Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Szkoły od 27 marca
strony: [ 1 ][ 2 ]
laostic26-03-2021 07:50:30   [#01]

Czy jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe (możliwość zajęć stacjonarnych) ma się coś zmienić? Czekamy na rozporządzenie?

MagFi26-03-2021 07:58:09   [#02]

Też chciałabym się już dowiedzieć, czy w szkolnictwie specjalnym będą jakieś zmiany. Ale nie śpieszy im się z tym rozporządzeniem... 

MagFi26-03-2021 08:50:59   [#03]

Jest projekt

https://legislacja.gov.pl/projekt/12345102/katalog/12775344#12775344 

 

Marcin26-03-2021 09:13:39   [#04]

Czyli w przedszkolu zdalne zajęcia lub inne ustalone przez dyrektora. Szkoły specjalne bez zmian. Dobrze czytam?

laostic26-03-2021 09:18:36   [#05]

Nie widzę tam stacjonarnego dla zawodowców...

laostic26-03-2021 10:31:22   [#06]

Z uzasadnienia wynika, że nie ma.

tarek26-03-2021 21:41:53   [#07]

No i trochę rozszerzyli: Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, którzy: 1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 5) wykonują działania ratownicze, 6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają. 2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

Róża5629-03-2021 06:49:17   [#08]

Jak pracuje u Was administracja i obsługa podczas lockdownu? Szczególnie o obsługę mi chodzi, bo przecież zdalnie nie popracują...

Roman Langhammer29-03-2021 07:17:01   [#09]

U mnie jest trochę dzieci w szkole, więc pracują normalnie. :)

Zwojka29-03-2021 08:24:47   [#10]

u mnie pracują, mam małą szkołę, mało obsługi, jest tyle do zrobienia, że ho ho :-D

Grazzza29-03-2021 16:48:56   [#11]

Wysłałam na urlopy za ubiegły rok, pozostali pracują. 2 osoby chciały postojowe.

Adaa20-04-2021 15:36:17   [#12]

Mam wniosek o opiekę dla dziecka - tylko jedno z rodziców spelnia warunek (4). Drugi z rodziców nie.
Mam obowiązek zapewnienia opieki, czy nie?

AnJa20-04-2021 20:54:49   [#13]

Gdzieś na stronie ok. 2-3 tygodni temu MEN napisał, ze tak.

Roman Langhammer21-04-2021 17:04:18   [#14]

Dobra, podzielcie się tym, jak organizukecie naukę hybrydową w klasach 1-3. Proszę o konkretne przykłady. Ja jestem w śląskim, więc na razie dalej zdalne, ale pewnie nas to też nie ominie.

Danusia21-04-2021 17:23:07   [#15]

Dla mnie istotne jest, czy MUSIMY robić hybrydę, czy MOŻEMY. Nie dosłuchałam. Jeśli szkoła jest mała, klasy kilkuosobowe, to hybryda tylko zdezorganizuje pracę. Pozostaje też sprawa innych nauczycieli uczących w I-III (informatyka, religia angielski, ppp i in.) Mam sieczkę w głowie.

mika21-04-2021 17:41:27   [#16]

Jak zawsze trzeba poczekać na rozporządzenie, niemniej jednak p. minister powiedział: "podkreślam hybryda"

Zwojka21-04-2021 18:05:11   [#17]

coś czuję, że będę tu zaglądać przynajmniej co godzinę hahah ;-) u mnie do poniedziałku hybryda. Wcześniej miałam po jednej klasie stacjonarnie reszta zdalnie, ale mam tylko 3 klasy w 1-3 więc nie było problemu.

KaPi21-04-2021 18:39:21   [#18]

Zwojka, a jak ich organizowałaś? Tydzień w szkole, dwa zdalnie, czy częściej wymiana?

Zwojka21-04-2021 18:51:06   [#19]

kwestia w sumie jednego tygodnia, poniedz. 3 klasa, wtorek 2, środa 1 i tak w koło Macieju miało być, skończyło się szybciej niż chcieliśmy.

KaPi21-04-2021 19:01:01   [#20]

Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia na tym polu?

Chciałam zrobić tydzień na dwa ale może faktycznie lepiej dzień na dwa...

