Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Test diagnostyczny- matura
strony: [ 1 ]
Kajko26-02-2021 09:35:21   [#01]

Drogie koleżanki i koledzy, czy w/w Test przeprowadzacie stacjonarnie czy online, a może w ogóle nie przeprowadzacie?

MonMal26-02-2021 10:18:59   [#02]

My przeprowadzamy stacjonarnie (Kraków)

MKJ26-02-2021 13:43:20   [#03]

Przeprowadzam stacjonarnie, z wyjątkiem języka angielskiego na poziomie podstawowym, który będzie online.

rafhak26-02-2021 15:05:50   [#04]

A my przeprowadzamy stacjonarnie dla chętnych uczniów.

olaszyma01-03-2021 07:46:31   [#05]

Może trochę nie w tym miejscy to pytanie, ale po przeprowadzeniu próbnego egzaminu ósmoklasisty w wersji stacjonarnej wahamy się czy prace ocenić i czy wpisać oceny. Dawniej, kiedy nauka była prowadzona stacjonarnie, KO sugerowało żeby takich ocen nie wpisywać, bo to egzamin zewnętrzny. Rodzice już też się burzą. Czy jest jakaś pp która zabraniałaby wpisywać takie oceny?

Ale w dobie nauki zdalnej to tak naprawdę jedyny miarodajny sprawdzian , napisany z całą pewnością bez korzystania ze źródeł.

kaef01-03-2021 08:16:10   [#06]

Moim zdaniem podstawa prawna jest prosta - egzamin ósmoklasisty (próbny czy zwykły) obejmuje materiał z lat wcześniejszych. Nie można w ósmej klasie oceniać ucznia za rzeczy, które wprowadzałeś w klasie szóstej.

Ala01-03-2021 08:18:28   [#07]

jestem absolutnie przeciw wpisywaniu ocen z próbnych egzaminów

podstawą prawna to statut szkoły, to tam powinny być określone zasady wewnątrzszkolnego oceniania

więc zobacz co masz w statucie a będziesz mieć odpowiedź :)

i zgadzam się z kaef :)


post został zmieniony: 01-03-2021 08:19:09
olaszyma01-03-2021 10:55:57   [#08]

Nie bardzo rozumiem argument mówiący że egzamin obejmuje wiedzę z klas młodszych. Czyli po ukończeniu klasy 6 . nie można od ucznia wymagać znajomości materiału z tej klasy? Tak się nie da, bo ten materiał jest bazą do wprowadzania nowych treści. Przecież na sprawdzianie z matematyki w klasie 8 też nie damy pozytywnej oceny jeżeli uczeń nie będzie znał wzoru na pole kwadratu ( a to materiał z klas młodszych).

Może włożę tym kij w mrowisko, ale uważam że w źle pojętym "dbaniu o dobro ucznia" zwalnia się go od odpowiedzialności za własną naukę w imię , no właśnie w imię czego? Dobrego samopoczucia? Średniej ? 

W tym momencie nie dajemy uczniowi rzetelnej informacji o poziomie jego wiedzy na 3 miesiące przed egzaminem. 

Ala01-03-2021 11:04:16   [#09]

no to się pięknie różnimy :)

jak myślisz, dlaczego KO sugerowało, żeby tych ocen nie wpisywać?

olaszyma01-03-2021 11:08:28   [#10]

Wiem jak to u nas uzasadniało. Że to  zewnętrzny test, choć wiele szkól robi własne narzędzia, a przed wszystkim że są protesty rodziców.

kaef01-03-2021 11:28:07   [#11]

U mnie nie chodzi o protesty rodziców, a po prostu nie uważam, że jest to uzasadnione. Podobną zasadę stosuję do testów diagnostycznych po wakacjach.

No ale mój stosunek do ocen i ich użyteczności jest też daleki od ogólnie panujących standardów.

olaszyma01-03-2021 11:33:10   [#12]

No to pięknie się różnimy.😊

grzem01-03-2021 18:51:20   [#13]

Czy ktoś pobierał już arkusze języka polskiego z SIOEO ?

GAŁKA01-03-2021 18:55:17   [#14]

na stronie CKE jest informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)....

