Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Organ Prowadzący i VACATY
strony: [ 1 ]
barwi30-03-2021 17:37:57   [#01]

Organ Prowadzący wymaga od dyrektorów szkół umieszczania pracowników pedagogicznych z umową terminową na vacat w projekcie arkusza 2021/2022 . Innymi słowy - nie ma personalnie nauczyciela ma być VACAT. Nie znajduję na te "wytyczne" umocowania prawnego, czy się mylę ? 


post został zmieniony: 30-03-2021 17:39:01
izael30-03-2021 17:50:48   [#02]

nie ma w sumie umocowania prawnego, by umieścić w arkuszu kogoś, kto w tym momencie nie ma podpisanej umowy, która mu gwarantuje zatrudnienie w dniu 1 września

takie praktyki to raczej norma

barwi30-03-2021 17:55:10   [#03]

Rozumiem, a zatem norma swoją drogą ale w projekcie arkusza mogę bez złamania prawa takiego nauczyciela umieścić. Innymi słowy żaden przepis prawny mi tego nie zabrania , zgadza się ? Zaznaczam, że w każdym wypadku chodzi o nauczycieli już pracujących ( 20202021 ) mających do 31.08 umowę na czas określony. Po prostu odpowiednio wcześniej czyli w projekcie planuję przedłużenie umowy z takim nauczycielem i pokazuje to w projekcie arkusza. 


post został zmieniony: 30-03-2021 17:56:49
Roman Langhammer30-03-2021 19:30:19   [#04]

Ja uważam, że organy chcą takiego rozwiązania, bo być może w innej placówce są nauczyciele zatrudnieni przez mianowanie, dla których może zabraknąć godzin i OP może na Twój vacat skierować na dopełnienie. Tak to sobie tłumaczę. Bo dla OP to oszczędność np. wnikająca z braku konieczności wypłacania odprawy. A jak sobie kogoś z terminową umową wpiszesz, to OP nie widzi, że tam są wolne godziny.

barwi30-03-2021 19:47:42   [#05]

Romanie, oczywiście że tak masz całkowitą rację. Kwestia czy dyrektor szkoły ma prawo planować projekt wskazując nauczycieli do zatrudnienia zgodnie ze swoją polityką w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Uważam, że tak.  Moje rozumowanie jest zgodne z nazewnictwem to jest "projekt arkusza" skoro OP go zatwierdza, to przed zatwierdzeniem może zobligować dyrektora do zmiany jeśli uzna, iż należy z obowiązku dopełnić godziny nauczycielowi zatrudnionemu poprzez mianowanie w innej szkole, któremu akurat w niej brakuje godzin. To zrozumiałe. Przecież jest czas na odbycie konsultacji, inaczej na obligatoryjne wytyczne co do zmiany projektu . Kwestia dobrej woli i dobrej organizacji działań przez OP.  Tego rodzaju praktyki niczym nieuzasadnione ( czytaj koniecznością uzupełnienia dla nauczycieli godzin z mocy prawa ) uważam za niewskazane. 


post został zmieniony: 30-03-2021 19:52:26
AnJa31-03-2021 09:14:00   [#06]

Uważam  że to jest durne - zawsze w arkuszu wpisywałam także "nowych"nauczycieli.Jesli jednak ktoś lubi durne to:

1. skad OP czy KO wie kto zatrudniony do 31.08?

2. dlaczego nie podpisać dzisiaj umowy z rozpoczęciem pracy od 1.09?

izael31-03-2021 10:42:35   [#07]

w naszym systemie OP jak Wielki Brat widzi wszystko

:)

rzewa31-03-2021 13:25:20   [#08]

hm... o ile Ci n-le nie są stażystami ( bo nie są zatrudnieni w zastępstwie -> tak wynika z treści postu), to ich umowa jest na czas nieokreślony i dlatego nie tylko mogą, ale nawet powinni być ujęci w arkuszu na następny rok szkolny

natomiast, jeśli ta terminowa umowa jest zgodna z prawem, to nie mogą być planowani w arkuszu do zatrudnienia, ponieważ dopiero z tego arkusza będzie wynikało czy są dla nich godziny w przyszłym roku

arkusz jest planowany na rok następny zatem można w nim umieszczać jedynie to co w nim będzie w przyszłym roku i co jednocześnie wynika z dokumentów jakie dyrektor może okazać

a zatrudnić już teraz od 1.09.21 dyrektor nie może, bo nie ma na co zatrudnić zanim nie zostanie zatwierdzony arkusz

AnJa31-03-2021 16:59:21   [#09]

ad 3 ostatnich akapitów: no, pewnie, róbta tak jak napisane, a w samorządach, gdzie jest walka o nauczyciela obudzicie sie z ręką w nocniku:-)

Co w zasadzie nie jest jakoś niepokojące, bo wiadomo czym oświata jest- a nawet jaką ma konsystencję...

gronostaj31-03-2021 17:27:19   [#10]

My u nas wpisujemy normalnie osoby, które maja umowy na czas określony, a to z prostego powodu - jeśli ja nie wpiszę teraz nauczyciela dla którego wiem ze mam godziny to latem nie OP tylko ja będę szukać nie wiadomo gdzie - ostatnio jak szukałam językowca wykonałam 22 telefony i znalazł się.....w promieniu 30 km jeden który chciał podjąć prace na 9/18.

AnJa31-03-2021 18:57:31   [#11]

I własnie o tym pisałem- jak już się ofiarę chętną do podjęcia pracy złapie- nie można robić sobie jaj z niej.

A ponieważ, z nieznanych blizej przyczyn- dla nauczycieli i dyrektorów kwietniowy arkusz jest ważny (g.. prawda - poza ewentualnym art.20 KN jest to zwykły papiór fetyszyzowany zarówno przez prawo oświatowe jak i zz) - więc rozsądny dyrek szkoły samorzadowej zachowywać się powinien racjonalnie.

rzewa01-04-2021 00:18:25   [#12]

i zatrudniać n-li zgodnie z KN, czyli w większości przypadków na czas nieokreślony

AnJa01-04-2021 08:10:09   [#13]

To akurat i nierozsadny robić powinien

matyldaa01-04-2021 15:45:09   [#14]

1. Jakich zmian można dokonać w arkuszu już po zaopiniowaniu przez zz i KO? OP twierdzi, że godziny organu (te poza ramówką) można odebrać  w maju, przy czym nie wiąże się to z koniecznością zwolnienia kogoś z pracy. 

2. Dyrektor ma godzinę  ponadwymiarową (przedmiot plus zajęcia wyrównawcze). OP zgadza się na godzinę - do arkusza należy dołączyć pismo OP- zgodę? Zarówno dla zz jak i KO? 

rzewa02-04-2021 00:13:09   [#15]

1. OP ma rację, ale trzeba yo zrobić PRZED przekazaniem arkusza do KO

2. do arkusza należy dołączyć pisemną zgodę OP lub pismo OP ustalające taka zasadę, np. w roku szk. 2021/2022 Wójt .... wyraża zgodę wszystkim dyrektorom na 1 godzinę ponadwymiarową ponad to, co wynika z konieczności realizacji zajęć w jednym oddziale"

MKJ02-04-2021 12:44:27   [#16]

.


post został zmieniony: 02-04-2021 12:44:49

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]