Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusze ocen 2021
strony: [ 1 ][ 2 ]
AliMir09-06-2021 10:44:25   [#01]

Jakie są symbole arkuszy ocen obowiązujących w danej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 w wersji elektronicznej ?

U mnie wychodzi ze tak:

kl. I - MEN I/44/1

kl.II - MEN I/44/1

kl.III - kontynuacja MEN I/45/1

kl.IV -  kontynuacja MEN I/45/1

kl. V - MEN I/44/1

kl.VI - kontynuacja MEN I/37b/2

kl. VII - kontynuacja MEN I/37b/2

kl.VIII wkładka 63 m

Proszę o komentarze czy tak samo u was?

 

 

juasia09-06-2021 11:07:23   [#02]

 

u mnie tak:

kl. I - MEN I/44/1

kl.II - MEN I/44/1

kl.III - kontynuacja MEN I/45/1

kl.IV -  MEN I/44/1

kl. V - MEN I/44/1

kl.VI - kontynuacja MEN I/45/1

kl. VII - kontynuacja MEN I/45/1

kl.VIII wkładka 63 m

 

rzewa09-06-2021 11:13:29   [#03]

Rok szkolny 2020/2021

1. obecna klasa I i II powinna mieć założone arkusze ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

2. obecna klasa III powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

3. obecna klasa IV powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

4. obecna klasa V powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

5. obecna klasa VI i VII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

6. obecna klasa VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy VII arkusz ocen wg wzoru MEN-I/53b/1 lub MEN-I/63m/1

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 4, 5 i 6, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 3, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)

wzory MEN-I/36/1 i MEN-I/45/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

wzory MEN-I/33/1, MEN-I/44/1, MEN-I/53b/1 oraz MEN-I/63m/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)

Jeśli arkusze będą takie jak wskazano wyżej, to w każdym z nich będzie tyle miejsca by wypełnić je do klasy 8 oraz wpisać wszystkie oceny jakie uczeń uzyska na II etapie kształcenia

AliMir09-06-2021 11:43:36   [#04]

a jak przychodzi uczeń do klasy VI w ciągu roku to jaki arkusz?

rzewa09-06-2021 12:11:04   [#05]

MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

tarek09-06-2021 12:29:59   [#06]

Czy wszystkim uczniom przychodzącym w tym roku do klas 1-6 zakładamy MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1, a do klas 7-8 zakładamy MEN-I/53b/1 lub MEN-I/63m/1 ?

rzewa09-06-2021 15:11:21   [#07]

dla klas 1-6 tak, ale klasy 7-8 nie

uczniom klas 7-8, którzy zmienili szkołę należy założyć arkusze ocen na druku MEN-I/53c/1 lub MEN-I/63n/1 - dotyczy tylko roku szk. 2019/2020 i 2020/2021

w roku szkolnym 2021/2022 i następnych będą to druki MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1, o ile nie zmienią się przepisy

§ 59 ust 5 rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)


post został zmieniony: 09-06-2021 15:12:15
klagor09-06-2021 19:16:08   [#08]

Uczeń klasy 3 SP ma zmianę nazwiska, zakładam dla niego nowy arkusz. Jaki arkusz ?


post został zmieniony: 09-06-2021 19:16:23
Ed09-06-2021 20:03:49   [#09]

A jak to wygląda w przypadku szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, branżowa) ? Uwzględniając dodatkowo podział na klasy po gimnazjum i po SP ... 

juasia09-06-2021 20:09:48   [#10]

co wpisać w arkuszu ocen, jeżeli jeden z rodziców nie żyje lub jest pozbawiony praw rodzicielskich:

1.tylko imię i nazwisko bez adresu zamieszkania

2. adnotację nie żyje, pozbawiony praw rodzicielskich?

Jacek09-06-2021 21:07:17   [#11]

do klagor [#08]

W przypadku gdy zmiana nazwiska nastąpiła przed dniem ukończenia szkoły, zakłada się arkusz ocen na nowe nazwisko (§ 23 ust. 2 rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2019 r.).

Natomiast w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe nazwisko.

