Forum OSKKO - wątek

TEMAT: duplikat aktu nadania stopnia awansu zawodowego
strony: [ 1 ]
mychase19-07-2021 10:25:57   [#01]

Czy na duplikacie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego znajduje się podpis aktualnego dyrektora czy tylko pieczęć urzędowa i informacja o tym kto podpisał oryginał?

Władysław Ścianek19-07-2021 11:55:53   [#02]

WITAM !

Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału aktu awansu.

Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat".

Pod tekstem należy dodać wyrazy "oryginał podpisał" i wymienić nazwisko osoby, która podpisała oryginał aktu awansu albo stwierdzić nieczytelność podpisu oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową (okrągłą).

Duplikat podpisuje dyrektor szkoły.

Pieczątka imienna dyrektora powinna być czytelna.

O wydanie duplikatu nauczyciel winien zwrócić się pisemnie.

Pozdrawiam !

MKJ19-07-2021 13:11:31   [#03]

Żadnej pieczęci urzędowej nie stawiamy! Ani na oryginale aktu, ani na duplikacie.

Duplikat wystawia ten sam organ, który wystawia oryginał, czyli dyrektor szkoły, a ten nie ma prawa do używania pieczęci urzędowej. Duplikat powinien wystawić obecny dyrektor ze swoją pieczątką imienną i podpisem - mamy ciągłość organu, że tak to określę.

A tak w ogóle, to po co duplikat, skoro można zrobić odpis z akt osobowych?

mychase20-07-2021 10:30:05   [#04]

może głupie pytanie ale w którym miejscu umieścić pieczęć aktualnego dyrektora?

Marcin20-07-2021 10:32:13   [#05]

Jesteś pewien  że nie stawiamy pieczęci urzędowej>?

AnJa20-07-2021 10:39:03   [#06]

A masz urzę   dową pieczęć z napisem "Dyrektor Szkoły Podstawowej nr ... w.... "? 

Bo jeśli nie masz to nie masz co postawić. A jeśli masz to mieć w zasadzie mozesz- ale używać nie masz prawa:-)

MKJ20-07-2021 10:42:30   [#07]

Mychase, tam, gdzie jest "(podpis i pieczątka organu nadającego stopień awansu zawodowego)".

Marcin, jestem pewien.

Marcin20-07-2021 10:49:09   [#08]

ok...macie rację

 

Władysław Ścianek20-07-2021 11:55:19   [#09]

WITAM !

Pragnę uporządkować tę „burzliwą” dyskusję.

Pojęcie pieczęci urzędowej definiuje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 stycznia 1980 r. W myśl tej ustawy, pieczęcie urzędowe to metalowe, tłoczone, okrągłe stemple. Wzory pieczęci urzędowych są jasno określone – pośrodku stempla znajduje się wizerunek orła w koronie (tożsamy z godłem Rzeczypospolitej Polskiej). Otoczony jest on napisem odpowiadającym nazwie podmiotu, który ma prawo do użytkowania pieczęci.

Umiejscowienie pieczęci na dokumencie zależne jest od jego znaczenia.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2200) załączniki nr 3 – 8 wskazują miejsce, gdzie winna być odciśnięta pieczęć urzędowa.

Organy, które posiadają prawo do używania pieczęci rzędowej, w tym szkoły wszystkich typów posiadają pieczęcie urzędowe i muszą je odcisnąć na akcie awansu nauczyciela. Bez tej pieczęci decyzja administracyjna nadająca nauczycielowi stopień awansu zawodowego zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 §  1. pkt 7 ustawy kpa).

Organy, które nie mają prawa do używania pieczęci urzędowej, w tym przedszkola, pieczęci na akcie awansu nie odciskają.

Wszystkie inne stempelki (nagłówkowe, imienne) to pieczątki (nie pieczęcie).

Trochę skomplikowany ten język polski.

 

Pozdrawiam !

AnJa20-07-2021 12:19:04   [#10]

To, ze szkoła ma pieczęć urzedową - jasne.

Ale czy szkoła jest organem nadającym stopień awansu nauczyciela kontraktowego? Czy jednak jej dyrektor?

Bo wyżej sprawa jest jasna - nadaje organ: Wójt/Burmistrz/Prezydent i Kurator.

MKJ20-07-2021 14:16:36   [#11]

Art. 9b ust. 4 KN:

Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3, 4 lub 5, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:
1) stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły;

Władysławie, to dyrektor szkoły jest organem, który wydaje tę decyzję administracyjną, a nie szkoła, zatem na akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nie ma prawa znaleźć się odcisk pieczęci urzędowej. Inna sytuacja jest ze świadectwami, które wydaje szkoła, a dyrektor tylko podpisuje w jej imieniu - tam jest odcisk pieczęci urzędowej. Na aktach nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego jak najbardziej powinien być odcisk pieczęci urzędowej, bo zarówno wójt/burmistrz/prezydent, jak i kurator oświaty mają prawo do używania takiej pieczęci.

Władysław Ścianek20-07-2021 18:37:26   [#12]

WITAM !

Wielkie słowa uznania dla MKJ.

Zagalopowałem się i jestem wdzięczny za "sprowadzenie mnie na ziemię".

Serdecznie pozdrawiam !