Jot21-04-2021 19:18:27   [#21]

Jestem zdziwiona, że nie jest to uzależnione od wielkości i warunków szkoły, liczby oddziałów... Chyba jest to gdzieś napisane już?


post został zmieniony: 21-04-2021 19:24:07
Roman Langhammer21-04-2021 19:18:48   [#22]

Pytanie czy nie korzystniej jest dla rodziców 1 tydzień stacjonarnie, 2 zdalnie. Bo co któryś dzień, to lekko bardziej chyba dezorganizujące... nie wiem, dawajcie swoje doświadczenia.

KaPi21-04-2021 19:25:27   [#23]

Mamy taki układ, że spokojnie zmieścilibyśmy nasze trzy klasy w budynku, że mogliby się nie widzieć cały dzień, ale cóż... hybryda (choć rozporządzenia jeszcze brak...)

Jot21-04-2021 19:29:05   [#24]

Tygodniami oczywiście, że korzytnie, ale skoro to dotyczy klas I-III na razie w przyszłym tygodniu? Jeszcze nie wiemy, czy kolejne klasy w kolejnych dojdą też hybrydowo...a to może dużo zmienić w organizacji. Wygląda na to, że trzeba pomyśleć "do przodu i założyć, że następne klasy też będą hybrydowo?

Jot21-04-2021 20:25:28   [#25]

KaPi , u nas taka sama sytuacja

Skimir21-04-2021 20:38:01   [#26]

W mojej opinii, jeśli ta hybryda ma działać i w jakikolwiek sposób wpływać na ograniczenie transmisji wirusa a nie być tylko sztuką dla sztuki to zupełnie nie ma sensu rotacja typu dzień w szkole, dzień w domu... itp. szybkie zmiany.

Może zastosować w jednym tygodniu uczniowie z nieparzystymi numerami z dziennika w szkole, z parzystymi w domu... Zmniejszy to do połowy nie tylko ilość uczniów ogółem w szkole ale i ilość jednocześnie przebywających w sali lekcyjnej.

Wiem, że będzie problem bo nauczyciele nie będą prowadzić zajęć podwójnie ale może w trakcie zajęć stacjonarnych każdy nauczyciel znajdzie np. godzinę aby włączyć do zajęć grupę uczniów pozostających w domu. Przekazać informację co mogą robić samodzielnie (z pomocą rodziców itp. - przy odrobinie pomysłu i organizacji może takie „zajęcia” włączyć w pracę z tymi co będą stacjonarnie.

KaPi21-04-2021 20:50:54   [#27]

Skimir... za nic tego nie widzę...

9 w klasie na stacjonarnych, 9 w domu na zdalnym i jak to zorganizować?

nauczyciel prowadzi z klasy zajęcia z kamerką i biega z nią po klasie, jak ogarnia uczniów?

nie widzę tego...

inna opcja: normalne zajęcia stacjonarne dla 9 uczniów, reszcie wysłane zadania i duża część zrzucona na rodziców?

tego też nie widzę...

inna opcja: nauczyciel prowadzi 5 godzi stacjonarnie w szkole, a po nich łączy się z uczniami i robi to zdalnie?

tego to bym nawet nie miała sumienia im robić...

a pamiętajmy, że to uczniowie na przykład klasy pierwszej...

 


post został zmieniony: 21-04-2021 20:51:56
Skimir21-04-2021 21:01:54   [#28]

Ostatnia opcja odpada z oczywistych względów.

Natomiast dwie pierwsze. Hmm... Wielu rzeczy nie widziałem ale jak się czasy zmieniły to zobaczyłem. Nie upieram się. Może nie trzeba się kurczowo trzymać godzin - to, że uczniowie mają 5 godzin zajęć dziennie nie oznacza, że przez te 5 godzin muszą oglądać nauczyciela (teraz też tak nie jest). W końcu to jakiś okres przejściowy - albo będzie szło w kierunku powrotu wszystkich albo ponownego zamknięcia nauki stacjonarnej.

Propozycja Romana, do przemyślenia jednak może z szybszymi zmianami bo zakładając, że jedna klasa ma tydzień stacjonarnie i dwa zdalnie to może się okazać, że ci co zaczną od zdalnego pozostaną na nim do kolejnej zmiany rozporządzenia.

