Forum OSKKO - wątek

TEMAT: świadczenie kompensacyjne
strony: [ 1 ]
bb1718-02-2021 17:15:17   [#01]

chcę przejść na to świadczenie już teraz od kwietnia. Co powinnam zrobić? czy należy się odprawa?

Bona Fide23-02-2021 08:35:59   [#02]

Należy złożyć wniosek do dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z powodu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

Będzie Ci przysługiwała odprawa z art. 87 KN

alis16-03-2021 18:39:52   [#03]

Szkoła będzie najprawdopodobniej  zlikwidowana, nauczyciel kończy 55 lat w październiku, czy nauczyciel musi ,,dopracować" te 2 miesiące w szkole żeby uzyskać świadczenie kompensacyjne, czy może być zarejestrowany jako bezrobotny do  do tego czasu.

AnJa16-03-2021 18:44:23   [#04]

Odejście tylko ze szkoły.

 

alis16-03-2021 19:36:24   [#05]

Dziękuję AnJa, gdzie znajdę jakieś informacje na ten temat? Dokładnie, że to musi być odejście ze szkoły

matyldaa16-03-2021 19:49:03   [#06]

Dołączę do pytań: Nauczyciel, lat 55,  zostaje zatrudniony na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy może przejść, będąc na zastępstwie, na świadczenie kompensacyjne? Należy mu się odprawa emerytalna?

AnJa16-03-2021 19:54:08   [#07]

w ustawie.

może- czy się nalezy nie wiem, ale raczej tak

Władysław Ścianek17-03-2021 13:28:38   [#08]

Ponieważ w treści powyższych postów przewijają się drobne lecz bardzo istotne niepewności, pragnę dorzucić kilka informacji.

W treści używacie Państwo rzeczownika "nauczyciel". Nie znamy płci, a to jest bardzo ważne. Podczas ubiegania się o świadczenie kompensacyjne w roku 2021 Pani nauczycielka musi osiągnąć wiek 55 lat, a Pan nauczyciel 59 lat.

Niezależnie od płci nauczyciel musi mieć minimum 30 lat stażu zawodowego czyli okresów składowych i nieskładkowych, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Po 14 listopada 1991 r. praca w mniejszym wymiarze, niż pół etatu też zostanie wliczona do wymaganych 20 lat. Z wymaganych dwudziestu lat pracy nauczycielskiej zostaną odjęte okresy, gdy nauczyciel pobierał m. in.: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego lub był w stanie nieczynnym.

Bardzo ważny jest sposób rozwiązania stosunku pracy. W "świadectwie pracy" musimy "z aptekarską dokładnością" oznaczyć postawę prawną ustania stosunku pracy. Ustawa dopuszcza prawo do otrzymania świadczenia kompensacyjnego, gdy stosunek pracy został rozwiązany na:

- pisemny wniosek nauczyciela - piszemy w świadectwie pacy : "na wniosek nauczyciela art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy KN";

- mocy porozumienia stron, gdzie inicjatorem tego jest nauczyciel - piszemy w świadectwie pracy : "na mocy porozumienia stron - na wniosek nauczyciela art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy KN". ZAPAMIĘTAJ ! Bez dopisku "na wniosek nauczyciela" ZUS nie przyjmie takiego świadectwa pracy.

- podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela   -   gdy zlikwidowano szkołę - przedszkole;

- podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela   -   gdy straciłaś pracę na skutek zmian organizacyjnych;

- podstawie art. 30 § 1. pkt 4 ustawy Kodeks pracy  -   gdy umowa na czas określony rozwiązała się w oznaczonym terminie.

Po terminowej umowie na zastępstwo też można ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.

I jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Nauczyciel traci pracę, lecz nie osiągnął wieku. Po rozwiązaniu stosunku pracy wg jednej z ww. podstaw prawnych, może podjąć nową pracę nauczycielską lub czekać na osiągnięcie wieku. W okresie oczekiwania na wymagany wiek, nie wolno podejmować jakiejkolwiek pracy zawodowej poza szkołą. Odejście z innego zakładu pracy, niż szkoła, nie uprawnia do świadczenia kompensacyjnego.

O należnych odprawach napiszę w kolejnym poście.

Pozdrawiam !

alis17-03-2021 19:51:05   [#09]

Władysław Ścianek, bardzo pomocna wypowiedź, dziękuję.


post został zmieniony: 17-03-2021 19:51:22
Władysław Ścianek19-03-2021 19:56:07   [#10]

Dziękuję alis za dobre słowo.

