Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ponowne wypłacenie odprawy - art. 20 kn
strony: [ 1 ]
muza31-05-2021 12:41:51   [#01]

Nauczyciel otrzymał odprawę z art. 20 w związku z likwidacją placówki, w której pracowal. Po kilku latach, podobna sytuacja - wypowiedzenie w zwiazku z nieprzyjęciem ograniczenia etatu - znów art. 20, ten sam organ prowadzący. Czy mozna wypłacić odprawę?

joljol31-05-2021 12:42:37   [#02]

można

muza31-05-2021 12:55:03   [#03]

Dziękuję. A z czego to wynika albo czy ejst jakiś zapis, który zabrania. U nas op twierdzi, że nie powinno się.

 

 

joljol31-05-2021 14:23:20   [#04]

Art. 20. 1.  Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

2.  Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczegoNauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

rzewa31-05-2021 17:23:41   [#05]

nie tylko można ale nawet TRZEBA wypłacić

nie ma znaczenia to czy już kiedyś n-l taka odprawę otrzymał

jest możliwa nawet taka sytuacja, że tę odprawę - na podstawie art 20 KN - n-l otrzyma co roku przez kilka lat

izael01-06-2021 08:49:59   [#06]

całkowicie się z rzewą zgadzam:)

rzewa01-06-2021 09:40:33   [#07]

i to jeszcze w tej samej szkole (nie tylko w tym samym OP)

zapomniałam dodać

:-)

Jacek02-06-2021 06:57:07   [#08]

dwukrotnie miałem taką sytuację i wypłacałem oczywiście :-)

muza03-06-2021 15:20:15   [#09]

Bardzo dziękuję; niestety mój OP i prawnicy twierdzą, ze wolno tylko raz....

 

Jacek03-06-2021 15:25:34   [#10]

a jakąś pp na to mają?

muza04-06-2021 10:58:49   [#11]

Na razie słyszę, nie bo nie; ale o podstawę zapytam prawników na piśmie.

AnJa04-06-2021 22:26:41   [#12]

Poproś o opinię prawną. 

cynamonowa09-06-2021 15:48:30   [#13]
  • Zwalnianemu nauczycielowi ( Art.20 KN) , organ prowadzący znajduje inną pracę, na rok ( zastępstwo, za kogoś kto wybiera się na UDPZ). Co po tym roku? Czy taki nauczyciel otrzyma odprawę?  Jeśli tak to z której szkoły? Jeśli nie, czy może odmówić pracy na zastępstwo?
Jacek09-06-2021 16:44:24   [#14]

OP to se może... w tym przypadku

 

cynamonowa09-06-2021 17:48:46   [#15]

Czyli....jeśli inna placówka - to tylko na zasadzie zatrudnienia na tych samych warunkach co w szkole z której jest zwalniany... ?

Jacek09-06-2021 18:04:16   [#16]

OP nie może skierować nauczyciela do innej szkoły. Dostał wypowiedzenie i przysługuje mu odprawa. W tej innej szkole może zostać tam zatrudniony na czas zastępstwa.


post został zmieniony: 09-06-2021 18:05:52
cynamonowa09-06-2021 18:06:53   [#17]

dziękuję 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]