Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jak to jest z nieklasyfikowaniem
strony: [ 1 ]
kaef11-06-2021 17:03:26   [#01]

Dotychczas myślałem, że o braku klasyfikacji ucznia w przypadku więcej niż 50% nieobecności decyduje nauczyciel. Art. 44k. UoSO interpretowałem bowiem tak, że to właśnie on decyduje, czy ma podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. Krótko rzecz ujmując sądziłem, że gdy uczeń opuścił ponad połowę zajęć to nauczyciel analizuje otrzymane przez niego oceny (jak i ich zakres) i ustala, czy są one wystarczające do tego, by mógł wystawić ocenę końcową - czyli np. uczeń pisał tylko jeden z sześciu sprawdzianów, więc nie potrafię go rzetelnie ocenić więc i klasyfikować.

Natknąłem się jednak na poniższą interpretację. Podstawa prawna trąci co prawda trochę myszką, ale sam zapis, na podstawie którego powstała, jako taki się nie zmienił. Wydźwięk jest trochę kategoryczny i rozumiem go mniej więcej tak, że jeżeli oceny cząstkowe są, to końcową należy wystawić. Kluczowe zdaje się ustalenie, czy oceny te starczą, czy nie starczą nauczycielowi. Chodzi mi dokładnie o ten fragment oceny pani prawnik:

"Przepisy rozporządzenia stanowią jasno, że uczeń może nie być klasyfikowany, jeśli opuścił co najmniej 50% zajęć i nie ma podstaw, aby mu ocenę wystawić. Skoro więc uczeń w czasie obecności w szkole otrzymał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić wiedzę ucznia i wystawić mu ocenę końcową, a więc go klasyfikować, to ten nauczyciel powinien tak zrobić.

Przepisy prawa nie przewidują bowiem, że egzamin jest obowiązkowy, a jedynie możliwy na wniosek samego ucznia. Podobnie rzecz się ma z klasyfikacją – jeśli uczeń ma wystarczającą ilość ocen, to mimo częstych nieobecności można go klasyfikować. Warunkiem koniecznym braku klasyfikacji jest bowiem niemożność ocenienia ucznia z powodu jego nieobecności."

https://oswiataiprawo.pl/porady/klasyfikacja-ucznia/

rzewa11-06-2021 17:43:33   [#02]

hm... nie rozumiem... przecież Twoje zdanie jest dokładnie takie jak cytowanej Pani prawnik

art 44k ust 1 u.s.o.

kaef11-06-2021 18:14:57   [#03]

Cóż cieszę się, jeżeli po prostu trochę przekombinowałem z interpretacją, ale ta wypowiedź pani prawnik jakoś tak zrobiła na mnie wrażenie: jeżeli masz oceny cząstkowe (nieważne jakie i w jakiej ilości), to klasyfikuj.

rzewa11-06-2021 22:51:03   [#04]

w cytowanym tekście napisano: "otrzymał oceny, na podstawie których dany nauczyciel jest w stanie ocenić wiedzę ucznia i wystawić mu ocenę końcową"

czyli jeśli takie oceny tj. takie, że n-l jest w stanie ocenić wiedzę (i umiejętności) ucznia, otrzymał to powinna być klasyfikacja, a jeżeli otrzymał co prawda oceny ale takie, które zdaniem n-la nie umożliwiają wystawienia oceny, to tej oceny nie będzie

MMW14-06-2021 13:36:39   [#05]

Sądzę, iż w tej kwestii istotne też  będą zapisy w statucie szkoły, o ile takie zapisy są i precyzują minimalną ilość ocen do wystawienia oceny półrocznej, czy rocznej, aby wystawienie oceny było możliwe zgodnie z prawem. 

AnJa14-06-2021 14:36:42   [#06]

Moim zdaniem zapis w statucie ograniczajacy uprawnienia nauczyciela do klasyfikowania wynikające z ustawy jest nieprawny.

Róża5615-06-2021 19:47:28   [#07]

Nieklasyfikowanie jest prawem, a nie obowiązkiem nauczyciela w  sytuacji ponad 50% nieobecności ucznia. Są oceny, pozaliczał, to czemu ma być nieklasyfikowany?

annamaria16-06-2021 09:18:46   [#08]

to temat na dłuższą rozmowę,ale.........to pokazuje absurdy oceniania,wiele sprzeczności i sztywnego trzymania się różnych zapisów.Jeżeli czytamy,że ocenianie jest informacją dla ucznia o jego postępach w nauce ,to jak się ma do tego sztywne ustalenie progu frekwencji?

AnJa16-06-2021 09:28:00   [#09]

Ale ono nie jest sztywne. Poza tym ocena klasyfikacyjna raczej o nie służy informowaniu o postępach a o wyniku (klasyfikacji)

kaef17-06-2021 17:21:45   [#10]

#07

Można i w drugą stronę:

Klasyfikowanie jest prawem, a nie obowiązkiem nauczyciela w  sytuacji ponad 50% nieobecności ucznia. Ma oceny tylko z części PP, reszty nie pozaliczał (ani nie przyswoił w jakiejkolwiek formie), to czemu ma być klasyfikowany?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]