Obiecałem "trzy grosze" na temat odpraw. Oto kilka prawnych, ważnych dla nauczyciela informacji.

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wysokości  6-miesięcznego wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela przysługuje:

  • nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym szkoła rozwiązała stosunek pracy z powodu całkowitej likwidacji szkoły albo braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze podyktowanego częściową likwidacją szkoły, zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmianami planami nauczania  (art. 20 ust. 1 – 2 Karty Nauczyciela).

BARDZO WAŻNE ! Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w kolejnych latach na podstawie porozumienia zmieniającego może pracować w wymiarze  niższym, lecz nie niżej, niż ½ etatu. Wówczas nie taci zatrudnienia na podstawie mianowania, a w przypadku utraty pracy na podstawie art. 20 ust. 1-2 ustawy KN otrzymuje 6 pełnych (tych z tabeli) pensji zasadniczych odprawy.

Często nauczyciele pytają, co z odprawami, gdy są zatrudnieni w kilku szkołach. Jeśli w tym samym momencie nauczyciel zakończył stosunek pracy  we wszystkich szkołach i zamierza przejść na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne,  przysługuje mu odprawa emerytalna od każdego z pracodawców, u których był zatrudniony.

Ustalając wysokość odprawy emerytalno – rentowej w danej szkole, należy więc brać pod uwagę nie tylko okres pracy w ostatnim miejscu zatrudnienia, lecz w całej karierze nauczycielskiej.                               

 

I tak, odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w wysokości:

  • 2-miesięcznego wynagrodzenia w danej szkole, jeżeli nauczyciel przepracował łącznie w szkole (w szkołach)  mniej niż 20 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia w danej szkole, jeżeli nauczyciel przepracował łącznie w szkole (w szkołach) co najmniej 20 lat

     Pozdrawiam !

Władysław Ścianek20-03-2021 06:04:30   [#11]

WITAM !

Pragnę wnieść do poprzedniego postu istotne sprostowanie. Po prostu rozhasałem się, za co przepraszam.

Otóż art. 87 ustawy Karta Nauczyciela ogranicza liczbę odpraw emerytalno - rentowych w odniesieniu do nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w kilku szkołach. Otrzymuje on odprawę tylko w tej szkole, która jest uznana za jego podstawowe miejsce pracy. Prawo pracy nie definiuje dokładnie pojęcia "podstawowe miejsce pracy" lecz orzeczenia SN przyjmują, że jest to ten stosunek pracy, w ramach którego nauczyciel realizuje większy wymiar zatrudnienia.

Za pomyłkę jeszcze raz przepraszam !!!:)

Pozdrawiam !

KaPi12-05-2021 09:42:06   [#12]

Nauczyciel do 31 sierpnia przebywa na urlopie zdrowotnym

Z 1 września chce przejść na świadczenie kompensacyjne, ale...

4 września nabywa prawo do nagrody jubileuszowej i mamy zagwozdkę...

czy może złożyć wypowiedzenie z dniem np. 4 września i na te trzy dni września idzie na urlop, za resztę niewykorzystanego urlopu dostaje ekwiwalent

w aneksie sierpniowym ujmuję nowego nauczyciela, który będzie pracował za tego odchodzącego, bo już złoży wypowiedzenie

kombinujemy, żeby było dobrze dla wszystkich, ale nie wiemy, czy dobrze kombinujemy...

rzewa12-05-2021 14:04:13   [#13]

można rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem 4.09 ale wówczas arkusz organizacyjny musi przewidywać tego n-la od 1.09, jak również aneks sierpniowy - dopiero aneks sporządzony 4.09 lub później może ujmować innego n-la

I należy to zrobić bez jakichkolwiek wcześniejszych ruchów! - nie może być wcześniejszego jakiegokolwiek wniosku n-la ani też zgody dyrektora - jakikolwiek dokument potwierdzający podjęcie decyzji n-la o odejściu z pracy datowany w sierpniu powinien pociągać za sobą słuszne pretensje OP w stosunku do dyrektora, który w takiej sytuacji powinien rozwiązać stosunek pracy z dniem 31.08


post został zmieniony: 12-05-2021 14:04:33
KaPi12-05-2021 14:09:12   [#14]

ok

a czy może być na urlopie te 4 dni, tak aby nowy nauczyciel zaczął 4 dni od zastępstwa, a potem normalnie ma etat?

 i czy może tego 4 przejść na kompensacyjne?

