Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konkurs na dyrektora
strony: [ 1 ]
Lucy B19-02-2021 11:05:23   [#01]

Witam,

czy organ prowadzący może przedłużyć kadencję dyrektorowi bez ogłaszania konkursu ?

Ala19-02-2021 11:18:46   [#02]

może

AnJa19-02-2021 11:31:11   [#03]

Z tym, że praktykujacy dyrektor nie ma prawa takiego pytania zadawać.

On raczej powinien pytać- Czy OP przedłuży mi kadencję bez ogłaszania konkursu? Dla czego? Co mogę w najblizszych dniach zrobić, by przedłuzył? :-)

 

Ala19-02-2021 13:30:22   [#04]

he he :)

dzień bez wazeliny dniem straconym ;)))

AnJa19-02-2021 13:39:44   [#05]

Nie wiem, czy dzień to nie za mała czetotliwośc. No i o weekendach warto pamiętać-nie, zeby zaraz w sobotę czy niedzielę  du...  tfu, głowę myśleniem steraną zawracać- ale w piątek i poniedziałek waro zadbać o wyrównanie deficytów.

MKJ19-02-2021 13:46:28   [#06]

Tu odpowiednie wzorce:

https://www.youtube.com/watch?v=b_GlFdCqmto

 

Ala19-02-2021 14:03:03   [#07]

:)))

Marek Pleśniar20-02-2021 00:47:38   [#08]

"samosiera" szczególnie

dariuszn723-02-2021 13:47:42   [#09]

Może przedłużyć jeżeli kadencja kończy się w tym roku szkolnym. Czy coś źle zrozumiałem.

beatazawadzka01-03-2021 13:32:40   [#10]

W związku z oficjalnym pozwoleniem rządowym na:

  1. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty lub
  2. powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty lub
  3. przedłużenie powierzenia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty

na podstawie § 11 ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.[i]) organ prowadzący powinien złożyć wniosek skierowany do Pomorskiego Kuratora Oświaty zwierający:

– uzasadnienie wyboru wskazanego kandydata na stanowisko dyrektora z opisem konkretnych osiągnięć w okresie pełnienia funkcji kierowniczej,

– informację o proponowanym okresie powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty,

– informację o aktualnej ocenie pracy lub pozytywnej ocenie dorobku zawodowego (termin oraz stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela),

– opinię rady pedagogicznej oraz – jeżeli dotyczy – rady szkoły,

– informację o stażu pracy pedagogicznej oraz – jeżeli dotyczy – stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

– oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

– w przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych lub założonych w roku 2020 kopie dokumentów potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów (w zależności od typu i rodzaju szkoły lub placówki), o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597 z późn. zm.), wraz z uzasadnieniem wyboru kandydata.

Czy istnieje jakiś wzór wniosku???

izael01-03-2021 13:50:37   [#11]

no z tego, co napisałaś, to nie istnieje:)

po prostu krok po kroku tworzymy wniosek umieszczając w nim wyżej wskazane elementy:)

tak ja to czytam

---

aha, a jeśli to dotyczy kilku osób, to chyba to będzie odrębny wniosek dla każdego kandydata


post został zmieniony: 01-03-2021 13:58:08
beatazawadzka01-03-2021 14:25:56   [#12]

Dzięki Izael i udanego poniedziałkowego popołudnia :-)

izael01-03-2021 16:12:14   [#13]

ooo przyda się udane popołudnie 🙂 bo dzisiaj byl typowy poniedziałek 😁 czyli wrrrrr

AnJa01-03-2021 17:34:25   [#14]

Ktoś już zapytał MEiN i dostał odpowiedz- oczywiście, jako stanowisko- ale do KO pewnie pójdzie jako obowiązujące.

Przy powierzeniu/ przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektora: pełne wymagania z rozporządzenia.

Przy powierzeniu pełnienia obowiązków/ przedłużenieu pełnienia obowiązków nie stosuje się  przepisów dotyczących wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora gdyż takie działanie nie jest powierzeniem stanowiska dyrektora.

Oczywiście opinie obowiązują.

AnkaD04-03-2021 22:08:32   [#15]

Kochani,

1. czy organ prowadzący powinien mieć regulamin komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły? Czy obowiązuje podstawa jakaś prawna?

2. wybrany przez RP n-l do komisji konkursowej przebywa na kwarantannie. Nie może być na konkursie. RP wybrała następnego n-la w miejsce chorego. Czy ten n-l może być członkiem komisji?

Dzięki za szybką poradę.

AnJa04-03-2021 22:26:44   [#16]

Regulaminem jest w rozporządzenie. Tak,  można dokonać zmiany zmieniając zarządzenie o powołaniu komisji. 

Ala05-03-2021 08:44:31   [#17]

ale to wymaga czasu ;)

AnJa05-03-2021 08:46:28   [#18]

No, jakieś 12 minut nawet - z doświadczenia.

Oczywiście- w C.K czas płynie inaczej i ze 3 tygodnie.

Ala05-03-2021 10:31:34   [#19]

o!

:)))

gula11-03-2021 11:37:22   [#20]

Czy są już pierwsi dyrektorzy bez konkursu? Znacie Kuratoria, które zaopiniowały pozytywnie wnioski OP dotyczące przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora? 

gimnazjum15-03-2021 13:14:38   [#21]

Czy w związku z przedłużeniem powierzenia stanowiska obecnemu dyrektorowi wymagana jest aktualna ocena?

rzewa15-03-2021 13:18:48   [#22]

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=63900&pst=1#pst1

chmurka17-03-2021 20:02:38   [#23]

Proszę o pomoc. Dyrektorowi umowa o pracę kończy się 31 sierpnia 2021 /miał podpisaną na ostatni rok/. OP chce powierzyć mu pełnienia obowiązków dyrektora na następny rok. Czy może to zrobić, jeżeli od 1 września obecny dyrektor nie będzie pracownikiem szkoły? Obecny dyrektor nie może sam przedłużyć sobie umowy. Poprzednią / na rok/ podpisał jego poprzednik. 


post został zmieniony: 17-03-2021 20:03:12
rzewa17-03-2021 20:49:13   [#24]

oczywiście, że może -> OP podpisze umowę o pracę na stanowisku dyrektora, co będzie jednoznaczne z zatrudnieniem i powierzeniem obowiązków


post został zmieniony: 17-03-2021 20:49:26
chmurka18-03-2021 09:13:29   [#25]

Dziękuję Rzewo. Na Ciebie zawsze można liczyć. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]