AnJa20-07-2021 20:00:28   [#13]

Co nie zmienia faktu, ze z kilkudziesieciu aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego przez dyrektorów szkół, które widziałem przy okazji postepowań na mianowanego WSZYSTKIE były opatrzone urzędową pieczęcią szkoły:-)

MKJ21-07-2021 09:34:49   [#14]

Ale oczywiście, jako organ prowadzący świadomy odpowiedzialności przyjęcia do obrotu prawnego dokumentu zawierającego wadę formalną i wszelkich konsekwencji związanych z podjęciem decyzji na podstawie takiego dokumentu, po przeprowadzeniu analizy formalnej wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, odesłałeś te akty nadania do wszystkich diabłów i nie dopuściłeś tych nauczycieli do egzaminu.

Dziękuję Władysławie. :-)


post został zmieniony: 21-07-2021 09:35:36
AnJa21-07-2021 09:48:15   [#15]

A skądże! Skorzystałem z zapisu iz nadzór na awansem sprawuje inny organ i uzyskałem od niego oficjalne stanowisko, iż jest to wprawdzie uchybienie formalne, ale nie skutkuje ono nieważnością aktu i nie jest podstawą do wezwania aplikanta do uzupełnienia braków w terminie.

Albowiem organ sprawujący nadzór na awansem ma ludzką twarz - o czym kto jak kto, ale mój przedpiśca wie najlepiej- albowiem sprawdza to organoleptycznie.

MKJ21-07-2021 13:53:27   [#16]

Potwierdzam! Życzliwość, empatia i wyrozumiałość organu sprawującego nadzór nad awansem są wręcz legendarne.

AnJa21-07-2021 14:13:26   [#17]

Tak - jesli program "Pogromcy mitów" jeszcze funkcjonuje to chyba zgłoszę tenże organ.

Jestem pewien, że życzliwośc itp. przetrwają próby, którym zostaną poddane i zyskają potwierdzenie.

Chyba już nawet teraz zamówię tablicę z napisem: Miejsce życzliwe, empatyczne i wyrozumiałe - celem przyszpilenia w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy urzędowej z nazwą urzędu obsługującego organ.

Iwona 1321-07-2021 21:34:58   [#18]

To AnJa masz pecha. Widziałam kilkaset  aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wydanych prawidłowo przez dyrektorów, czyli   tylko z  pieczątką dyrektorską  - bez okrągłej pieczęci szkoły.  Oglądam je  jako ekspert od samego początku awansu, przyjmuję nauczycieli kontraktowych do pracy  i tak wydaję swoim nauczycielom jako dyrektor.

A że rzeczywiście wiele różnych instytucji, w tym KO mają napis - pieczęć w miejscu, w którym możemy postawić tylko pieczątkę, to już całkiem inna sprawa.

Pozdrawiam - od jutra na urlopie!

tarek23-07-2021 10:42:41   [#19]

A Dolnośląski KO wbija pieczęć urzędową Kuratorium Oświaty zamiast Kurator Oświaty :)


post został zmieniony: 23-07-2021 10:42:55
alis19-08-2021 13:58:56   [#20]

Nauczyciel zagubił akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego. Poprosił o wydanie nowego aktu, bo potrzebuje przedłożyć go w nowym miejscu pracy. W teczce akt osobowych mam oryginał aktu. Czy mogę wydać mu oryginał aktu, a zostawić w teczce ksero?

MKJ19-08-2021 18:20:28   [#21]

Oryginał aktu w teczce??? To co dostał do ręki nauczyciel?

Nie ma podstaw do wydania nowego aktu. Można wydać duplikat.

Oryginału bym nie dawał, bo skoro nauczyciel zgubił, to znaczy, że gdzieś ten drugi oryginał krąży. Teraz by krążyły dwa oryginały, a to już lekka przesada.

alis20-08-2021 09:47:12   [#22]

Teczkę akt osobowych wyciągnęłam z archiwum, więc nie byłam nawet świadoma, że w niej jest oryginał aktu.

W jaki sposób wystawić taki duplikat, czy przepisy regulują sposób wystawienia duplikatu aktu nadania stopnia awansu zawodowego?

 

MKJ, w [#03] piszesz o odpisie aktu, jak go zrobić?


post został zmieniony: 20-08-2021 09:50:57
MKJ20-08-2021 15:14:39   [#23]

Jest to po prostu odpis decyzji administracyjnej, której kopia powinna być w aktach sprawy - art. 73 § 2 k.p.a.

matyldaa09-02-2024 14:49:22   [#24]

Nauczyciel zgubił akt nadania nauczyciela mianowanego . Zwraca się z wnioskiem do poprzedniego pracodawcy o wydanie … ale czego? W aktach osobowych mam kopię. Lata temu ten nauczyciel pracował w szkole, w której obecnie jestem dyrektorem.


post został zmieniony: 09-02-2024 14:49:58
rzewa09-02-2024 18:26:24   [#25]

powinien zwrócić się o wydanie duplikatu do organu, który wydał ten akt

matyldaa09-02-2024 22:04:14   [#26]

Pomyliłam, chodzi o kontraktowego. Czyli zwraca się o wydanie duplikatu ale w aktach jest ksero?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]