Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zapytanie ofertowe
strony: [ 1 ]
Aga270924-03-2021 12:31:43   [#01]

Czy jest gdzieś podobny wątek- trudno mi uwierzyć, że nie ma.

Niestety jak wpisuję w naszą wyszukiwarkę nic nie znajduje?

Jak to powinno wyglądać w praktyce? Oczywiście jeśli chodzi o szkoły? Podobno są jakieś zmiany?

Znalazłam taką info.na: https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/wiadomosci/wa%C5%BCne-zasada-konkurencyjno%C5%9Bci-zam%C3%B3wienia-bagatelne-po-1-stycznia-2021-r

"Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.10.2020 r., znak DKF-IV.7517.80.2020.DS od 1 stycznia 2021 r. dla zamawiających publicznych zmieniają się zasady udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130 tys. PLN i jest większa niż 50 tys. PLN netto.

Beneficjenci będący zamawiającymi publicznymi będą udzielać od dnia 1 stycznia 2021 r. zamówień bagatelnych zgodnie z właściwymi przepisami Pzp, a nie jak dotychczas (w większości przypadków) w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Oznacza to, że zamawiający publiczny udzielający zamówienia bagatelnego ma obowiązek:

  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP (art. 269 ust. 1) wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia (art. 268);
  • postępowania zgodnie z art. 271 ust. 1-3 Pzp w przypadku zmiany treści ogłoszenia;
  • sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 82).

W związku z tym, że Pzp jest prawem powszechnie obowiązującym, zgodnie zaleceniami Ministerstwa, nie należy nakładać na zamawiających publicznych udzielających zamówień bagatelnych dodatkowych wymogów związanych z zasadą konkurencyjności. Oznacza to jednak, iż z uwagi na brak w Pzp procedury udzielania zamówień bagatelnych, beneficjenci będą najprawdopodobniej ją określać samodzielnie, np. w regulaminie wewnętrznym.

IZ RPO WP rekomenduje, aby przy udzielaniu tego rodzaju zamówień stosować zasady określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego FunduszuSpołecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.5.3 pkt 4 - 10, a treść zapytania ofertowego powinna obejmować zakres wskazany w pkt 11 lit. a) ppkt i - xii.

Beneficjenci niebędący podmiotem publicznym udzielają zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności."

Co to dla nas oznacza? W ub. roku robiłam zapytanie ofertowe (w spr.opału) czy teraz również muszę jeśli wartość nie przekracza 50 tys. PLN netto?

Aga270924-03-2021 12:46:13   [#02]

A po całościowym przeczytaniu poniższego art.:

https://www.monitor-zamowien.pl/artykul/bagatelne-dzis-i-od-stycznia-2021-r

Wiem, że nic nie wiem :0

 

178824-03-2021 20:05:41   [#03]

Od 1 stycznia 2021 weszła w życie nowa nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019). Zmieniono przede wszystkim próg 30 000 euro, od którego powinno się zorganizować przetarg - na 130 000 złotych netto. Więc jeśli inwestycja niebezpiecznie zbliża się do tej wartości najlepiej poprosić jakiś wydział lub referat organu prowadzącego, by wziął sprawy w swoje ręce. Trzeba uważać, jeśli z kosztorysów wynika np. wartość 125 000 zł, bo nierzadko w trakcie inwestycji koszt rośnie i po jakim czasie ktoś może wykazać, że inwestycja została wykonane bez przetargu. Wówczas grożą poważne sankcje, z wylotem ze stanowiska włącznie.

Dla mniejszych inwestycji w placówce może (a według większości szkolących i interpretacji powinien) istnieć wewnętrzny regulamin zamówień publicznych. Określa on:

- jak najprostszą procedurę postępowania przy drobnych zakupach lub mówi wprost o braku takowej (do np. 10 000 zł) - warto sobie nie komplikować tu życia,

- schemat postępowania z zakupami od wspomnianych wyżej przykładowych 10 000 zł do 130 tys. (ten obszar jest dla nas najważniejszy).

W trakcie tworzenia tego schematu można wzorować się na rozwiązaniach z ustawy. Czyli przyjąć sposób pozyskiwania ofert w sposób racjonalny, by nikt nie zarzucił stronniczości. U mnie dla mniejszych wartości zalecone jest rozeznanie cenowe (trzy telefony do wykonawców i notatka lub powiedzmy trzy oferty znalezione w necie i również notatka). Przy większych kwotach - wysłanie zapytania ofertowego do trzech wykonawców i wybranie najkorzystniejszej oferty spośród odpowiedzi. Na koniec oczywiście notatka.

