Forum OSKKO - wątek

TEMAT: stanowisko wicedyrektora
strony: [ 1 ]
gasja26-04-2021 20:52:07   [#01]

Organ prowadzący przysłał dzisiaj pismo, w którym prosi o dokonanie zmiany w arkuszu organizacyjnym poprzez likwidację jednego stanowiska wicedyrektora. Jako uzasadnienie podaje art 97 ust. 1 PO. Wicedyrektor jest powołany do 31 sierpnia 2022 r. Szkoła liczy 16 oddziałów. Ze względów organizacyjnych zawsze były dwa stanowiska wicedyrektora (klasy I-III w innej miejscowości) Pytania:

1. Jaka procedura dokonania zmiany arkusza organizacyjnego? kolejna opinia związków?

2. Jaki podać powód (podstawę prawną) wypowiedzenia pełnionej funkcji wicedyrektorowi? Czy wicedyrektor może nie zgodzić się z wypowiedzeniem? 

rzewa26-04-2021 22:21:09   [#02]

zmieniasz po prostu arkusz, gdyż poprzednio nie był on zgodny z prawem -> jeśli nie ma zgody OP na drugie stanowisko wicedyrektora, to go w arkuszu być nie może

nie ma możliwości opiniowania tego przez zz-ty -> obecnie arkusz jest już w gestii OP, a OP nie ma obowiązku opiniowania go w związkach

jednego z wicedyrektorów należy odwołać z funkcji na podstawie art 67 ust 1 pkt 2 z powodu likwidacji stanowiska kierowniczego w szkole po uprzednim uzyskaniu opinii kuratora oświaty

gasja26-04-2021 22:43:32   [#03]

Dziękuję, ale czy w trzecim akapicie nie powinien być art 66 ust 1 pkt 2 ?


post został zmieniony: 26-04-2021 22:45:55
Jacek26-04-2021 22:50:32   [#04]

tak, art. 66 ust 1 pkt 2 ... literówka

rzewa26-04-2021 23:12:15   [#05]

tak, 66 :-)

sorki...

danucha27-04-2021 07:54:10   [#06]

Skorzystam z wątku . Kiedyś były uchwały Rady gminy w sprawie możliwości tworzenia stanowisk wicedyrektorów. Czy obecnie jest to tylko ustalenie OP?

Chciałabym się tez dowiedzieć przy jakiej ilości oddziałów Wasze OP  pozwalają powołać drugiego wicedyrektora?

rzewa27-04-2021 08:18:57   [#07]

obecnie na mocy art 29 ust 1 pkt 3 u.P.o. utworzenie stanowiska wicedyrektora w szkole (art 64 ust 1 u.P.o.) należy do kompetencji wójta(burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka)

[poprzednio było tak samo na mocy art 37 ust 1 w związku z art 5c pkt 3 u.s.o.]

danucha27-04-2021 14:28:07   [#08]

Dziękuje bardzo Rzewo, jesteś jak zwykle niezawodna

 Bardzo proszę jeszcze o wypowiedzi na temat drugiego wicedyrektora, koledzy z dużych szkół :)))))))

Jacek27-04-2021 14:32:12   [#09]

38 oddziałów i 3 wicków

gasja27-04-2021 21:20:30   [#10]

Wracam do początku: Jedna szkoła klasy I-III w miejscowości X za ich funkcjonowanie odpowiada jeden wicedyrektor, klasy IV - VIII w miejscowości Y jestem tam z drugim wicedyrektorem. Jak w przypadku jednego wicedyrektora zapewnić wypełnienie przepisu z PO Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: ust 9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Albo oddziały I-III w miejscowości X albo oddziały w miejscowości Y nie będą miały zapewnionej opieki. Czy jest to podstawa aby utrzymać stanowisko II wicedyrektora?

AnJa27-04-2021 21:40:18   [#11]

Nie. 

joljol28-04-2021 08:12:58   [#12]

Mam dwa budynki oddalone o 7 km - nie mam wicka

przedszkole 11 oddziałów (7 + 4)

opiekę to zapewniają nauczyciele a nie wicek

w przypadku mojej nieobecności w pracy, jest nauczyciel zastępujący

danucha28-04-2021 09:08:32   [#13]

   Dziękuję  Jacku :)    Bardzo proszę  napiszcie jeszcze przy jakiej ilości oddziałów macie drugiego  wicedyrektora.

 Przecież to niemożliwe, że nie ma takich dużych szkół:))))

jmz28-04-2021 09:08:46   [#14]

U nas było 43 oddziały i dwa budynki. OP zaproponował dwóch wice.

AnJa28-04-2021 09:19:09   [#15]

My prosci ludzie- więc u nas prosto- na kazdych 12 oddziałow 1 wicek.

Tzn. tyle moze być maksymalnie- bo jesli dyrektor nie chce pełnej obsady to nie ma.

Ja np. bym nie chciał - łatwiej zarzadzac 1 wickiem (góra 2) niż całym ich plutonem.

A jak jeszcze zaczną knuć?????

Jacek28-04-2021 11:03:27   [#16]

Danucha, u nas jak u AnJa, na każde kolejne 12 oddziałów wicek.

Ala28-04-2021 12:22:08   [#17]

doprecyzujcie:

na każde rozpoczęte 12 oddziałów? czy pełne 12 oddziałów

zdaje się, że zarówno dyrektorzy jak i OP mają z tym zagwozdkę ;)

Jacek28-04-2021 12:29:08   [#18]

jak mamy 12 oddziałów to jeden wicek, jak mamy 24 - 2 wicków, jak 36 to 3 wicków

Ala28-04-2021 12:36:43   [#19]

czyli na każde rozpoczęte :)

KaPi28-04-2021 12:38:45   [#20]

no nieee, na każde "skończone" jeżeli ma być precyzyjnie...

rzewa28-04-2021 12:41:07   [#21]

na pierwsze 12 jest dyrek -> zatem na każde rozpoczęte 12 jedna osoba w dyrekcji ;-)

kaef28-04-2021 12:53:49   [#22]

A ja pozwolę sobie sparafrazować: potem masz zliczyć do dwunastu, nie mniej, nie więcej. Dwanaście ma być liczbą, do której liczyć masz i liczbą tą ma być dwanaście. Do trzynastu nie wolno ci liczyć, ani do jedenastu. Masz tylko policzyć do dwunastu. Czternaście jest wykluczone. Gdy liczba dwanaście jako dwunasta w kolejności zostanie osiągnięta, wówczas... powołujesz wicka.

AnJa28-04-2021 12:55:37   [#23]

Niekoniecznie.
Rozpoczynasz procedurę powołania wicka.

kaef28-04-2021 13:09:10   [#24]

A to zależy od tego, na jakim etapie liczenia jesteś. Mimo wszystko ze Świętym granatem ręcznym z Antiochii jest jednak dużo łatwiej.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]