Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Godziny ponadwymiaorwe na świetlicy
strony: [ 1 ]
Marcin22-03-2021 14:23:07   [#01]

Moi drodzy. W szkole funkcjonuje świetlica. Nauczyciele tam pracujący realizują godziny ponadwymiarowe gdyż równocześnie są nauczycielami przedmiotowcami. Generalnie świetlica nie funkcjonuje bo nie ma dla kogo (brak dzieci medyków itp.) W szkole tylko oddział "0" który na świetlice nie uczęszcza. Teraz pytanie: w mojej ocenie te nadgodziny które realizują nauczyciele są bez sensu, wiem że w każdym momencie można nauczycielowi odebrać nadgodziny ale  nie robiłem tego formalnie nigdy wcześniej. Proszę podpowiedzcie jak to poprowadzić.

 

zemi22-03-2021 14:27:36   [#02]

Gdyby godziny świetlicy były w etacie, należałoby płacić.

Skoro są to ponadwymiarowe, w dodatku nie realizowane to nie płacimy. I nie trzeba ich odbierać.  Po prostu ich się nie wykazuje. 

Ala22-03-2021 14:30:22   [#03]

a w ogóle to powinno być zgodnie z regulaminem OP, który powinien określać zasady płacenia za ponadwymiarowe

w większości przypadków to płacenie za godziny zrealizowane

nauczyciel nie realizuje to nie ma kasy

laostic22-03-2021 14:34:08   [#04]

Godziny ponadwymiarowe nie są "znaczone", nie wiadomo, która jest ponadwymiarowa a które w etacie.

Ala22-03-2021 15:27:24   [#05]

niekoniecznie

u Marcina wyraźnie są znaczone i wiadomo czego nauczyciel nie realizuje


post został zmieniony: 22-03-2021 15:28:58
178822-03-2021 15:42:55   [#06]

A jeśli nauczyciel ma w etacie załóżmy 5/26 świetlicy (dopełnia tym etat, pojawia się uśrednienie), czy można go na tych 5 godzinach wysłać na gotowość zgodnie z art 81 Kodeksu Pracy w powiązaniu z art 91c Karty Nauczyciela. 

Na świetlicy dzieci nie ma, sytuacja jest  nietypowa ze względu na COVID, innych zadań (nienaciąganych) nie znajdę, tym bardziej, że świetlica od 11.30.

OP nalega by taką interpretację przyjmować.

zemi22-03-2021 17:06:11   [#07]

loastic 

godzina ponadwymiarowa to godzina, ktora jest ponad etat, czyli w pewien sposób jest znaczona. 

 

Ala22-03-2021 17:39:29   [#08]

trudno je oznaczyć np. w przypadku nauczyciela, który ma przydzielonych 5 klas i w każdej po 4 godziny tego samego przedmiotu (np. matematyka) - ma 20 godzin z pensum 18 i nie da się wskazać, które są ponadwymiarowe

wszystko zależy od konkretnej sytuacji


post został zmieniony: 22-03-2021 17:39:47
178822-03-2021 18:13:34   [#09]

Wydaje mi się, że można tu wziąć pod uwagę, że do etatu wlicza się wpierw ten składnik, którego nauczyciel ma najwięcej. Potem kolejne, od tych ważniejszych, bo wynikających z ramówki. I tak aż do osiągnięcia etatu. Co ponad, to godziny ponadwymiarowe.

Powyższe rozważania są tylko interpretacją i raczej nie wynikają wprost z przepisów. Najlepiej byłoby upierać się, że godziny nie są znaczone. Ale do urzędników nie przemawia...


post został zmieniony: 22-03-2021 18:21:10
AnJa22-03-2021 18:31:26   [#10]

No, niestety- powyższe rozważania może i sa logiczne (nie wiem, nie bede sie wgryzał z powodu tego, co po nawiasie)- ale zapis w prawie co do etatu łączonego są jednoznaczne i nie przewidują wartościowania fragmentów etatu.

Moim zdaniem nie ma przeszkód by dla tych 5 godzin zastosować przepis KP - ale szczegóły, jak zapisano wyżej, w uchwale j.s.t.