Co do samego rozporządzenia. Myślę, że będzie to, które już było z opcją hybrydy (nie więcej niż 50% uczniów stacjonarnie i nie mniej niż 50% zdalnie) - pewnie nikomu nie będzie się chciało nic nowego wymyślać.

Jot21-04-2021 21:37:28   [#29]

Czy słyszał ktoś, że w kl.1-3 hybrydowe będzie minimum dwa tygodnie? Jeśli by tak było to jak najbardziej po tygodniu zmiana. Nie miałam czasu słuchać dzisiaj wszystkiego, albo może nie dosłyszałam?

Skimir. Myślałam o tym, gdyby tak miały pracować klasy starsze, które są u nas dużo liczniejsze, ale uważam, że organizacyjnie trudne, harówka dla nauczycieli. Nie wiem, czy już nie są zmęczeni, aby ogarniać te dwie formy. Tym, co w domu zostaną trzeba by jakieś materiały poprzesyłać, ciekawe linki itp, w szkole zajęcia swoją drogą. Nie twierdzę, ze niemożliwe, ale na pewno wymagające dużego wysiłku od nauczycieli.

 Co do 50% to, czy to się odnosi do uczniów w szkole? Do liczby uczniów w klasie, czy liczby klas w szkole?...Bo ja już się pogubiłam. Jeśli chodzi o klasy, to skoro są trzy po jednym oddziale, to nijak nie podzieli po 50%, a jeśli ma się odnosić do uczniów w klasie to pozostaje polecenie połowie wykonania określonych zadań przez e-dziennik, czy e-maili i odsyłanie zadań, czyli podwójna robota dla nauczycieli...i kolejna dla rodziców...Chyba, że ktoś ma super wyposażoną szkołę do prowadzenia lekcji ze szkoły, z kamerą na tablicę,możliwość transmisji lekcji z klasy dla tych, którzy są w domu, to by było ułatwienie.

Roman Langhammer21-04-2021 22:00:17   [#30]

50%... przy klasie nieparzystej nie do zrobienia... trzebaby dzielić na 3 grupy.

Tam było bodajże co najmniej 50% uczniów uczyć się miało zdalnie... Idealnie byłoby zrobić taki podział, żeby z całej szkoły wyszło pół na pół... ale to chyba cud... tym bardziej, że chyba trzeba do uczących się stacjonarnie doliczyć uczniów, którzy mimo zdalnego ich klasy/grupy byliby w szkole (np. niepełnosprawni)... a więc pół na pół nie wchodzi w rachubę... czyli wszystkich uczniów/klasy trzeba podzielić na 3 grupy... 5 dni w tygodniu... to i tak więcej czasu spędzą na zdalnym niż stacjonarnym... a robić tydzień np. klasa 1, drugi tydzień kl. 2 itd... bez sensu, bo MPCz mówił o powrocie za tydzień uczniów starszych...

... robić hybrydówkę na 1 tydzień w kl. 1-3? A później nagle dojdą kl. 4-8? Pewnie też hybrydowo...

 

... kompletnie nie mam pomysłu...

KaPi21-04-2021 22:44:05   [#31]

Próbowaliśmy przeliczać te 50% na różne układy klas i za każdym razem za dużo o jednego ucznia...

niezła kombinacja nam się szykuje...

Jot21-04-2021 22:50:38   [#32]

Może MEN jeszcze coś dopowie w rozporządzeniu ? Jaki jest sens nauczania hybrydowego w przypadku, gdy któraś szkoła jest w stanie trzy nieliczne oddziały ulokować tak, ze nie będą się stykały ze sobą i będą w wystarczająco dużych salach? Jaki jest sens dzielenia np małolicznych klas?

A jak się do tego będzie miała świetlica? Dla kogo świetlica teraz będzie i na jakich zasadach?

GAŁKA21-04-2021 22:50:50   [#33]

ja zaryzykowałam :)

....aby zorganizować naukę hybrydową, dyrektor placówki zobowiązany jest dostosować pracę szkoły tak, by NIE WIĘCEJ NIŻ 50 % UCZNIÓW MIAŁO ZAJĘCIA W BUDYNKU SZKOŁY....

