczaj nikomu się nie chce.

rzewa27-08-2021 16:23:06   [#09]

ja mam dyplom mgr fizyki z lat osiemdziesiątych ub. wieku (bez suplementu, liczby godzin itp.), specjalność nauczycielska i nikt nigdy nie kwestionował mojego pp

AnJa27-08-2021 20:17:42   [#10]

A niby dlaczego miałby? Raz że specjalność jasno w dyplomie zapisana ( za komuny porzundek był), dwa - że antyki szanować trza .

Mam tak samo - ino mgr historii.

aga19629-08-2021 07:48:19   [#11]

Nauczyciel ukończył:

1) studia podyplomowe na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - oligofrenopedagogika

2)studia podyplomowe 3 sem. - Przygotowanie pedagogiczne (w suplemencie napisano, że dają uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych).

Czy ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu na stanowisku nauczyciela wspomagającego (dla dziecka z autyzmem)?

Czy może otworzyć staż ? Podobno w KO poinformowali go, że nie może  z powodu braku kwalifikacji, bo nie ma kwalifikacji do pracy w przedszkolu...

 Studia magisterskie: pedagogika pracy socjalnej z doradztwem zawodowym

rzewa29-08-2021 11:21:17   [#12]

ma kwalifikacje do pracy na stanowisku n-la współorganizującego w każdym typie szkoły lub placówki, w tym także w przedszkolu

aga19630-08-2021 07:20:14   [#13]

Dzięki Rzewa, już myślałam, że mam jakąś pomroczność, ale z ulgą stwierdzam, że to nie ja:)

Bona Fide30-08-2021 13:23:35   [#14]

Ksiądz - posiada jedynie zaświadczenie z KUL o studiowaniu w latach 85/86 na wydziale Teologii i zaliczeniu dwunastego (ostatniego) semestru studiów wyższych.

Bo biję się z myślami …

Jest księdzem, który zaliczył wszystkie semestry (12) i legitymuje się zaświadczeniem o ich ukończeniu, ale ….

… czy wydział Teologii na KUL można potraktować jak seminarium duchowne?

… a o pp świadczy właśnie powyższe zaświadczenie?

Prawie wszystko mi pasuje z § 1 pkt 2  i § 2 pkt 2 porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii …. ale prawie robi różnicę...

Czy może uczyć w szkole podstawowej  i w przedszkolu (ma kwalifikacje i pp) do 31 sierpnia 2022 r., a potem już nie ma?

Zapomniałam dodać - to n-l kontraktowy.


post został zmieniony: 30-08-2021 13:29:25
rzewa30-08-2021 14:39:01   [#15]

cóż... moim zdaniem nie ma kwalifikacji, chyba że przyniesie dokument o ukończeniu wyższego seminarium duchownego albo dyplom ukończenia studiów wyższych

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]