178823-03-2021 06:38:54   [#11]

Dziękuję AnJa. Proszę powiedz mi jeszcze, czy według Ciebie można takiemu nauczycielowi posłanemu na gotowość (na te przykładowe 5/26) wypłacać godziny ponadwymiarowe. To mnie ciekawi tak naprawdę... 


post został zmieniony: 23-03-2021 06:40:20
rzewa23-03-2021 07:36:00   [#12]

jeszcze raz - wszystko zależy od zapisów regulaminu OP ale...

muszę w tym wątku sprostować parę rzeczy:

jeśli n-l otrzymał więcej godzin niż pensum, to oczywiście ma godziny ponadwymiarowe i wiadomo ile tych godzin planowo jest ale NIE WIADOMO, które z tych godzin są ponadwymiarowe a które nie i to niezależnie od tego ile i jakich godzin n-l otrzymał - to ile godzin ponadwymiarowych zrealizował powinno wynikać z algorytmu obliczania zawartego w uchwale OP

jeśli tego algorytmu tam nie ma i nie ma zapisu, że nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za wszystkie zaplanowane godziny ponadwymiarowe bez względu na to czy zostały zrealizowane czy nie (taki zapis jest oczywiście sprzeczny z prawem, ale póki w uchwale on jest, to obowiązuje), to należy wyliczyć liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych proporcjonalnie do ogólnego rzeczywistego czasu pracy

w przypadku opisanym przez 1788 po prostu obliczamy liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych uwzględniając fakt, że z przydzielonych X godzin n-l realizuje tylko pensum, zatem nie otrzymuje wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

a to co realizuje i jak z powodu pandemii powinien określać regulamin ustalony przez dyrektora szkoły -> w przypadku n-li w czasie zdalnego nauczania (szkoła pracuje!!) nie ma mowy o "wysyłaniu na gotowość" w rozumieniu k.p.

Marcin23-03-2021 08:48:41   [#13]

Dziękuję za wszystkie głosy. U nas następujący zapis w uchwale OP:

"Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w związku z zawieszeniem zajęć z powodu : epidemii, mrozów, upałów, klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zdarzeń losowych, wyjazdu dzieci na wycieczki, organizacji imprez szkolnych itp. traktuje się jako godziny faktycznie odbyte pod warunkiem, że nauczyciel pozostawał do dyspozycji pracodawcy"

U mnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma 18 godzin i realizuje jeszcze 10/26 świetlicy. Czytam wszystko co napisaliście ale naprawdę nie wiem co dalej robić.  #06 właśnie o takim "naciąganiu" mówię, bo ileż można robić własnoręcznie pomoce dydaktyczne, sprzątać szafę z zabawkami czy tego typu działania podejmować. 

Teraz poproszę jak w wojsku:

1. wzywam nauczyciela i mówię, że nie ma możliwości realizowania tych 10 godzin w świetlicy ponieważ nie ma z kim...

2. nauczyciel (hipotetycznie) mówi że on zostaje w gotowości a dzieci nie ma nie z jego winy (co jest faktem)

3 ????

rzewa23-03-2021 09:07:35   [#14]

wzywasz n-la i mówisz mu, że w czasie epidemii został zmieniony rozkład czasu pracy i w tym nowym rozkładzie ma on tylko 18 godz tygodniowo

tyle

a jeśli zrobisz to z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem to n-l nie ma żadnych możliwości kwestionowania

pp to art 129 §3 k.p.

Marcin23-03-2021 09:20:56   [#15]

Rozkład czasu pracy w szkole to arkusz organizacji pracy szkoły (dobrze myślę?) każda jego zmiana to aneks a tego wolałbym uniknąć. Chyba że pandemia daje swobodę w tym temacie.

Przepraszam za moją dociekliwość...

178823-03-2021 10:21:55   [#16]

Pozwolę się nie zgodzić z ostatnim akapitem postu#12 rzewy. Fakt, że zakład pracuje raczej nie wyklucza zastosowania przepisów KP o gotowości. Gdyby tak było, ustawodawca w art 81 KP wyraźnie zdefiniowałby, że przestój zakładu dotyczy całości przedsiębiorstwa, a nie jego części.

Poza tym powszechne jest wysyłanie pracowników na gotowość. Zdarza się tak w przypadku pracowników administracji i obsługi np. urzędów. W placówkach oświatowych dotyka to sprzątaczki. Jeśli nie stosujemy KN, a sięgamy do KP, to nauczyciele chyba nie będą wyjątkiem.

Pandemia może stworzyć sytuację, że pojawia się nieprzewidziany przestój w pracy osoby fizycznej. Na przykład w momencie, gdy w ogóle brak dzieci na świetlicy, a w szkole też ich nie ma. Teoretycznie można podnieść , że dyrektor powinien dać pracownikowi inne zadania. Ale jakie? Ciągle, przez kilka godzin sporządzać gazetkę. Lub uskuteczniać samokształcenie... Dochodzimy do absurdu. Można by takiej Pani/Panu zlecić na przykład dostosowanie artykułów na stronie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale wówczas dyrektor przegnie, bo nauczyciel może po prostu nie umieć.