 

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

 

 

Ed01-03-2021 19:05:44   [#15]

grzem

Tak, mam już pobrane. Ale nie z sioeo , tylko z OKE - z serwisu dla dyrektora

 

grzem01-03-2021 19:10:23   [#16]

Czy ktoś pobierał już arkusze maturalne testu diagnostycznego języka polskiego z SIOEO ?
Jak rozszyfrować symbole kodu, dla kogo arkusz?

rzewa01-03-2021 19:49:35   [#17]

w kwestii formalnej -> jedynym uzasadnieniem prawnym stojącym za tym by nie stawiać ocen z tych próbnych egzaminów (czy nawet z egzaminów właściwych) jest to, iż nie są one przygotowane przez nauczyciela uczącego, zatem nie możne n-l ich oceniać, wobec tego...

jeśli n-l dostosował by taką próbę do tego co robił z uczniami (mógłby nic nie zmieniać jeśli akurat pasuj, ale musiałby tę analizę zrobić PRZED egzaminem) i wewnątrzszkolny system oceniania dopuszczał by stawianie ocen za taki sprawdzian, to nie byłoby formalnych przeszkód by oceny wystawić -> jeśli choć jeden z powyższych 2 warunków nie jest spełniony, to oceny, z powodów formalnych, wystawić nie można

MonMal01-03-2021 23:35:30   [#18]

grzem

Symbole podobne jak w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021, strona 30. Ja pobrałam z SIOEO.

grzem02-03-2021 07:56:35   [#19]

Dzięki

MKJ02-03-2021 10:23:44   [#20]

W kwestiach formalnych zgadzam się z Rzewą.

A co do reszty, to przede wszystkim nieuzasadnione jest ingerowanie CKE i KO w zasady wewnątrzszkolnego oceniania. U mnie zawsze były oceny z próbnych egzaminów (w tym roku jest tylko informacja o liczbie punktów, właśnie z powodów, o których pisała Rzewa), bo tak stanowi nasz statut.

A już absurdalne jest twierdzenie, że w klasie programowo wyższej nie można wymagać od ucznia wiedzy i umiejętności nabytych w klasach programowo niższych. Przypominam, że podstawa programowa (a co za tym idzie również programy nauczania) nie jest podzielona na klasy, tylko na etapy edukacyjne, zatem w każdej klasie obowiązuje znajomość wszystkich zagadnień zrealizowanych do tego czasu od początku etapu edukacyjnego, a na wyższym etapie edukacyjnym - wiedza i umiejętności z etapów niższych.

kaef02-03-2021 12:59:16   [#21]

A ja wciąż zostaję przy moim. O ile uznaję, że zapis w statucie może takie rzeczy regulować i dopuszczać, o tyle nie widzę możliwości, by bez stosownych zapisów, wystawiać uczniowi ocenę za test z całego cyklu.

Po raz kolejny jednak, przy moim podejściu do ocen, nie uważam, by uwzględnianie oceny z jakiegoś tam próbnego egzaminu było na tyle istotne, by umieszczać to w statucie.

AnJa02-03-2021 14:00:16   [#22]

Nie odnosząc sie do kwestii formalnych - no, odnosząc sie- bo nic centrali do tego, za co stawia sie bieżacy stopień w szkole - ale kwestia uwzględniania oceny z jakiegoś tam próbnego egzaminu w statucie zalezy od tego, jakie znaczenie ma ta ocena dla oceny klasyfikacyjnej.

Bo róznie to bywało onegdaj.

Służbowo zawsze podzielałem pogląd, ze powinien być to wpływ żaden. I nawet częśc nauczycieli do tego przekonałem.

A część zmusiłem- by nie wpisywali takiej oceny do dziennika.

A częsci ani przekonałem ani zmusiłem. 

Taki demokratyczny styl zarządzania stosowałem. A w zasadzie miękiszowaty.

I jak wszelkie miększony- pamietliwy i mściwy byłem. I jak na koniec roku ktoś kwestionował tryb ustalenia ocena klasyfikacyjnej - to w przypadku zauważenia wpływu oceny z próbnej matury na klasyfikacyjną - uznawałem zasadność. A naruszenie trybu było uwzględniane i przy motywacyjnym i przy ocenie pracy. Co generalnie nikogo nie ruszało. Ale liczba okienek- owszem.

Ale nikt nie kwestionował.  Bo nauczyciele z grupy ani przekonanych, ani zmuszonych wiedzieli, żem pamiętliwy. Więc u nich ocena z probnej matury wpływała na ocenę klasyfikacyjną - do dnia poprzedzajacego ustalenie oceny klasyfikacyjnej.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]