Arkusz MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

klagor09-06-2021 21:47:06   [#12]

Dziękuję

rzewa10-06-2021 00:01:09   [#13]

juasia: są 2 szkoły:

1) wpisujesz tylko imię i nazwisko rodzica będącego opiekunem

2) wpisujesz imię i nazwisko rodzica będącego opiekunem oraz imię tego drugiego z adnotacją "nie żyje" lub "nie sprawuje opieki"

ja robiłam tak jak w p. 2), gdyż uważałam, że jest istotne by były wpisane imiona obojga rodziców (miałam uczniów takich, których dane osobowe różniły się tylko imieniem ojca :-))

kazdun16-06-2021 00:10:01   [#14]

Obecnej klasie IV dokłada się cały nowy arkusz 44, od str.1 i dalej numeruje, czy wg, wzoru 44 robi się kolejną stronę tzn.5?

rzewa16-06-2021 00:27:29   [#15]

dokłada się arkusz wg wzoru 44, ale drukuje się z niego tylko pierwszą stronę i stronę z ocenami uzyskanymi w klasie IV nadając jej nr 2

kazdun16-06-2021 00:35:57   [#16]

Dziękuję baaardzo

tarek16-06-2021 07:54:10   [#17]

A z jakiego przepisu wynika, że odpis lub kopia arkusza z poprzedniej szkoły jest dołączana do arkusza w bieżącej szkole? 

tarek16-06-2021 10:08:52   [#18]

do #15, czy trzeba drukować pierwszą stronę w arkuszu MEN-I/44/1 dokładanym do arkusza MEN-I/45/1 w klasie 4? Pytam w kontekście podobnej sytuacji z #2 z Forum OSKKO.

 

Jacek16-06-2021 10:13:45   [#19]

moim zdaniem nie trzeba drukować 44 tylko dalej ciągnąć 45, chyba że doszedł uczeń w tym roku wtedy zakładamy arkusz 44

tarek16-06-2021 10:35:46   [#20]

Ale w rozporządzeniu jest zapis: "W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły." Wspomina o tym #03.


post został zmieniony: 16-06-2021 10:38:16
rzewa16-06-2021 18:03:40   [#21]

trzeba wydrukować pierwszą stronę wzoru 44 bo stanowi ona integralną część tego wzoru

a trzeba dołączać arkusz wg wzoru nr 44 bo tak stanowi rozporządzenie

tarek17-06-2021 08:29:32   [#22]

Dzięki za wyjaśnienie. A czy w takim razie w 2017/18 i 2018/19 należało zrobić analogicznie z z arkuszami MEN-I/45/1 w ówczesnych klasach 4?

rzewa17-06-2021 13:50:45   [#23]

w roku 2017/2018 nie

natomiast w roku szk 2018/2019 tak - patrz §53 rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

i właśnie to wynika z rozpiski zamieszczonej w poście #03 tego wątku - poz. 5

tarek17-06-2021 14:26:13   [#24]

Nie łapię :)

W rozporządzeniu z 2018 poz. 939 i 20211:

§  53. 1. Od roku szkolnego 2017/2018 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 36 lub 45 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
2) dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
Zaś
w rozporządzeniu z 2019 poz. 1700:
§  59. 3. W latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 arkusze ocen na druku według wzoru odpowiednio nr 33 lub 44 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza ocen uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży i prowadzi w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.
Brzmią niemalże identycznie. Tyle, że w latach 2017/2018 i 2018/2019 mamy wzór nr 45, a w 2019/2020 i 2020/2021 wzór 44. Skąd różnica w sposobie wypełniania?

post został zmieniony: 17-06-2021 14:27:13
rzewa17-06-2021 17:06:43   [#25]

przestudiuj post #03 a zrozumiesz :-))

tarek18-06-2021 11:00:35   [#26]

No czytam i:

- obecne klasy VI i VII mają arkusz 37b i dołączony w klasie czwartej (czyli odpowiednio w roku 2017/18 i 2018/19) arkusz 45. Ten arkusz we wzorze zawiera stronę 1 tytułową,

- obecne klasy IV i V mają w klasie czwartej dokładany arkusz 44 (czwarte w tym roku, piąte w 2019/20). Ten arkusz też zawiera stronę 1 tytułową.

