Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Cudzoziemiec przyjęty do klasy VII a technika
strony: [ 1 ]
zaq27-04-2021 12:50:24   [#01]

Cudzoziemiec przyjęty do klasy VII SP co z zaliczeniem techniki, która kończy się w kl. VI. Proszę o pomoc uczeń jest już w kl. VIII.

MKJ27-04-2021 15:40:21   [#02]

Musi ją zaliczyć do końca VIII klasy.

zaq28-04-2021 07:45:34   [#03]

MKJ proszę o sugestię, w jakiej formie i jak ją udokumentować.

emes28-04-2021 08:24:00   [#04]

np. tak ułożyć plan, aby mógł uczęszczać na technikę do klasy VI

MKJ28-04-2021 10:42:10   [#05]

On ma zrealizować treści nauczania i otrzymać roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. To nie oznacza, że ma uczęszczać na te zajęcia z klasą VI.

Ala28-04-2021 12:24:17   [#06]

uzupełnia różnice programowe

sposób uzgadnia się z nauczycielem i rodzicami

zaq28-04-2021 13:50:48   [#07]

Dziękuję za podpowiedź. Czy mogę poprosić o jakąś podstawę prawna, na czym można by się oprzeć.

emes28-04-2021 14:26:37   [#08]

odp. do #05

MKJ podałem tylko przykład. 

W trakcie lekcji z klasą VI oczywiście indywidualizować mu treści.

Roman Langhammer28-04-2021 14:31:45   [#09]

@zaq, to pamiętaj też o przyrodzie, która skończyła się w klasie IV (a wtedy jeszcze chyba w klasie VI - już nie pamiętam). :)

 

A właśnie, jeśli uczeń np. teraz przyjęty do kl. VIII, powinien spełnić wymagania obecnej podstawy programowej czy poprzedniej? Bo klasa miała wtedy jeszcze (w klasie VI) starą podstawę i miała tak naprawdę zajęcia techniczne, a nie technikę.

rzewa28-04-2021 14:41:04   [#10]

musi spełnić to co musi spełnić KAŻDY uczeń klasy VIII -> czyli należy porównać jego ścieżkę kształcenia ze ścieżką jaką odbył standardowy uczeń obecnej klasy 8, czyli taki, który nie zmieniał szkoły i co roku otrzymywał promocję do następnej klasy

zaq28-04-2021 15:12:45   [#11]

No tak, czyli przyroda i zaj. techniczne (choć na świadectwie ukończenia szkoły podst. będzie chyba - technika). Ale jak to udokumentować oraz na podstawie czego i gdzie zapisać że opanował podstawę programową na ocenę....

rzewa28-04-2021 15:54:55   [#12]

ustalić z n-lami jak i za co ma tę ocenę otrzymać i wpisać ją do dziennika lekcyjnego jego oddziału -> utworzyć brakujące przedmioty w tym oddziale i do nich przypisać tylko tego ucznia

a po klasyfikacji wpisać oceny w arkusz ocen tego ucznia w klasie VIII w wierszach dotyczących tych przedmiotów

Ala28-04-2021 19:10:53   [#13]

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. 2019 poz. 1641)

§ 8. 1. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

Jacek28-04-2021 21:01:33   [#14]

chyba, że miał w tej szkole za granicą takie zajęcia

Ala28-04-2021 22:17:45   [#15]

no tak, wtedy nie ma różnic :)

tylko ocenę jeszcze trzeba jakoś ustalić, z Ukrainy to nawet łatwo bo tam skala 12-stopniowa :)

Kasiao02-05-2021 23:07:13   [#16]

A co w przypadku ucznia, który trafił do naszej szkoły w październiku 2020 do klasy siódmej. Klasy 4-6 spędził w nauczaniu domowym, zdawał co roku egzaminy, uzyskując świadectwa ukończenia kolejnych klas. Nie miał przedmiotu technika. Czy w jego przypadku na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie będzie oceny z techniki?

rzewa04-05-2021 19:12:17   [#17]

tak

w  miejsce oceny z techniki należy postawić kreskę

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]