 


post został zmieniony: 12-05-2021 14:10:31
rzewa12-05-2021 14:31:36   [#15]

nie może, ona musi po prostu zacząć pracę w roku szk. 2021/2022, a dopiero potem podjąć decyzję o odejściu na świadczenie kompensacyjne


post został zmieniony: 12-05-2021 14:33:31
KaPi12-05-2021 14:38:34   [#16]

ok, dzięki Rzewo

chcielibyśmy być w porządku w stosunku do nauczycielki, bo liczy na kasę z tej nagrody, ale z drugiej strony musimy jakoś zaplanować nowy rok, a jej odejście wiąże się ze zmianami dla innych nauczycieli...

AnJa12-05-2021 17:42:43   [#17]

A dlaczego nie moze iśc na urlop? Wg #12 nalezy mu sie uzupełniający - i te dni mogłby wykorzystać.

Jak rozumiem- kołomyja z urolpem służy wyłacznie uniknięciu zmian w planie lekcji?

Dziwnie to zabrzmi- ale można precież zatrudnić od 1.09 nauczyciela na zastepstwo za tego urlopowanego.

Co do pretensji OP to one niewykluczone w każdym wariancie- gdyż OP może uważać, ze dyrektor nie powinien wyrazać zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Tyle, ze w przypadku wniosku nauczyciela i zgody dyrektora na porozumienie z data wrześniową nie bedzie dowodów w papierze.

KaPi12-05-2021 17:55:13   [#18]

AnJa

to nawet nie kołomyja z planem lekcji, tylko z nowymi przydziałami, bo za tą, która odchodzi ma wejść nauczycielka, która teraz ją zastępuje, a przed zastępstwem miała tylko 15 godzin świetlicy, teraz będzie cały etat i te cztery dni robią nam zamieszanie...

o pretensje OP nie martwimy się bardzo, bo dostajemy dużą swobodę...

AnJa12-05-2021 20:18:14   [#19]

W kwestii tej odchodzącej na kompensacyjne chyba napisano wyżej wszystko- tzn. kiedy i jak ja w arkuszy ujmować i zdejmować zeń (zwłaszcza jesli jest desistressment OP.

W przypadku tej nowej - przyznaję, ze za bardzo nie rozumiem problem - ale to nie dziwne, bo przez net trudnawo się porozumiewa.

KaPi12-05-2021 20:34:49   [#20]

Bo pewnie to proste jak drut, ale jak się tłumaczy, to wychodzi supełek...

więc wygląda to tak...

nauczycielka na urlopie zdrowotnym cały ten rok, do 31.08

za nią, na ten rok, przeniesiona została nauczycielka świetlicy, mianowana, pracująca do tej pory w niepełnym etacie, czyli teoretycznie od 1.09 wraca na swoje poprzednie zatrudnienie

w momencie jak ta po urlopie idzie na kompensacyjne, to ta druga może zostać zatrudniona przez mianowanie na pełnym etacie już od 1.09, a ten kawałek świetlicy mam też komu dać...

no i fajnie byłoby, jakby dało si to zrobić od 1.09, żeby nikt nie stracił, ale pewnie się nie da...

 

nie wiem, czy wyprostowałam ten drut...

rzewa12-05-2021 23:38:34   [#21]

Aaa... jeśli ona ma prawo do urlopu uzupełniającego, to oczywiście we wrześniu (i dalej - tyle ile jej tego urlopu przysługuje) może być na urlopie uzupełniającym

wtedy ta zastępująca może mieć przedłużoną umowę na czas urlopu tej zastępowanej

a jak ta urlopowana zrezygnuje z pracy, to tej zastępującej zostanie zmieniona umowa i tyle


post został zmieniony: 12-05-2021 23:39:15
KaPi13-05-2021 07:54:12   [#22]

czyli...

urlopowana nie składa na razie wypowiedzenia, wraca od 1.09 i od razy na urlop uzupełniający, a w międzyczasie składa wypowiedzenie za porozumieniem stron, porozumiewamy się, odchodzi na kompensacyjne, dostaje jubileuszówkę i 3-miesięczna odprawę

z tą zastępującą przedłużamy umowę na zastępstwo, a jak z tamtą następuje rozwiązanie umowy, to zmieniamy tej umowę na czas nieokreślony - zatrudnienie przez mianowanie

dobrze myślę?

rzewa13-05-2021 10:41:16   [#23]

dobrze myślisz :-)

KaPi13-05-2021 11:07:48   [#24]

ufff...

dzięki :)

Jolanta Pawlak13-05-2021 13:11:20   [#25]

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§ 4 ww. rozporządzenia).

Emerytura to nie świadczenie kompensacyjne, ale .... może?

KaPi13-05-2021 14:07:58   [#26]

niestety...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]