Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przedstawiciel ZZ w komisji konkursowej
strony: [ 1 ]
Bogdan P23-06-2021 16:00:36   [#01]

Czy w skład komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora szkoły może wchodzić przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, który jest jednocześnie nauczycielem szkoły, której konkurs dotyczy?
Po ogłoszeniu konkursu na dyrektora szkoły kliku nauczycieli zapisało się do organizacji związkowej, która jako swojego przedstawiciela wytypowała nauczyciela pracującego w tej szkole, a jego zwierzchnikiem jest jeden z kandydatów (obecny dyrektor). Wiem, że zmiany Prawa oświatowego z czerwca 2018 r. spowodowały, że z art. 63 ust. 14 usunięty został zapis "... przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy", ale czy jest jakaś inna podstawa prawna, która uniemożliwiałaby takiem nauczycielowi udział w pracach w komisji konkursowej?

malmar1516-05-2022 22:12:05   [#02]

art. 63 PO

14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa
– z zastrzeżeniem ust. 15.

 

Czy to znaczy, że w przypadku, gdy na terenie szkoły działają tylko jedne związki to jest jeden przedstawiciel, czy też bierze się pod uwagę związki działające na terenie gminy?

W czasie zbliżających się konkursów spotkałam się z różnymi interpretacjami w różnych OP-kach.

rzewa16-05-2022 22:44:10   [#03]

ad. 1. - tak, może to być n-l zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy

ad. 2. - w komisji konkursowej mogą być przedstawiciele związków zawodowych, które nie mają członków w szkole, której konkurs dotyczy -> wystarczy, że szkoła leży na terenie działania danej organizacji związkowej mającej reprezentatywność w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszającej nauczycieli

malmar1516-05-2022 23:04:45   [#04]

dzięki Ewo :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]