Forum OSKKO - wątek

TEMAT: To teraz się trzymajcie..Prawo karne na dyrektora
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar12-06-2021 06:58:45   [#01]

Docieramy do kolejnych zapowiedzi. Trzymajcie się mocno.

===

UD227
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentu projekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana nowelizacja wprowadza przepisy typizujące, statuujące nowe czyny zabronione, i ma na celu wypełnienie luki prawnej polegającej na braku podstawy prawnej do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za pracę jednostek organizacyjnych sprawujących pieczę nad małoletnimi – za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt wprowadza nowe czyny zabronione. W przedłożeniu projektuje się przepisy karne, których celem jest pociągnięcie określonych osób do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, powodujących szkodę tego małoletniego. Przepisy te dotyczyć będą osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Minister - Członek RM Michał Wójcik

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r212625950001,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-oswiatowe-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

 

OSKKO rzecz nagłaśnia intensywnie, była już w wielu mediach od wczoraj,[]


post został zmieniony: 12-06-2021 07:50:11
Daniel120813-06-2021 13:24:57   [#02]

Pewno nie będzie dotyczyć duchownych osób ....

Marek Pleśniar14-06-2021 08:09:55   [#03]

https://tvn24.pl/polska/mein-dyrektorzy-beda-podporzadkowani-kuratorom-pomysl-resortu-przemyslawa-czarnka-zmiana-ustawy-prawo-oswiatowe-5117913?fbclid=IwAR2j987Gdi3BIlvX-k__vBTl8ApGnogy92C6uxCsKQ9V11XVEC33lM-fYJc

 

Daniel120814-06-2021 08:21:21   [#04]

Po wyborach w Rzeszowie powiedziałem sobie tak, a niech grzebią. Im bardziej rozgrzebią tym z większym hukiem upadną i odlecą. 

Marek Pleśniar14-06-2021 10:39:02   [#05]

Rosjanie o czymś takim mawiają: "tylko ludzi szkoda"

najpierw złamie się wiele życiorysów, karier zawodowych, zespołów ludzi

AnJa14-06-2021 10:56:26   [#06]

Łamało i łamie bez tego. Po takiej zmianie będzie o tyle prościej, że łamacz będzie 1 i w zasadzie podpadnięty nie będzie się łudził, że coś/ktoś mu pomoże. Co jednak znacząco powinno torturę skrócić.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]