Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadectwo ukończenia SP a osiągniecia ucznia
strony: [ 1 ]
KK7414-06-2021 16:23:26   [#01]

 Czy zapis "mogą być" należy interpretować, że tylko te z wykazu, a innych już nie można wpisać (tych spoza wykazu KO)?

Art.148.Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa wart.134 ust.2pkt4lit.a, art.137ust.6pkt4lit.a, art.140ust.3pkt5lit.a i art.143ust.3pkt4lit.a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

rzewa14-06-2021 16:37:34   [#02]

tak, tylko te z wykazu

KK7414-06-2021 16:41:51   [#03]

ok dzięki już doczytałem :D

mariz22-06-2021 13:20:17   [#04]

czy wolonariat wpisujemy w szczególnych osiągnięciach?

 

mika22-06-2021 15:13:35   [#05]

Tak

olaszyma23-06-2021 08:13:58   [#06]

W każdym województwie ta lista jest inna, znajduja się na niej czasami dziwaczne konkursy, które zostały tam zgłoszone i wpisane przez kuratorów. Brakuje za to międzynarodowych mających długie tradycje konkursów z matematyki czy fizyki (np. "Lwiątko". "Kangur") 

Skimir23-06-2021 11:58:44   [#07]

Kangur i inne konkursy nie są uwzględniane bo są płatne.

Ala23-06-2021 14:21:28   [#08]

a na świadectwach promocyjnych w kl. I-VII?

można coś wpisać spoza wykazu?

zgłupiałam :(

Marcin23-06-2021 14:25:19   [#09]

Czy można to temat do dyskusji ale ja uważam jako rodzic, że miło jest przeczytać na świadectwie swojego dziecka  o jego osiągnięciach. Nawet jeśli nie ma tego w wykazie nie zmienia to faktu że dziecko osiągnęło "coś więcej" niż dobre oceny czy zachowanie.

rzewa23-06-2021 14:51:02   [#10]

Załącznik nr 1 do rozporządzenia z 2019 r. w sprawie świadectw

21. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.
i ten katalog jest zamknięty
Jot23-06-2021 16:35:07   [#11]

Marcin -popieram. Jestem takiego samego zdania:-) Rozumiem, że dla przyznania punktów do szkoły ponadpodstawowej katalog zamknięty, ale przepis powinien jasno dawać taką możliwość, bo przypadki mamy różne.

Jacek23-06-2021 17:15:06   [#12]

[#09] i [#11] piszcie do MEiN 

a wsie osiągnięcia są w dziennikach elektronicznych, choć nie są prezentowane na świadectwie, bo pp rzewa wskazała. Po co mi jeszcze papierowo potwierdzenie tego co widzę w osiągnięciach dziecka elektronicznie.

Generalnie to po co świadectwa promocyjne? szkoda papieru, całej celebracji z drukami ścisłego zarachowania i nerwów, że nauczyciel schrzanił świadectwo porwał i wywalił do kosza, a potem zonk jak przychodzi do rozliczenia :-)

I fakt, że świadectwo promocyjne do niczego nie służy...


post został zmieniony: 23-06-2021 17:20:21
Ala23-06-2021 17:38:58   [#13]

u mnie naciskają nauczyciele :)


post został zmieniony: 23-06-2021 17:39:14
Marcin24-06-2021 09:40:24   [#14]

#12 są pewne wartości, symbole i tradycje z których nie powinno się rezygnować pomimo powszechnej cyfryzacji. Przykład prozaiczny: po co papierowe świadectwo jak wszystko widać w dzienniku elektronicznym?? Po to dla przykładu, żeby wnuczek mógł je pokazać dziadkom a Ci żeby mogli być z niego dumni...Ot choćby po to...

olaszyma24-06-2021 10:32:58   [#15]

Zgadzam się z Marcinem. Są rzeczy które są ważniejsze niż jakieś rejestry i katalogi. A taka informacja o osiągnięciach ucznia to dla niego i jego najbliższych sprawa bezcenna.

alis24-06-2021 10:52:07   [#16]

Jakoś nie mogę znaleźć takiej listy na stronie swojego Kuratorium, może ktoś pomoże? Lubelskie Kuratorium Oświaty

Marcin24-06-2021 11:01:39   [#17]

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11088

 

dwalcz24-06-2021 11:09:36   [#18]

"Wpisywanie wszystkich osiągnięć jest naruszeniem prawa. Szkoła ma prawo wpisywać osiągnięcia tylko w tych zawodach, które znajdują się w wykazie i tylko za te miejsca, które zostały uznane przez kuratora za wysokie.

Poza tym jest to nie fair zarówno w stosunku do swoich uczniów, jak i do komisji rekrutacyjnych w szkołach ponadpodstawowych i dyrektorów tych szkół. W stosunku do uczniów, bo daje im złudne nadzieje, że otrzymają punkty w rekrutacji, a w stosunku do komisji i dyrektorów, bo muszą odpowiadać na odwołania i pytania, dlaczego nie zostały zaliczone punkty."

olaszyma24-06-2021 11:18:20   [#19]

dwałcz. Ta dowolność którą niektórzy proponują dotyczy świadectw promocyjnych a nie świadectw ukończenia szkoły.

alis24-06-2021 11:24:22   [#20]

Dziękuję Marcin :)

olaszyma25-06-2021 09:49:49   [#21]

Jak to rozumieć: Jeżeli w ustawie jest słowo "corocznie" to znaczy że lista ogłoszona na dany rok obowiązuje tylko w danym roku a listy z lat poprzednich przestają obowiązywać?

Pytam , ponieważ rodzice ósmoklasisty domagają się wpisania osiągnięcia ucznia z roku 2018/19  a na stronie KO nie ma już tamtych list. 

 

tomaszek25-06-2021 15:56:48   [#22]

Marcin, pewne wartości, symbole i tradycje, o których piszesz, że nie powinno się z nich rezygnować to dla mnie szkodliwe tradycje, z których należy jak najszybciej zrezygnować! Dziadkowie mają być dumni z wnuczka po prostu, a nie dumni z wnuczka, bo pokazał ładne świadectwo. Jest teraz taka akcja "Jestem dumny z dziecka, nie ze świadectwa". Wychowujemy pokolenia dzieci, które mają zakodowane w głowach, że kiedyś to świadectwo będą musiały pokazać, uczą się zatem dla ocen, wykłócają o oceny i walczą o oceny. Dajmy już temu spokój w końcu!

Skimir25-06-2021 16:28:28   [#23]

Już po wydaniu świadectw więc dyskusja staje się na tą chwilę trochę akademicka ale…

Dyrektora szkoły w Małopolsce obowiązuje zarządzenie małopolskiego KO. Zatem na świadectwo trafią osiągnięcia uznawane przez takiegoż za wysokie. Pytanie co w sytuacji gdy uczeń osiągnął sukces uznawany za wysoki przez np. mazowieckiego KO? Skoro dyrka z Małopolski nie obowiązuje mazowieckie zarządzenie to nie wpisze osiągnięcia. No a ten uczeń będzie kandydatem do szkoły ponadpodstawowej w Warszawie… czy wtedy będzie mieć gorzej przy rekrutacji?

MKJ25-06-2021 16:32:20   [#24]

Tak. Bierzemy pod uwagę tylko osiągnięcia z naszego województwa. To się nazywa podział administracyjny kraju. ;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]