 DNI KALENDARZOWE

NAUKA STACJONARNA(w szkole)

 NAUKA ZDALNA (w domu)

 

26-30 kwietnia 2021

 oddział IA wych….

oddział IIA wych….

oddział IIIA wych.

 oddział IB wych.

oddział IIB wych.

oddział IIIB wych.

 W KOLEJNYM TYGODNIU NAJPRAWDOPODOBNIEJ nastąpi zmiana:

 

04-07 maja 2021

 oddział IB wych.

oddział IIB wych.

oddział IIIB wych.

 oddział IA wych.

oddział IIA wych.

oddział IIIA wych.


post został zmieniony: 21-04-2021 22:53:11
Jacek21-04-2021 23:02:49   [#34]

się napędzacie...

Szanowni Rodzice,

w związku z zapowiedzią Ministra Zdrowia o powrocie do nauki stacjonarnej klas 1-3 z naszego województwa od 26 kwietnia 2021 r. w tzw. "systemie hybrydowym", czekamy na stosowne rozporządzenia w tej sprawie.

Prosimy o cierpliwość i obserwowanie naszej strony, bo nie ma jeszcze projektów aktów prawnych w tym zakresie.

 

Jot21-04-2021 23:33:39   [#35]

Dokładnie Jacku:-)Do rodziców na spokojnie. Jedynie głowa planuje i myśli, coby się nam z niedzielą się nie zeszło:-)

AnJa22-04-2021 07:37:16   [#36]

Niestety,  nie sądzę by w MEiN jakaś refleksja pojawiła się.  Czyli powtórka absurdalny zapis z poprzedniej wersji a więc hybrydy niezależna od warunków lokalnych. 

Skimir22-04-2021 08:41:18   [#37]

Stąd zastanawiam się nad sensem hybrydy polegającej na rotacji całych oddziałów. Z epidemicznego punktu widzenia chyba bardziej istotne jest zmniejszenie ilości osób przebywających w tym samym pomieszczeniu. Bo z ilością pomieszczeń w chwili obecnej (gdzie nie ma klas 4-8) to chyba żadna szkoła nie ma problemów.

Znamy już teorię „baniek”, teraz być może będziemy realizować teorię „hybrydowych baniek”.

Agnieszka Ch22-04-2021 08:49:30   [#38]

Może jakaś podpowiedź? jak zorganizować zajęcia  hybrydowe , wiadomo że nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli mam w klasie I-  5 uczniów, w klasie II-III(łączona z racji małej ilości dzieci) licząca 11 dzieci ?

Łącznie ilość dzieci w I-III to 16

AnJa22-04-2021 08:50:20   [#39]

Moi zdaniem chodzi wyłącznie o ograniczenie zageszczenia dzieci w pomieszczeniach szkolnych i mobilnosci rodziców dowożacych pod szkoły swoje bąbelki.

Ponieważ bez klas IV-VIII faktyczna powierzchnia szkolna do dyspozycji 1 ucznia i tak jest ok. dwukrotnie wieksza - pozostaje albo dązenie by była jeszcze większa albo tylko mobilność.

Może i być jeszcze inna wersja: komuś w MEiN spodobał sie termin "nauczanie hybrydowe" a rzad uznał, że zrobimy przy jego pomocy (pojęcia- nie nauczania) wrażenie na świecie.

mariz22-04-2021 10:08:04   [#40]

do # 33

Czy naukę w systemie hybrydowym można planować do  7 maja? Wydaje mi się, że na maj zapowiedziano uregulowania, które dopiero zostaną ogłoszone. Czyli hybryda na tydzień?

izael22-04-2021 10:14:56   [#41]

doświadczenie ostatnich miesięcy nauczyło mnie, że planowanie na tydzień już świadczy o ogromnym mym optymizmie/naiwności 

:)

Marcin22-04-2021 10:17:54   [#42]

Moim zdaniem planowanie hybrydy musi być na dystansie 2 tygodni. Wynika to po prostu z czystej matematyki. W pięć dni ja by tego nie zorganizować, to zawsze jakaś grupa dzieci będzie pokrzywdzona...

