Forum OSKKO - wątek

TEMAT: monitoring wizyjny
strony: [ 1 ]
bogna416-03-2021 09:29:59   [#01]

W mojej szkole monitoring wizyjny jest od ok 16 lat. Nie było wtedy jeszcze U PO i Art.108a. Zostaliśmy "wylosowani" do kontroli zgodności monitoringu z przepisami prawa, a przepisy mówią m.in o uzgodnieniach.

1.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Nie wiem czy moi poprzednicy uzgadniali zamiar wprowadzenia monitoringu z OP ( choć to raczej pewne, w końcu ktoś dał kasę), z rodzicami czy samorządem szkolnym. Jak do tego podejść? Czy naście lat temu była konieczność uzgadniania z rodzicami? 

Natalia3916-03-2021 10:16:13   [#02]

My robiliśmy to tak:

Wniosek o uzgodnienie w sprawie utrzymania monitoringu

W związku z art. 108a ust. 1 i ust. 9 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz przeprowadzonymi konsultacjami z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły, zwracam się o wyrażenie aprobaty dla utrzymania nadzoru nad pomieszczeniami szkoły oraz terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring) oraz o  uzgodnienie  odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować. Środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zostały opisane  w dołączonym regulaminie.

bogna416-03-2021 10:52:28   [#03]

Dziekuję. Jeszcze pytanie : do kogo kierowaliście wniosek? Do OP? Robiliście to w 2018?

Władysław Ścianek16-03-2021 11:59:22   [#04]

Treść art. 108a ustawy Prawo oświatowe weszła w życie w dniu 25 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Jest to pokłosie przeprowadzonej w 2016 r. kontroli NIK na temat "Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów".  W raporcie umieszczono wnioski skierowane do MEN, dyrektorów szkół oraz organów prowadzących szkoły. W okresie kontroli NIK prowadzenia przez szkoły systemu monitoringu wizyjnego nie regulowały przepisy żadnych ustaw. Brak określonych norm prawnych pozwalał na dowolność w organizacji, rozmieszczeniu kamer oraz czasu przechowywania nagrań. Decydował o tym dyrektor szkoły. Jedynie w statutach szkół należało odnotować, że zainstalowany monitoring jest narzędziem zapewniającym bezpieczne warunki przebywających w szkole osób.

Prawo nie działa wstecz. Po wejściu w życie art. 108a dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do bieżącej realizacji zawartych tam norm prawnych. Brak uzgodnień sprzed lat nie jest żadnym uchybieniem.

Pozdrawiam !

KaPi16-03-2021 17:00:54   [#05]

nie jesteśmy szkoła samorządową, budynek naszej szkoły należy do gminy

gmina zakłada monitoring na wiosce, na budynku szkoły między innymi też, czyli będzie się rejestrował obraz osób wchodzących i wychodzących do i z budynku, przebywających na parkingu, na terenie przyszkolnym...

nie jest to nasza decyzja, nie mamy na nią wpływu

czy w związku z tymi działaniami leży na nas jakiś obowiązek oprócz wywieszenia informacji, że teren monitorowany i kto jest zarządcą tego monitoringu?

rzewa16-03-2021 19:09:30   [#06]

całkowicie wystarczy wywieszenie informacji, że teren jest monitorowany i kto jest zarządcą tego monitoringu

KaPi16-03-2021 19:16:20   [#07]

dzięki :)

Natalia3917-03-2021 07:59:18   [#08]

bogna4 nie robiliśmy to całkiem niedawno  - jak w pobliskiej szkole okazało się, że wyszły jakieś kwiatki. Ponoć papier musi być. Najpierw uzgodnienia a później do OP.

ReniaB17-03-2021 11:20:27   [#09]

Na tej informacji ma być ile czasu przechowujemy nagranie (nie może być więcej niż 90 dni) i gdzie i kiedy może się zgłosić osoba, która chce coś do nagrania (sekretariat w godz ....); mam taki tekst jeżeli  ktoś życzy to podeśle

- u mnie OP chciał  wyciąg z protokołów  samorządu i uchwalę opiniująca RP; RR nie posiadam

mam też kwit na uzgodnienie z OP

KaPi17-03-2021 13:20:49   [#10]

my nie będziemy przechowywać nagrań, bo monitoring nie jest nasz, jet gminny tak jak budynek szkoły jest własnością gminy, a nam tylko przekazany w użyczenie

zemi18-03-2021 12:07:41   [#11]

Kochani, 

ReniaB pisze, że OP chciał uchwałę opiniującą RP. 

Zapis w Prawie Oświatowym brzmi: w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim


Jak powinno to być rozwiązane? J
akie dokumenty?

Czy wystarczy zapis w protokole rady pedagogicznej, że taki temat poruszono  na zebraniu rady i rada proponuje aby wprowadzić monitoring w szkole, gdyż "jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia "?

 


Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ mamy to w planach?


post został zmieniony: 18-03-2021 12:08:27
ReniaB18-03-2021 15:01:32   [#12]

Z radą , rodzicami i uczniami należy przedyskutować zakres monitoringu (za mało, za dużo czy dość) oraz czy jest tam gdzie rzeczywiście potrzeba; wg mnie warto o to pytać, bo nie wszystko potrafimy dostrzec naszym dyrektorskim okiem.

zemi18-03-2021 15:33:07   [#13]

Jak najbardziej należy skonsultować :-)

Ale .... czy potrzebne uchwały?

 

 

rzewa18-03-2021 19:36:25   [#14]

a jak inaczej organ kolegialny jakim jest rp ma się wypowiedzieć o czymkolwiek?

bogna419-03-2021 11:50:09   [#15]

Dziękuję wszystkim, jak zwykle po tutejszych konsultacjach, jaśniej się zrobiło.

:-)

Marek Pleśniar21-03-2021 18:22:51   [#16]

rzewo - jak w znanej wszystkim osobom dojrzałym Piosence o Potworze: "tysiące rąk, miliony rąk, a seeerce bije jeeedno"

Macia12-05-2021 14:52:23   [#17]

Ja właśnie będę zakładać (po włamaniu dostałam środki). Od kogo powinnam zacząć: od konsultacji (które tak naprawdę ustnie już się odbyły) czy wniosku o zgodę do op. Czy wystarczy informacja o tym była w protokole zebrania z RR i RP czy faktycznie musi być uchwała RP a jeśli tak to czy też uchwała RR?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]