Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Godziny ponadwymiarowe
strony: [ 1 ]
Moniak04-03-2021 20:31:53   [#01]

Dobry wieczór.

1. Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną godzinę NI lub ZŚK, jeżeli uczeń bez usprawiedliwienia nie dołączy do spotkania online z nauczycielem? Czy nauczyciel musi tę godzinę odpracować?

2. Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną godzinę NI lub ZŚK, jeżeli uczeń/rodzic informuje wcześniej nauczyciela, że uczeń będzie nieobecny podczas spotkania online z nauczycielem?

3. Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeżeli w danym dniu korzysta z urlopu okolicznościowego?

4. Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeżeli w danym dniu jest na sprawie sądowej dot. ucznia szkoły?

5. Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeżeli w danym dniu uczestniczy w szkoleniu zleconym przez dyrektora szkoły?

Proszę o pomoc, ponieważ zaczynam dopiero w to wszystko wchodzić, a mam sprzeczne informacje. 

Z góry dziękuję,

Monika

 

MKJ04-03-2021 20:39:24   [#02]

1. Tak, po uzupełnieniu dokumentacji przebiegu nauczania. Nie ma podstaw do odpracowania.

2. Zależy, czy dyrektor zdążył zmienić nauczycielowi rozkład zajęć w danym dniu i skutecznie go o tym poinformował. Plan zajęć ustala nauczycielowi dyrektor, a nie uczeń lub jego rodzic.

3. Nie.

4. Nie.

5. Nie.

rzewa04-03-2021 20:56:22   [#03]

3, 4 i 5 TAK! :-)

po prostu w tych dniach przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy a wynagrodzenie urlopowe zawiera w sobie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

MKJ04-03-2021 21:02:25   [#04]

No tak, ale ze średniej dniówki, a nie za konkretne godziny w danym dniu. Chodziło mi o to, żeby nie płacić podwójnie.

Moniak09-03-2021 05:57:49   [#05]

A czy godziny NI lub ZŚK uczennicy klasy 7 mogą być przeprowadzane w dni egzaminu ósmoklasisty (nie na terenie szkoły tylko online)? 

Ala09-03-2021 08:44:34   [#06]

jeżeli ustalone są na czas egzaminu dni wolne od zajęć dydaktycznych z puli dyrektorskiej to nie, albo jest wolne albo nie

a nie może też być tak, że jedni mają wolne a inni zajęcia

olaszyma20-04-2021 14:18:33   [#07]

Pytanie, które pojawiało się już wielokrotnie: Czy za okres zwolnienia lekarskiego  nauczycielowi przysługuje wypłata godzin ponadwymiarowych? Jeżeli nie to z czego to wynika (poza zdrowym rozsądkiem ,który mówi że za coś dodatkowego, czego się nie wypracowało z powodu choroby  nie przysługuje wynagrodzenie)

joljol20-04-2021 14:30:44   [#08]

przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% wymiaru zatrudnienia

Należności ustalamy zasadniczo od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy zatrudniony poszedł na zwolnienie lekarskie. Zawsze bierzemy pod uwagę tylko pensje, jakie podwładny uzyskał od aktualnego pracodawcy. 

rzewa20-04-2021 15:33:02   [#09]

w podstawie zasiłku chorobowego jest uwzględnione wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

178820-04-2021 17:07:53   [#10]

Ogólna zasada: zapłata za godziny ponadwymiarowe się należy, że jeśli zostały faktycznie zrealizowane. Tylko za to, że były w planie - wypłata wydaje się bezpodstawna. 

Więc: 

1. Tak.

2. Zależy, wyjaśnił MKJ.

3. Nie (dla zwykłego przedmiotowca - 3,6, patrz ogólna zasada).

4. Nie (zastanowiłbym się, jeśli nauczyciel zamelduje, że przesiedział w sądzie więcej niż przykładowe 3,6)

5. Z ogólnej zasady wynika, że nie, ale rozważyłbym płatność, skoro skierowałem, szkolenie trwało dłużej niż wspomniane 3,6 i w sumie pozbawiłem pracownika możliwości wypracowania nadgodzin.

Nie wymieniono tu ciekawego przypadku wycieczki. Według mnie, jeśli składała się z np. trzech dni, wypadałoby zapłacić, bo nikt jeździć nie będzie...


post został zmieniony: 20-04-2021 17:09:02
rzewa20-04-2021 17:52:19   [#11]

3, 4 i 5: TAK!

napisałam to w #03

No i niestety nie ma żadnej ogólnej zasady mówiącej o 3,6... :-(

178820-04-2021 17:56:00   [#12]

Ale w mojej ogólnej zasadzie nie było nic o 3,6...

