Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uchwała
strony: [ 1 ]
barkuk23-05-2021 13:39:00   [#01]

 

Czy w jednej uchwale można  umieścić uchwalenie

1. wyników klasyfikacja i promocji uczniów

2.ukończenia szkoły. Czy w dwóch?

 

kaef23-05-2021 13:55:21   [#02]

Zgodnie z art. 44e.UOSO:

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

a zatem końcowe oceny są częścią klasyfikacji.

barkuk23-05-2021 14:31:34   [#03]

A jaka podstawa prawna takiej uchwały ?

 

Na podstawie-

-70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

-w związku z art. 44 e i  44q ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

kaef23-05-2021 14:49:50   [#04]

Ja tam początkujący jestem, więc niech mądrzejsi się wypowiedzą, ale tak na moje, to... po co tak kombinować? Uchwała klasyfikacyjna jest na podstawie konkretnego zapisu w UPO i to kończy według mnie temat.

KaPi23-05-2021 14:59:42   [#05]

dajemy taką:

Art. 70. 1. pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 4)

mam nadzieję, że dobra...

jerzyk23-05-2021 22:44:45   [#06]

Można w jednej.

U mnie będzie tak:

Uchwała Nr …"Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  ………. z dnia 22 czerwca  2021 roku w sprawie: wyników klasyfikacji  rocznej i końcowej  oraz promocji uczniów   w roku szkolnym 2020/2021.

"              Na podstawie Art. 70. 1. pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

   Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:"

barkuk24-05-2021 08:55:31   [#07]

 

A można dodać jeszcze ukończenie szkoły do tej uchwały?

Uchwała Nr …"Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  ………. z dnia 22 czerwca  2021 roku w sprawie: wyników klasyfikacji  rocznej, końcowej  oraz ukończenia szkoły i   promocji uczniów   w roku szkolnym 2020/2021.

kaef24-05-2021 09:13:31   [#08]

Nie możesz dodać ukończenia szkoły, bo przecież klasyfikacja końcowa właśnie o tym mówi. Klasyfikacja śródroczna (na tzw. semestr), roczna (na koniec roku), końcowa (na koniec szkoły).

barkuk24-05-2021 10:40:44   [#09]

Czyli nie podejmujemy uchwały w sprawie ukończenia szkoły ?

 

kaef24-05-2021 11:00:11   [#10]

Jeżeli zrobisz to tak, jak napisał Jerzyk, to podejmujesz jedną uchwałę. W zapisie

"Uchwała Nr …Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  ………. z dnia 22 czerwca  2021 roku w sprawie: wyników klasyfikacji  rocznej i końcowej  oraz promocji uczniów   w roku szkolnym 2020/2021."

jest zawarta przecież informacja, że jest to uchwała zarówno w sprawie klasyfikacji rocznej (koniec roku) jak i końcowej (koniec szkoły dla klasy 8). Nadmienię, że klasyfikacja końcowa uwzględnia przedmioty z lat wcześniejszych (techniki, przyrody itd.) w związku z czym one również liczą się do średniej.

Skimir24-05-2021 20:35:21   [#11]

Nie ma co dzielić zapałki na cztery...

Uchwała wynika z kompetencji RP, które są opisane w ustawie PO. To czy to będzie jedna uchwała czy dziesięć nie ma najmniejszego znaczenia. Należy powołać się na odpowiednią podstawę prawną i opisać w treści uchwały co tam sobie RP uchwala.

Jak ktoś lubi mieć dużo uchwał w ciągu roku to przecież można dla każdego oddziału podjąć osobną uchwałę :-)

MKJ25-05-2021 20:13:53   [#12]

A nawet dla każdego ucznia z osobna!

Zaczynam się przychylać do jedynego sensownego rozwiązania - jedna uchwała na koniec sierpnia w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. A już na pewno rocznej i końcowej.

Jacek25-05-2021 21:07:09   [#13]

warunki promocji w SP wskazuje art. 44o, a ukończenia SP wskazuje art. 44q uoso i to wystarcza by podjąć to w jednej uchwale w czerwcu zatem w uchwale napisałbym:

Uchwała SP

w sprawie klasyfikacji rocznej, promocji i klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w związku z art. 44o i art. 44q ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) rada pedagogiczna uchwala co następuje:

1)       na stan 109 uczniów klas pierwszych:

  • klasyfikowanych – 109;
  • promowanych – 109:

.......................