izael22-04-2021 10:19:44   [#43]

Marcin, przypomnę tylko, że ostatnio zaplanowaliśmy hybrydę od poniedziałku, a już w środę wiadomo było, że to rozwiązanie kończy się w piątek

więc jak Pan sobie życzy:)))

Marcin22-04-2021 10:23:44   [#44]

Izael, oczywiście masz rację ale ja wciąż naiwnie chciałbym posługiwać się logicznym myśleniem... Tak czy inaczej nie spodziewam się w rozporządzeniu pomocy. Zapewne zapis będzie ładnie brzmiał ale jak zwykle "to DYREKTOR...itd...


post został zmieniony: 22-04-2021 10:25:58
slos22-04-2021 11:18:07   [#45]

Jot ma rację. Każda szkoła ma inne warunki, więc po co ta gra pozorów. Krebotynizm. (hybryda;-P) A poza tym będziemy się martwić, jak ono wypsnie z siebie przepis. 

Jot22-04-2021 11:18:41   [#46]

Czy myślicie, że w takim razie dyrektor będzie miał możliwość zdecydowania, że do szkoły przyjdą uczyć się stacjonarnie wszystkie trzy klasy, bo są małe i mogą być w różnych częściach budynku? Choćby i wyżej przykład Agnieszki Ch?

Czy skoro przepis, że hybrydowe to ma być hybrydowe i koniec kropka?

AnJa22-04-2021 11:18:51   [#47]

Widzę  istotną sprzeczność w Twoim Marcinie rozumowaniu - logicznie myslac logiczne myślenie wyklucza albowiem sprawiedliwość.

Jełśi jednak chcesz być sprawiedliwym w przedziale 5 dniowym zaproponuj np: 
1. w poniedzialek i wtorek klasy A i B zdalnie a C i D stacjonarnie.
2. w srodę i czwartek - odwrotnie
3. w piatek- wariantowo:
a) jak kto chce,
b) wszyscy zdalnie,
c) wszyscy stacjonarnie

Mozesz też podzielić dzięń na do przerwy po 2 lekcji i po 2 lekcji - i częśc klas do przerwy stacjonarnie a po przerwie zdalnie- i odwrotnie.

Mozesz też wyłaczyć niektóre edukacje- np. wf i organizowac je tylko stacjonarnie (np. w ten piątek)

Zauważyłem, że odkąd nie jestem dyrektorem i nie musze przejmowac sie tym, jak pomysły wprowadzac- stałem sie bardziej kreatywny.

ktosik22-04-2021 11:32:36   [#48]

Myślicie Państwo, że nikt nie zakwestionuje takiego podziału:

26.04 - 30.04

klasy 1a,1b,1c, 2a,2b - stacjonarnie

klasy 2c,2d, 3a,3b,3c - zdalnie

 

04.05-07.05

klasy 1a,1b,1c, 2a,2b - zdalnie

klasy 2c,2d, 3a,3b,3c - stacjonarnie

 

Chodzi mi o to, że w 1 tygodniu nie będą do szkoły chodzić żadne klasy 3.

 


post został zmieniony: 22-04-2021 11:33:40
bobi36722-04-2021 11:33:31   [#49]

... a czy już wiadomo jaką hybrydę miał na myśli minister MEN?

bo może się jeszcze okazać, że tym razem nie będzie to 50/50

Marcin22-04-2021 12:24:42   [#50]

AnJa #47

Niestety widzę sprzeczność w Twoim rozumowaniu gdyż pisząc:

3. w piatek- wariantowo:
a) jak kto chce,
b) wszyscy zdalnie,
c) wszyscy stacjonarnie

Czytaj:W piątek -  Róbta co chceta... Tak być nie może, bo piątek niczym nie różni się od innych dni, w związku z tym czemu  nie np. w poniedziałek hybryda we wtorek róbta co chceta we środe hybryda itd...

Wiem, że te wszystkie dywagacje to wróżenie z fusów ale myślę, że w rozporządzeniu będzie tylko zapis o 50 % uczniów na terenie szkoły i to wszystko.

 

strony: [ 1 ][ 2 ]