178820-04-2021 19:07:52   [#13]

Proszę mnie poprawić...

1. Organ prowadzący określa w regulaminie zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych (art 30 ust. 6 KN). 2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest z dołu, zgodnie z art. 39 ust. 4 KN, gdzie mowa o „składnikach wynagrodzenia , których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac”.

Na podstawie tego rozliczałbym tylko zrealizowane. 

Rzewo, przy punkcie 3 masz na myśli art. 67 KN? Jeśli tak, to księgowe powinny to liczyć i nie do końca wyjdzie liczba godzin z planu lekcji...

A tak z innej beczki, to jeśli nauczyciel bierze urlop uzupełniający (8 tyg.) po urlopie dla poratowania zdrowia (z art. 66) i wedle obowiązującego arkusza ma godziny ponadwymiarowe, to należą mu się te ponadwymiarowe? Chyba tylko po określeniu ich na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu...


post został zmieniony: 20-04-2021 19:19:33
rzewa20-04-2021 19:52:25   [#14]

a gdzie ja napisałam, że należy mu się wynagrodzenie za godziny wg arkusza?!

po prostu: wynagrodzenie wg art 80 k.p. należy się tylko za pracę wykonaną, w przypadku niewykonywania pracy, wynagrodzenie należy się tylko wówczas, gdy jest przepis, który tak stanowi i tak

1. jeśli pracownik nie wykonał pracy , gdyż mu pracodawca to uniemożliwił - np. nie zorganizował pracy, to mu się należy wynagrodzenie wg umowy/aktu mianowania; za pracę dodatkową, do której wykonania pracownik był gotowy i nie został poinformowany o niemożności jej wykonania z odpowiednim uprzedzeniem również przysługuje pełne wynagrodzenie

2. godziny ponadwymiarowe nie są wyszczególnione w umowie, zatem wynagrodzenie za nie, będzie przysługiwało wg arkusza, jeśli nie będą zrealizowane, ale pracownik w czasie, gdy te godziny powinien zrealizować wykonuje zadania zlecone przez pracodawcę, chyba że przepis prawa pracy stanowi, iż płaci się za nie w inny sposób

3. w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli przysługuje wynagrodzenie lub inne świadczenie, to jest ono zawsze szczegółowo opisane w prawie pracy - tj. istnieje przepis mówiący o tym, że wynagrodzenie przysługuje i jak jest ono w takim przypadku ustalane

4. OP nie ma prawa w regulaminie wynagradzania ustalać jakie składniki wynagrodzenia nie przysługują w zależności od okoliczności - takie zapisy regulaminów na mocy art 18 §2 k.p. są nieważne

5. a ogólna zasada jakiej w tym przypadku powinien przestrzegać dyrektor jest następująca: nie można płacić dwa razy za tę samą pracę -> czyli jeśli za dany okres n-l otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenie za godziny ponadwymiarowe, to mu nie można za nie płacić ponownie

178820-04-2021 20:04:30   [#15]

Jak zwykle bardzo dziękuję.

Maro7721-06-2021 10:14:19   [#16]

Bardzo proszę o komentarze w następującej sprawie:

Mamy Zespół Szkół (technikum i branżową) i taką sytuację:

Nauczyciel w tygodniu miał następujący plan:

Poniedziałek 7 godz.

Wtorek 6 godz.

Środa 3 godz.

Czwartek 2 godz.

Piątek 5 godz. (3 godz. w Technikum - dzień wolny w Tech. i 2 godz. w Branżowej- pracuje normalnie)

Zrealizował: 20 godz.

Pytanie: czy należy odliczyć 1/5 za dzień wolny w Technikum?

Z góry dziękuję za komentarze

rzewa21-06-2021 10:31:55   [#17]

nie

w przypadku godz ponadwymiarowych zespół należy traktować jak jedną szkołę, czyli

n-lowi należy policzyć do wypłaty 5 godzin ponadwymiarowych (tak jak w każdym tygodniu) - oczywiście jeśli regulamin nie podaje algorytmu obliczana lub określa go w sposób podany w wątku:

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=56557&pst=15#pst15

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]