Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odpowiedź MEIN na stanowisko OSKKO ws szczepień nauczycieli
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar25-02-2021 15:21:12   [#01]

w odpowiedzi na stanowisko OSKKO z dnia 7 lutego 2020 r. :

ws. zakresu szczepień pracowników oświaty przeciw Covid-19 .

https://oskko.edu.pl/stanowisko-ws-szczepien/index.html

otrzymaliśmy odpowiedź MEiN:

===

Warszawa,  25 lutego 2021 r.

DWKI-WPB.513.206.2021.BN []

odpowiadając na przedstawione Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie zakresu szczepień pracowników oświaty przeciw COVID-19, uprzejmie informuję.

Dzięki staraniom Ministra Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że w już od 12 lutego br. rozpoczęły się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19.

W pierwszej kolejności z takiej możliwości skorzystali nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i placówkach specjalnych.

Od 15 lutego br. do 19 lutego br. na szczepienie mogli zarejestrować się nauczyciele wszystkich pozostałych szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni oraz nauczyciele nieobecni w pracy bez względu na powód
(np. choroba, urlop, przeniesienie w stan nieczynny, oddelegowanie do pracy
w związku zawodowym, itp.).

Od 23 lutego br. zgodnie z § 28a pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazóww związku z wystąpieniem stanu epidemii[1] do priorytetowej grupy osób objętych szczepieniami przeciwko COVID-19 zostali włączeni również pracownicy administracji i obsługi.

Prawidłowa organizacja jednostek systemu oświaty oraz placówek opieki, funkcjonujących w reżimie sanitarnym wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione zarówno w polskich jednostkach systemu oświaty, jak i w jednostkach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na stanowiskach administracyjno-technicznych oraz zarządczych (np. obsługi administracyjnej, personelu sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne jednostki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące prace naprawcze), byli zabezpieczeni przed możliwością zarówno zakażenia SARS-Cov-2, jak i przenoszeniem tego wirusa na inne osoby pracujące w trybie stacjonarnym. Wszystkie osoby zatrudnione w ww. jednostkach realizując wyznaczone zadania mają kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz dobra uczniów, nauczycieli oraz pozostałej kadry - priorytetem Ministra Edukacji i Nauki jest skuteczność podjętych działań chroniących zdrowie, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki i kształcenia.

Z poważaniem

Joanna Wilewska

Dyrektor
/ – podpisany cyfrowo/

 [1] Dz.U. poz. 2316 z późń. zm.;

Leszek27-02-2021 13:36:12   [#02]

cos nie tak z MEiNem 

Z opublikowanego w Dz. U. poz. 367 rozporządzenia RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii , które weszło w życie z dniem 27 lutego 2021 r., usunięto pracowników niepedagogicznych z grupy mających być szczepionymi wraz z nauczycielami

§ 29 ust. 1 pkt 13):

13) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący za-jęcia praktyczne,

 

czyli pracownicy niepedagogiczni, gdyby mieli szansę zapisu to tylko między 23 a 26 lutego br. (ale nie mieli)

pozdrawiam

Leszek27-02-2021 13:37:52   [#03]

Chyba czas na zapytanie MEiN dlaczego wprowadza błąd swoją odpowiedzią

pozdrawiam 

bb197528-02-2021 17:32:11   [#04]

Nie dość że ponad dwa tygodnie produkowali tę odpowiedź to jeszcze jest ona nieprawdziwa

KahaM01-03-2021 13:52:39   [#05]

Znowu przeszukałam SIO na możliwość zgłoszenia pracowników AiO.... tylko czas tracę :/

jureczek01-03-2021 13:57:20   [#06]

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

/do wiadomości JST i KO/

uprzejmie informujemy, że we wtorek, 2 marca br. od godz. 8:00 zostanie wznowiona rejestracja kolejnej grupy nauczycieli na szczepienia przeciw COVID-19. Rejestracja będzie trwała do 3 marca br., do końca dnia.

Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała szczepionkę AstraZeneca dla osób od 18. do 69. roku życia. Do tej pory szczepić mogły się osoby do 65. roku życia. 

W związku z tym rejestrować będą mogli się:

- nauczyciele (także przebywający na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny),

- osoby pracujące na stanowisku pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy, woźnych oddziałowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

do 69. roku życia, czyli urodzone po 31 grudnia 1951 roku.

Nauczyciele lub inne osoby, które wcześniej nie skorzystały z rejestracji, a były do tego uprawnione, również mogą być zgłoszone do szczepienia.

Formularz dostępny jest w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl/

Uwaga! W związku ze szczepieniem dodatkowej grupy seniorów i nauczycieli z grupy 65-69 lat, szczepienia personelu administracyjnego szkół zostają przesunięte, ale nadal będą odbywać się w grupie 1.

W związku z tym w tej turze nie należy rejestrować pracowników administracji i obsługi. O rejestracji i szczepieniu tej grupy pracowników będziemy informować jak tylko będzie to możliwe.

W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 989

Zachęcamy do udziału w szczepieniach!

 

Zespół SIO

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]