Wiem, że istnieje interpretacja ZNP w sprawie gotowości, korzystna dla nauczycieli. Ale wolałbym twarde przepisy lub orzeczenie.

Co do sprawy godzin ponadwymiarowych. Uchwały jst zazwyczaj są tak ogólnikowe, że nie dają wskazówek interpretacyjnych. Dlatego rozmawiamy. Zgadzam się, że nie powinno się wartościować fragmentów etatu, jak napisał AnJa. Ale organy prowadzące miewają odmienne zdanie. Szara rzeczywistość.

Jeszcze tylko proszę Cię rzewo o chwilę uwagi. Nauczyciel ma 19/25+11/26+1/22. Po uśrednieniu etat z 25. Więc w sumie ma 31/25. Załóżmy, że na świetlicy ni ma nikogo. Można wypłacić 6/25 godzin ponadwymiarowych? Bo zmiana opisana w poście #14 wiąże się, jak słusznie zauważył Marcin ze zmianą arkusza. A trudno go ciągle zmieniać, bo za np. dwa dni mogą dzieci w świetlicy się pojawić. Więc może wypłacić tylko za faktycznie wypracowane z tych 31.

 


post został zmieniony: 23-03-2021 10:26:04
Marcin23-03-2021 11:44:41   [#17]

Jeśli nauczyciel ma 20/18 i 10/26 to jego pensum łączone wynosi 20. Teraz: jeśli po rozmowie z nim zgodził się nie realizować tych godzin na świetlicy to czy realizując 20/18 dalej realizuje 1 pełny etat czy 2 ponadwymiarowe?

Taki trochę węzeł gordyjski...

rzewa23-03-2021 15:46:17   [#18]

1788 - zgodnie z przepisami "covidowymi" nauczyciele w szkole pracują (zatem nie ma mowy o tym by nie pracowali i byli "w gotowości") -> a dyrektor ma ustalić rozkład czasu ich pracy jak i sposób zaliczania zrealizowanych godzin ponadwymiarowych

wobec tego, jeśli zapisy uchwały OP są lakoniczne lub nie przystają do obecnej sytuacji to dyrektor ustala co i jak w tym zakresie

czyli, odpowiadając na Twoje pytanie, od ustaleń poczynionych przez dyrektora zależy to czy pomimo braku uczniów na świetlicy można (i kiedy) zaliczyć te godziny n-lowi i za nie wypłacić wynagrodzenie -> jak bym yo tak ustaliła, by wynikało z tego, że jak uczniów nie ma, to i godzin nie ma

ale bez zmiany arkusza nie można zaproponować n-lowi zmiany pensum w związku ze zmniejszeniem godzin świetlicy, wobec czego ja bym aneksowała arkusz, bo raczej szans na tę świetlicę w tym roku nie ma

Marcin: jak bez aneksu arkusza to jego pensum jest nadal 20 i on realizuje 20 więc goły etat -> a jeżeli aneksujesz arkusz, to jego pensum zmieni się na 18 (na co n-l musi wyrazić zgodę) i wówczas będzie miał 2 ponadwymiarowe

178823-03-2021 16:41:13   [#19]

Dziękuję Pani za wyczerpującą odpowiedź. Na szczęście dziecko na świetlicy jest, więc problem zniknął. Na razie. 

Marcin24-03-2021 09:02:02   [#20]

Dzięki rzewa, wszystko jasne.

178824-03-2021 20:21:49   [#21]

Rzewo, spójrz proszę tutaj https://znp.edu.pl/opinia-prawna-znp-wynagrodzenia-w-czasie-zawieszenia-zajec/

ZNP wylicza, jakie są składniki nauczycielskiej płacy podczas przestoju. Mówi także o zastosowaniu art 81 KP wobec nauczycieli. Więc gotowość raczej może być stosowana wobec pedagogów. Inna sprawa, że wyliczone składniki wynagrodzenia, które nauczycielowi przysługują w czasie przestoju, to chyba cała wypłata :)

Dodatkowo mówisz o covidowych rozporządzeniach. Musiałyby one być wydane na podstawie KN, żeby przebiły art 91c wskazujący, że jak czegoś nie ma w KN stosujemy Kodeks Pracy. A są na podstawie np. Prawa oświatowego. Poza tym to rozporządzenia, nie są więc od ustawy wskazującej na KP ważniejsze.

Może błądzę - wtedy sprostuj. Pozdrawiam.


post został zmieniony: 24-03-2021 20:23:09

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]