Do regulaminu mam dołączone: formularz zapytania, formularz oferty i wzór notatki.

W wielu przypadkach zaleca się dzielić pozyskiwane towary na grupy asortymentowe. Jeśli w poprzednim roku nakupiliśmy dużo, powyżej tych przykładowych 10000 zł, w kolejnym musimy robić zapytania. 

Tu masz wzór regulaminu, według mnie dosyć skomplikowany, ale lepszego po nowemu nie znalazłem. Dyrektor  przyjmuje go zarządzeniem.

https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/regulamin-udzielania-zamowien-publicznych-o-wartosci-ponizej-130.000-zl-nowy-wzor-18943.html


post został zmieniony: 24-03-2021 20:10:07
Aga270924-03-2021 22:12:00   [#04]

Dziękuję,

mimo to wolałabym kierować się zapisem, który wskazuje, że do "zamówień bagatelnych, których wartość nie przekracza 130 tys. PLN i jest większa niż 50 tys. PLN netto...."stosuje się przepisy Pzp.

Więc czy muszę takie procedury-działania wprowadzać jeśli dany zakup jest poniżej tej kwoty? Przecież to chyba nie jest jeszcze "zamówienie bagatelne".

Pomimo, iż Portal Oświatowy i (tak jak wyżej piszesz) większości szkolących oraz interpretacji uznaje zasadność tworzenia takich procedur to jednak żaden przepis prawa do tego nas nie zobowiązuje.  

Czy skoro mamy "furtkę" w postaci tych jasno określonych "widełek" musimy sobie dokładać robotę?

 

178824-03-2021 22:52:59   [#05]

U mnie w momencie obejmowania stanowiska regulamin zamówień już funkcjonował. Pracownicy nauczyli się według niego działać. Ostatnio go trochę zmieniłem. Trudno byłoby ten dokument nagle unieważnić.

Znam osobę na kierowniczym stanowisku, która wychodzi z założenia, że lepiej jest bez regulaminu. Ale czy takie podejście obroni się w sytuacji sporu z jakimś dostawcą? Lub kontroli. Tego nie wiem. Wiele zależy też od wytycznych organu prowadzącego. Niektóre samorządy wydają tu jakieś zalecenia, np. sugerują szkołom wzorować na regulaminach JST.


post został zmieniony: 24-03-2021 22:56:59
Aga270925-03-2021 09:53:14   [#06]

Jasne, zgadzam się. Każdy kij ma dwa końce.

Dziękuję za odpowiedź :)

AnJa25-03-2021 11:12:24   [#07]

W związku z ostania nowelizacją PZP bardzo wiele j.s.t nowelizowało swoje regulaminy- zazwyczaj wprowadzając nowe (choćby zmiany były niewielkie).

Regulaminy wprowadza się zarzadzeniem- a to jest na BIP jednostki. Te nowe niekoniecznie są idealne- ale jednak pisali je jacyś fachowcy- moze warto podejrzeć?

DMolly10-05-2021 19:03:41   [#08]

Kwota na usługi społeczne wynosi 155 000 netto. Czy muszę stosować przepisy pzp? Czy w nowej ustawie jest zapytanie ofertowe? Czy w inny sposób to zrobić?

Proszę o pomoc.

matyldaa15-07-2021 14:17:44   [#09]

Może ktoś z Was znowelizował regulamin i zechce się podzielić?

Jacek16-07-2021 08:58:38   [#10]

Jak w opisie regulamin wprowadzony 13 maja br.

Jacek Nie wiem czy dobry ale taki mamy Regulamin udzielania zamówień publicznych do 130.000 PLN
Pobierz: Regulamin zamówień publicznych w SP11.zip* (20 KB)
AnJa16-07-2021 09:06:27   [#11]

A ja sie wczoraj dowiedziałem od gościa, który moim zdaniem zazwyczaj wie co mówi w kwestii zamówięń publicznych- że takiego regulaminu miec nie trzeba (nie ma bezwzględnego wymogu prawnego).


Jacek16-07-2021 09:14:03   [#12]

się zgodzę z przedpiścą, bo nie widzę pp by musiał być, byle postępować zgodnie z ustawą.

AnJa16-07-2021 10:12:05   [#13]

No, ja tam jestem w o tyle teraz komfortowej sytuacji, ze nawet stosowac nie muszę - albowiem by stosować trzeba kupować- a do tego potrzebne jest posiadanie srodków w planie finansowym.

A ja nawet planu finansowego nie mam:-)

matyldaa20-02-2024 23:21:44   [#14]

W jaki sposób należy opisywać zamówienie na środki czystości (zapytanie ofertowe). Stosujecie kody? Gdzie je znaleźć?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]