Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Informacja dyrektora o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
strony: [ 1 ]
zapolska26-03-2021 10:13:37   [#01]

Dyrektor szkoły już wczoraj wysłał do ZZ informację o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy.

Czy ZZ muszą to już zaopiniować skoro jeszcze nie przedłożono arkuszy organizacyjnych?

Co odpowiedzieć dyrektorowi?

izael26-03-2021 11:03:34   [#02]

moim zdaniem zaopiniować, bo przepisy nie regulują, czy taka informacja powinna wpłynąć przed czy po procedurze dotyczącej arkusza organizacji

pismo dostarczone, więc terminy płyną

:)

Ala26-03-2021 11:21:55   [#03]

też uważam, że zz powinny zaopiniować

mają na to 14 dni i w tym czasie projekt arkusza się pewnie u nich pojawi :)

izael26-03-2021 12:28:25   [#04]

Alu, nie 14 dni

mają 5 albo 7 w zależności od tego, jaka jest podstawa wypowiedzenia stosunku pracy

zapolska26-03-2021 15:31:38   [#05]

Dziękuję,pozdrawiam wszystkie Koleżanki.Tak też   ZZ zrobiły,napisały że opiniują negatywnie.Dokładnie przyjrzą się projektowi organizacyjnemu.

Ala26-03-2021 21:45:49   [#06]

ups.... ale dałam plamę :(

dobrze, że Iza czuwa :))

izael27-03-2021 13:12:36   [#07]

Ala, spokojnie... akurat z tego szkoliłam i było zakreślone na czerwono😁😁😁

to błysnęłam😉

Jot27-03-2021 23:37:55   [#08]

A co w przypadku, gdy nauczyciel miał uzupełnienie i umowę o pracę na czas nieokreślony na pozostałe kilka godzin, a teraz będzie samo uzupełnienie? Też trzeba do związków, tak?

rzewa28-03-2021 11:53:20   [#09]

tak - art 27 KN oraz art 38 k.p.

zinka29-03-2021 21:51:48   [#10]

1. Jeżeli wiem, ze dany  nauczyciel nie należy do ZZ, to czy wysyłam informację o wypowiedzeniu? Czy jednak lepiej uzyskać od ZZ info na piśmie, ze ten n-el nie należy?

2. Czy jeżeli N-el przebywa na L4, to pismo o wypowiedzeniu do N-la można przesłać pocztą, z zachowaniem terminu skutecznego doręczenia?


post został zmieniony: 29-03-2021 21:52:21
izael30-03-2021 08:19:25   [#11]

1. Nauczyciel mógł się zwrócić do ZZ o obronę, więc lepiej zapytać;) 

Art. 7. 1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkie osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, niezależnie od ich przynależności związkowej.

2. W sprawach indywidualnych dotyczących wykonywania pracy zarobkowej związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków.

3. Na wniosek niezrzeszonej osoby, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 3-6, związek zawodowy może podjąć się obrony jej praw i interesów wobec pracodawcy.

 

2. Można przesłać pocztą.

Bona Fide30-03-2021 08:57:39   [#12]

"mają 5 albo 7 w zależności od tego, jaka jest podstawa wypowiedzenia stosunku pracy"

Jaki przepis to normuje, bo nie mogę znaleźć?  W ustawie o ZZ?

Bona Fide30-03-2021 09:01:47   [#13]

Bo 7 dni może wynikać z art. 20 ust. 5a KN, ale nie wiem skąd 5 dni?

izael30-03-2021 09:05:17   [#14]

KN Art. 20.5a.  O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

 

KP Art. 38.  § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

§ 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

 

to drugie to w ukłonie do Art. 27 KN:)


post został zmieniony: 30-03-2021 09:06:18
Bona Fide30-03-2021 09:07:19   [#15]

Dziękuję bardzo:-)

Macia01-04-2021 09:07:01   [#16]

A czy w przypadku zmniejszenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela kontraktowego oczywiście do wymiaru większego niż pół etatu też należy zawiadamiać zz

rzewa01-04-2021 12:08:18   [#17]

jeśli zmieniasz wymiar czasu pracy (obojętnie czy do wymiaru mniejszego czy większego niż pół etatu) w drodze wypowiedzenia zmieniającego to masz obowiązek zawiadomić zz-ty

a jeśli w drodze porozumienia, to nie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]