Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczanie indywidualne od 22 marca
strony: [ 1 ]
tarek19-03-2021 10:32:18   [#01]

Czy nauczanie indywidualne od poniedziałku prowadzimy w bezpośrednim kontakcie (w domu dziecka), czy tylko zdalnie?

AnJa19-03-2021 10:37:16   [#02]

Wydaje mi sie, ze nic sie nie zmieniło- czyli zdalnie jesli rodzice tak chcą.

tarek19-03-2021 11:02:31   [#03]

Ale czy mogą bezpośrednio z dzieckiem? Czy ograniczenie wyklucza takie zajęcia i muszą być obligo zdalnie na podstawie rozporządzenia o ograniczeniu...?

Władysław Ścianek19-03-2021 13:40:15   [#04]

Odpowiedzi na powyższe niepewności znajdziemy w uzasadnieniu do rozporządzenia MEN z 2020 r. nowelizujące podstawowe rozporządzenie.

       W uzasadnieniu do rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r. poz. 1537) czytamy:

Rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego nauczania dla ww. uczniów nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora szkoły rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń (nowy § 11b pkt 2 nowelizowanego rozporządzenia).

       Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi dyrektorowi szkoły zorganizowanie ww. zajęć np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       Należy przy tym podkreślić, że w przypadku zorganizowania zajęć w ww. sposób zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym kontakcie nauczycieli z uczniem.

 Pozdrawiam !

tarek19-03-2021 14:06:35   [#05]

Ale to wyjaśnienie dotyczy normalnej sytuacji, że można w tym roku prowadzić zajęcia NI zdalne bez względu na stosowne ograniczenia. Ale czy wprowadzenie od 22 marca ograniczenia w funkcjonowaniu w całości szkół podstawowych nie powoduje, że nauczanie indywidulane musi być prowadzone zdalnie?


post został zmieniony: 19-03-2021 14:07:40
AnJa19-03-2021 14:15:55   [#06]

Jeśli w rozporzdzeniu nie będzie nic na ten temat- a w projekcie i wczęsniejszych ograniczeniach dla klas IV-VIII nie było- to jak w rozporzadzeniu z postu wyżej.

tarek19-03-2021 14:26:43   [#07]

Wg mnie jest w rozporządzeniu, bo:

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

oraz

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Skoro ograniczenie dotyczy w całości szkoły podstawowej (zatem wszystkich zajęć), to wszystkie zajęcia (w tym NI) mogą być realizowane wyłącznie zdalnie.

Gdyby ograniczenie było w części i nie obejmowało ucznia objętego NI, to wówczas dopiero na wniosek rodzica zajęcia NI byłyby realizowane zdalnie.

AnJa19-03-2021 14:29:48   [#08]

Nie wszystkie są zdalnie- np. spe nie.

tarek19-03-2021 15:27:59   [#09]

No nie wszytskie, ale te, które nie dotyczy ograniczenie, są wprost wymienione. A NI nie jest wymienione, więc jest ograniczone. 

AnJa19-03-2021 15:55:15   [#10]

Albo: nie jest wymienione, wiec nie jest ograniczone:-)

tarek19-03-2021 16:00:30   [#11]

Jest ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych, a wyjątki są wymienione. Nie odwrotnie.

Leszek19-03-2021 16:58:03   [#12]

zapis paragrafu 13a rozp. o którym pisał Władysław Ścianek nie został dotąd zmieniony (dotyczy r. szk. 2020/2021 od 8.09.2020 r.)

jest to przepis dotyczący tylko indywidualnego nauczania (nie zmienia go ani rozporz z 20 marca 2020 ani rozporządzenie z 12 sierpnia 2020 r.

pozdrawiam

tarek19-03-2021 17:13:38   [#13]

Oczywiście, że nie zmienia tego zapisu nowe rozporządzenie. Ale aktualne rozporządzenie ogranicza co do zasady funkcjonowanie szkół. I wskazuje, że wszystkie (poza wyjątkami wymienionymi wprost) zajęcia są prowdaozne za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia NI nie zostały wyłączone z ograniczenia funkcjonowania szkół. Zresztą nie tylko NI, ale i zajęcia z zakresu PPP, rewalidacja, kształcenie niepełnosprawnych (o ile z powodu niepełnosprawności nie można realizować zajęć w domu) itp. 

Leszek19-03-2021 17:50:30   [#14]

pozwolę sobie w sprawie NI pozostać przy swoim zdaniu

pozdrawiam

mou10-08-2021 10:51:41   [#15]

Witam,

czy w ramach obowiązujących przepisów nauczanie indywidualne może być prowadzone zdalnie?

 

mou12-08-2021 09:45:41   [#16]

Pomoc mile widziana :)

Leszek19-08-2021 13:04:15   [#17]

jest projekt zmiany rozporz. o nauczaniu indywidualnym

wydłużający możliwość takiego nauczania także w 2021/2022 roku

ale na dzień dzisiejszy to projekt

pozdrawiam

Dante02-08-2022 13:11:55   [#18]

Czy mam rację :

na mocy  USTAWY z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw poz. 1116

nauczanie indywidualne ucznia od 01.09.2022r. może być prowadzone  za pomocą technik nauczania na odległość czyli

zdalnie ?

(w art. 127: a) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

„16a. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Przepisy art. 125a ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”,


post został zmieniony: 02-08-2022 13:12:40
ewa03-08-2022 21:10:11   [#19]

masz :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]