8)      na stan 42 uczniów klas ósmych:

  • klasyfikowanych – 42;
  • ukończyło szkołę – 42.

i tyle jak dla mnie do wykonania w czerwcu przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

chyba, że są poprawkowicze, to wtedy dla nich uchwała w sierpniu


post został zmieniony: 25-05-2021 21:26:14
margo1306-06-2021 10:33:11   [#14]

Jeżeli mam ucznia, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym (dwa razy miał wydłużony etap w klasie 8). Teraz kończy szkołę to w uchwale piszę np:

na stan 42 uczniów klas ósmych:

  • klasyfikowanych – 42;
  • ukończyło szkołę – 42.

 

czyli traktuję go jako zwykłego ucznia?

rzewa06-06-2021 11:06:46   [#15]

tak

Jot16-06-2021 16:43:35   [#16]

 

Potrzebuję Waszej pomocy, bo nie było u nas  takiej sytuacji. Uczniowie i rodzice zapoznali się z oceną przewidywaną na 7 dni przed datą klasyfikacji /klasyfikacja w piątek 18ego będzie/. Wychowawca z powodu niewłaściwego zachowania ucznia po tym czasie chce obniżyć ocenę klasyfikacyjną jeszcze przed konferencją/ w dzienniku elektronicznym ocena klasyfikacyjna została wpisana we wtorek/. Czy może to zrobić wcześniej, a nie dopiero na radzie klasyfikacyjnej, skoro to on ostatecznie decyduje? Oczywiście po poinformowaniu przed konferencja klasyfikacyjną rodziców, że taka sytuacja zaistniała? /Dziennik elektroniczny mamy pierwszy rok/

Fragment ze statutu:

... Przewidywana roczna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na 7 dni przed roczną radą klasyfikacyjną.

.... Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

rzewa16-06-2021 18:08:12   [#17]

hm... wg tego zapisu może być zmieniona TYLKO "na radzie klasyfikacyjnej" (cokolwiek to jest) a nie w innym czasie...

należy zrobić tak jak zapisano w statucie a potem zmienić ten nieprecyzyjny (dziwny?) i zupełnie niepotrzebny zapis o "radzie klasyfikacyjnej"

178816-06-2021 18:12:31   [#18]

Wydaje mi się, że jeśli masz taki zapis w statucie, zróbcie zgodnie z nim.

A co do samego zapisu, to znam wizytatorów, którzy by go podważali, bo ocena według nich ma pełnić motywacyjną funkcję, a jak obniżasz, to demotywujesz... Przekazuję tę refleksję, choć wciąż zastanawiam się nad tokiem myślenia pracowników KO. 

Jot16-06-2021 20:14:34   [#19]

Dzięki. Bezsens zapisu wychodzi w praktyce...Był interpretowany, że ta ocena może być zmieniona na radzie, gdyby z powodu niewłaściwego zachowania taki wniosek złożył inny nauczyciel, nie wychowawca. Opinia innych nauczycieli była- wtedy było ok.Zdarzenie miało miejsce później.

A tak już na przyszłość w celu zmiany- jaki zapis proponujecie, który rozwiązywałby taki problem już po wystawieniu oceny przewidywanej? Nie widzę jakoś tego, żeby ktoś po wystawieniu oceny przewidywanej czuł się bezkarnie i robił, co mu się podoba.

Wygląda na to, że obowiązek zachowania terminów związanych z ubieganiem się o ocenę wyższą, niż przewidywana utrudniły/uniemożliwiły?/ poniesienie konsekwencji w takim przypadku, jak powyższy.

Jot16-06-2021 21:32:52   [#20]

Czy w Waszej szkole dajecie zestawienie  ocen ze wszystkich przedmiotów jako załącznik do uchwały? Widzę, że niektórzy tak robią


post został zmieniony: 16-06-2021 21:33:10
Aga270917-06-2021 22:32:44   [#21]

Ja daje taką zbiorówkę (jako zał. do Uchwały), zestawienie które generuje e-dziennik. Nazywa się to "zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji" , podzielone na ilościowe i procentowe wyniki frekwencji, nauczania i zachowania. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]