Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Legitymacje szkolne po 1 września
strony: [ 1 ]
tarek09-08-2021 10:39:20   [#01]

Czy zapis znowelizowanego rozporządzenia o świadectwach szkolnych i innych drukach, że w legitymacji szkolnej dane personalne naniesione są z zastosowaniem drukarki atramentowej lub termosublimacyjnej, a fotografia w sposób trwały zintegrowana z podłożem za pomocą druku atramentowego lub termosublimacyjnego oznacza, iż nie można będzie od września legitymacji wraz ze zdjęciem drukować drukarką laserową?

rzewa09-08-2021 21:07:22   [#02]

Od 1.09.2020 nie wolno już wydawać legitymacji innych niż te określone w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203) i w sposób opisany w załączniku nr 4 tego rozporządzenia -> tylko drukarka atramentowa lub termosublimacyjna

te wcześniej wydane zachowują ważność do końca nauki w danej szkole

KaPi09-08-2021 21:18:18   [#03]

czyli skanujemy zdjęcie i nadrukowujemy na legitymację?

i oczywiście szukamy na szkole drukarki atramentowej, która nam to wydrukuje...

Skimir09-08-2021 22:55:00   [#04]

Dopytam, bo czytam i nie widzę…

W jakim paragrafie jest mowa o tym druku. Bo termotransfer to chyba tylko do eLegitymacji.

rzewa10-08-2021 07:00:32   [#05]

Część I ust. 2 pkt 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

Skimir10-08-2021 08:39:45   [#06]

Dzięki, nie popatrzyłem na nowelizację :-)

No powiem - mistrzostwo świata w sztuce bełkotu. "Fotografia w sposób trwały zintegrowana z podłożem z pomocą druku atramentowego lub termosublimacyjnego..." Od kiedy druk służy do integracji czegoś z czymś... Biorąc pod uwagę, że wzór gilosza jest jaki jest, to wydrukowane na nim zdjęcie będzie bardzo czytelne (z przebitką tła). No chyba, że są jakieś lepsze gilosze do wydruku zdjęcia (znaczy się zintegrowania zdjęcia z podłożem).

AnJa10-08-2021 08:51:37   [#07]

Proponuję obejrzeć zdjęcie trwałe zintegrowane z pomocą druku termosublimacyjnego w dowodzie osobistym. Sądzę, że czytelność tego na legitymacji będzie nawet wyższa.

 

Skimir10-08-2021 09:07:11   [#08]

No tak, tylko że w dowodzie to inne podłoże jest. A tutaj papier...

E-legitymacja jest bardziej w technologii dowodu osobistego. Tam na podkładzie jest białe miejsce na wdrukowanie zdjęcia. Na zwykłej legitymacji dalej jest pod zdjęciem wzór.

BeataGie10-08-2021 10:07:24   [#09]

Podsumowując: nowe gilosze legitymacji, na których drukujemy zeskanowane zdjęcie. Tak?

MJola13-08-2021 22:06:36   [#10]

Dz.U. 2021r. poz. 981 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 4. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej – trzech lat,
2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej – pięciu lat – od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.

To zastosuję i będzie po staremu. Z mojego rozeznania wynika, że gilosze legitymacji z zabezpieczeniem nie ma gdzie kupić, nie są gotowe.

AndrzejW15-08-2021 18:52:21   [#11]

Próbuję to zrozumieć...
Czy teraz mamy wszyscy drukować legitymacje na drukarce termosublimacyjnej a wcześniej skanować zdjęcia uczniów?
Toż to już ewidentnie nas zmusi do przejścia na m-legitymacje.
Jak pomyślę, że nasz sekretariat musi wydać we wrześniu 250 legitymacji i już sobie wyobrażam skanowanie 250 zdjęć to widzę ogromne braki kadrowe.
Chyba, że do tego jest jakiś soft, którego ja nie znam... szablony, programy itp...

kaef16-08-2021 08:24:46   [#12]

#10

Czy to aby na pewno przejdzie?

bobi36716-08-2021 14:04:43   [#13]

Jeżeli wprowadzimy mLegitymacje, to już nie będziemy musieli wystawiać "papierowych"?

Marcin17-08-2021 08:39:54   [#14]

Przecież M legitymacja  nie jest dla "każdego" - nie każdy ma telefon, tablet czy co tam innego w sensie nośnika.

Biuro OSKKO17-08-2021 11:12:38   [#15]

W związku z zaistniałą dyskusją przekazujemy informację od wieloletniego Partnera OSKKO - firmy LOCA:

 

Okres przejściowy, w którym nadal mogą być wydawane dokumenty publiczne na blankietach niespełniających wymagań odnośnie minimalnych zabezpieczeń, wynika z art. 73 ustawy o dokumentach publicznych[1]. W przypadku dokumentów kategorii trzeciej (w tym świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych i e‑legitymacji szkolnych) ten okres wynosi pięć lat od dnia wejście w życie ustawy, czyli do 12 lipca 2024 roku[2].

 

Z tego wynika więc, że:

- nadal można wydawać uczniom legitymacje papierowe z przyklejonym zdjęciem

- nadal można wydawać e-legitymacje plastikowe bez oznaczenia indywidualnego

- nawet po okresie przejściowym, nie ma obowiązku wymiany wcześniej wydanych legitymacji. Plastikowe legitymacje mogą być również wydawane tylko nowym uczniom.

 

e-Legitymacje plastikowe szkoła może wykonać na dwa sposoby:

- zlecenie firmie zewnętrznej wykonanie gotowych e-Legitymacji – koszt od 8,50 do 12,50 zł brutto/szt.

- zakup własnego centrum druku wraz z wszystkimi komponentami oraz szkoleniem – koszt. od 9400 zł brutto

 

https://e-legitymacja.pl/cennik/

 

mLegitymacja w telefonie jest tylko uzupełnieniem i wydawana jest do wydanej papierowej lub plastikowej legitymacji.

bobi36717-08-2021 12:49:12   [#16]

Dziękuję, super wyjaśnienie!

bobi36717-08-2021 19:11:38   [#17]

Jeszcze chciałabym się upewnić, zdjęcie może być naklejone ale dane ucznia muszą być wydrukowane czy też można jeszcze wypisywać ręcznie?

 

matyldaa14-09-2021 14:04:20   [#18]

Czy można wprowadzić elegitymacje tylko w klasie I? I w ten sposób systematycznie je wprowadzać (każdego roku tylko pierwsze klasy, pozostałe są papierowe już zrobione)?

matyldaa26-10-2021 14:06:57   [#19]

Nasunęła mi się taka wątpliwość: czy legitymacji nie powinien odebrać rodzic dziecka? 

dariuszn726-10-2021 14:31:03   [#20]

Nie nie musi odbierać rodzić, było w projekcie chyba odnośnie świadectw i legitymacji, ale albo nie weszło albo szybko to wycofali.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]