Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uchwała programowa Walnego Zebrania OSKKO
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar26-04-2021 21:12:08   [#01]

Zamieszczamy wczorajszą uchwałę Walnego Zebrania OSKKO, która staje się podstawą stanowiska - teraz powstaje ono i będzie skierowane do władz i opinii publicznej.
===

§1.

Na podstawie §17 ust. 2 pkt a Statutu OSKKO Walne Zebranie Członków postanawia, że Stowarzyszenie w 2021 roku:

1. Podejmie działania mające na celu poinformowanie społeczeństwa i władz państwa w sprawie budzących niepokój zjawisk, tj.:

1) przeciążenia polskich uczniów pracą niemającą związku z ich najważniejszymi potrzebami wychowawczymi i rozwojowymi. W szczególności widzimy konieczność:

a) gruntownej zmiany podstaw programowych, w tym przede wszystkim ograniczenia ich treści;
b) zainicjowania zmian formuły i zasad egzaminu ósmoklasisty, począwszy od roku 2022,

2)  słabego wsparcia wychowawczego uczniów. Wskazujemy na pilną potrzebę:

a) dania nauczycielom czasu na pracę nad potrzebami i problemami uczniów, nawet kosztem dydaktyki, w szczególnej sytuacji negatywnego wpływu pandemii,

b) działań na rzecz wsparcia społeczności szkolnych w bezpiecznym, przyjaznym powrocie do edukacji stacjonarnej, wobec bardzo złego stanu psychicznego zarówno uczniów jak ich rodzin i nauczycieli;

3) niezadowalającej a zarazem kluczowej dla systemu edukacji autonomii szkół, przedszkoli i placówek, w zakresie zarządzania i pracy wychowawczej bez nacisków zewnętrznych.

2. Będzie kontynuować wspieranie kadry kierowniczej oświaty oraz szkół, przedszkoli i placówek, szczególnie w stawianiu czoła wyzwaniom pandemii.

3. Podejmie działania na rzecz rozwoju systemu edukacji w Polsce, z uwzględnieniem wyzwań przyszłości. Niezadowalający jest aktualny stan prac władz oświatowych nad wdrażaniem kompetencji przyszłości, nowoczesnych platform edukacyjnych i innych.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi OSKKO.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Pleśniar29-04-2021 21:59:20   [#02]

https://www.prawo.pl/oswiata/zajecia-wyrownawcze-po-pandemii-pomysl-men,507903.html?fbclid=IwAR0DVLRm4i1q_FtI3YfcV3-Moc6OIte1fJFeSl5N8VQtBXCUHPn4O3cRZz4

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]