Czemu więc w 2017/2018 (obecna klasa VII) nie ma mieć pierwszej strony arkusza 45, a już od 2018/2019 (obecna klasa VI) ma ją mieć dodrukowaną?


post został zmieniony: 18-06-2021 11:01:09
rzewa18-06-2021 14:09:09   [#27]

Czemu więc w 2017/2018 (obecna klasa VII) nie ma mieć pierwszej strony arkusza 45 ???  skąd to??

przecież piszesz wyżej, że ma mieć tę stronę tak samo jak klasa VI

tarek18-06-2021 14:53:58   [#28]

Z #23: "w roku 2017/2018 nie" :)

A o cho chodziło w #2 z Forum OSKKO - "dokładasz tylko strony z ocenami rocznymi..."?


post został zmieniony: 18-06-2021 14:57:07
rzewa18-06-2021 23:20:09   [#29]

zatem napisałam wówczas źle

wiadomo kto (co :-)) nigdy nie zmienia poglądów

tarek19-06-2021 09:04:16   [#30]

Ok. Dziękuję za wyjaśnienie, bo się trochę pogubiłem tyle tych zmian po drodze. 

buwa20-06-2021 08:00:53   [#31]

Czy, jeśli nie dołączyło się wcześniej pierwszej strony arkusza MEN-I/44/1 w klasie czwartej (2019/2020), to teraz w piątej (2020/2021) trzeba ją dołożyć?

dwalcz22-06-2021 13:26:06   [#32]

Ze szkolenia OSKKO:

Świadectwa i arkusze w roku szkolnym 2020/2021

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780)

Szkoła podstawowa

Świadectwa

Klasy 1-3                     – MEN-I/1/1

Klasy 4-7                     – MEN-I/3/1

                                     MEN- I/4-w/2 z wyróżnieniem

Klasy 8                        – MEN-I/8/1

                                     MEN-I/9-w/1 z wyróżnieniem

Arkusze wypełniane elektronicznie

Numer

wzoru

Symbol

Przeznaczenie

44

MEN-I/44/1

Klasy 1 (nowy druk)

45

MEN-I/45/1

Klasy 2, 3, 5 i 6 (drukujemy kolejną stronę nadając jej kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

44

MEN-I/44/1

Klasy 4 w roku szkolnym 2020/2021. (Nowy druk na wskazanym obok wzorze, który dołącza się do dotychczas prowadzonego arkusza i prowadzi w następnych latach. Drukujemy tylko stronę z ocenami nadając jej kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

63m

MEN-I/63m/2

Klasa 8 stosujemy dla uczniów, którzy byli w szkole (dołącza się do dotychczasowego arkusza nadając stronie z ocenami kolejny numer licząc od ostatniej wypełnionej w dotychczasowym arkuszu)

63n

MEN-I/63n/1

Klasa 7 i 8

w przypadku gdy uczeń zmienił szkołę w roku szkolnym 2019/2020 lub w roku szkolnym 2020/2021 i został uczniem klasy 7 lub 8 (nowy druk)

elnik23-06-2021 10:36:24   [#33]

Proszę o przypomnienie symboli arkuszy dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

rzewa23-06-2021 10:44:15   [#34]

szkoła podstawowa

MEN-I/35/1 lub MEN-I/46/1


post został zmieniony: 23-06-2021 10:44:26
elnik23-06-2021 10:57:09   [#35]

Dziękuję bardzo serdecznie

elnik23-06-2021 11:04:33   [#36]

Uczeń w klasie 3 SP w marcu otrzymał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym. Co teraz z arkuszem i świadectwem?

rzewa23-06-2021 13:47:43   [#37]

dokładamy do poprzedniego arkusza nowy na wzorze z nr 33 (jeśli pierwotny był wypełniany ręcznie; w pierwotnym arkuszu trzeba "wyzetować" wszystkie puste strony) lub 46 (o ile pierwotny był wypełniany komp.), wypełniamy stronę 1 a na stronie 2 kontynuujemy zapisy poczynając od klasy 3

wydajemy świadectwo na druku MEN-I/6/1


post został zmieniony: 23-06-2021 13:50:44
Julson24-06-2021 12:05:39   [#38]

Czy dla ucznia, który przyszedł do klasy szóstej w roku szkolnym 2019/2020 założyć trzeba było arkusz MEN-I/44/1?

Już nie daje rady z tymi arkuszami :(

rzewa24-06-2021 15:46:07   [#39]

tak

katsik24-06-2021 19:26:18   [#40]

Ja...zgłupiałam

Chodzi o kolejne strony arkusza - te z ocenami rocznymi...,:  

kl. IV = drukujmy MEN-I/44/1 strona z ocenami 2 ? Czy 4?

kl. V- drukujemy  j,w ; strona z ocenami 3 czy 5? itp

Rzewo...i inni Mądrzy Koledzy...proszę raz jeszcze o podpowiedź, bo mam cykora, że będę w szkole zmieniać arkusze:((

 

katsik25-06-2021 10:19:00   [#41]

No i robię tak, jak napisała rzewa...str.2

katsik25-06-2021 10:20:06   [#42]

A tak przy okazji.... Koniec roku:))

Dziękuję za wszystkie porady :)) Spokojnych wakacji. Odpoczywajcie:)

tarek19-08-2021 10:55:11   [#43]

Czy od 1 września 2021 uczniom przechodzącym do innej szkoły podstawowej do klasy 2-8 zakładamy arkusze MEN-I/44/1, czy też uczniom przechodzącym do klasy 8 zakładamy arkusz MEN-I/63n/1?


post został zmieniony: 19-08-2021 10:55:43
grażka19-08-2021 15:09:21   [#44]

Mam następującą sytuację - uczeń "wraca" do szkoły z której do nas przyszedł. Był u nas jeden rok szkolny.

Czy przekazuję arkusz za ten "nasz" rok szkolny, czy kserują to co przekazała też szkoła - oni mają ten arkusz u siebie.


post został zmieniony: 19-08-2021 15:09:30
MKJ19-08-2021 18:16:32   [#45]

Nie mają, bo już "odesłali" do księgi arkuszy, do pozycji "uczniowie, którzy opuścili szkołę" :-)

Trzeba im skserować cały arkusz, łącznie z tą częścią od nich.

rzewa20-08-2021 01:54:12   [#46]

do #43 - wszystkim arkusze MEN-I/44/1 (komputerowe) lub MEN-I/33/1 (ręczne)

Momi09-12-2021 09:07:44   [#47]

Dziękuję pięknie

tarek03-03-2022 10:17:48   [#48]

Czy dobrze (obecny rok szkolny 2021/2022) - arkusze elektroniczne?

Uczniowie kontynuujący naukę w swojej szkole - klasy 5 i 8 mają arkusz MEN-I/45/1 (17/18), a wszystkie pozostałe klasy MEN-I/44/1.

Uczniowie zmieniający szkołę - wszyscy MEN-I/44/1.


post został zmieniony: 03-03-2022 10:18:00
rzewa03-03-2022 17:26:24   [#49]

Rok szkolny 2021/2022

1. obecna klasa I i II i III powinna mieć założone arkusze ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

2. obecna klasa IV i V powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/33/1 albo wg wzoru MEN-I/45/1 z dołożonym od klasy IV arkuszem ocen wg wzoru MEN-I/44/1

3. obecna klasa VI powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony do nich od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/33/1 lub MEN-I/44/1

4. obecna klasa VII i VIII powinna mieć arkusz ocen wg wzoru MEN-I/37a/2 lub MEN-I/37b/2 oraz dołożony od klasy IV arkusz ocen wg wzoru MEN-I/36/1 lub MEN-I/45/1

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 3 i 4, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 787)

wzory MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2, o jakich mowa w p. 2, to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083)

wzory MEN-I/36/1 i MEN-I/45/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 939 i 2011)

wzory MEN-I/33/1, MEN-I/44/1 to wzory z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

tarek04-03-2022 10:13:14   [#50]

dzięki :)

strony: [ 1 ][ 2 ]