Forum OSKKO - wątek

TEMAT: czy przysługuje 13-ka
strony: [ 1 ]
mariz21-01-2021 13:18:18   [#01]

Proszę o wsparcie w kwestii 13-ki:

Pracownik (z wykształceniem pedagogicznym) był od stycznia 2020 r zatrudniony jako pomoc nauczyciela z Kodeksu Pracy  ( w poprzednich latach też).

Od 7 września 2020r został zatrudniony z KN,  jako  nauczyciel- wychowawca  świetlicy.

Czy za okres od września do grudnia 2020 r należy mu się 13-ka?

rzewa21-01-2021 14:00:38   [#02]

należy się 13 za cały 2020 r

mariz22-01-2021 10:25:58   [#03]

mogę prosić podstawę prawną, bo mój szef twierdzi, że nauczyciel nabywa prawo do 13-ki jeśli jest zatrudniony od 1 września, jeśli po tym terminie to 13-ka się nie należy.

Dodam jeszcze, że umowa jako pomoc nauczyciela ( na podstawie KP - pracownik niepedagogiczny) była rozwiązana za porozumieniem stron i nawiązana nowa z KN na wychowawcę świetlicy- czy to coś zmienia?

MKJ22-01-2021 12:39:13   [#04]

Art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

A w zasadzie ustęp 1, jeśli nie było przerwy w zatrudnieniu.


post został zmieniony: 22-01-2021 12:44:54
rzewa22-01-2021 16:06:53   [#05]

nie ma znaczenia zmiana umowy - pracownik cały czas pracuje u tego samego pracodawcy

genia1725-01-2021 11:06:05   [#06]

mogę prosić o pomoc w sprawie ustalenia prawa do 13 nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo od 1.09.2020 do 18.01.2021?

rzewa25-01-2021 11:33:37   [#07]

niestety, taki n-l nie ma prawa do 13, gdyż nie spełnia warunków art 2 ust 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

BogdanK26-01-2021 09:39:42   [#08]

rzewa, a on za 2020 nie podpada pod art.2 ust.3 pkt.1 o zawarciu umowy zgodnie z organizacją pracy szkoły?

izael26-01-2021 10:37:45   [#09]

mam podobne wątpliwości jak BogdanK:)

genia1726-01-2021 13:21:27   [#10]

jeżeli zgodnie z organizacją pracy szkoły to chyba tylko na okres 1.09.2020 do 31.08.2021

rzewa26-01-2021 16:09:44   [#11]

nie, bo to zastępstwo

GAŁKA31-01-2021 22:49:58   [#12]

u nas w gminie, dyrektorzy mają taką ściągawkę:

Nr

Czy przysługuje trzynastka?

Uzasadnienie

Podstawa prawna

1

Nauczyciel został zatrudniony na czas określony od 7 września do 31 października?

NIE

Nauczyciel nie przepracował co najmniej 6 miesięcy i nie wynika to z zatrudnienia zgodnie z organizacją pracy szkoły.

art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

2

Nauczyciel zatrudniony od
1 września na czas nieokreślony przebywał tydzień na zwolnieniu lekarskim.

TAK

Nauczyciel został zatrudniony zgodnie
z organizacją pracy szkoły, co zwalnia go
z konieczności przepracowania min. 6 miesięcy do otrzymania trzynastki.

art. 2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.

3

Nauczyciel był zatrudniony od
1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r.

NIE

Nauczyciel nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w 2017 r. Wyjątek związany
z zatrudnieniem zgodnie z organizacją roku szkolnego uprawnił go jedynie do trzynastki za 2016 r.

art. 2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.

4

Nauczyciel został zatrudniony
1 września 2017 r. na okres roku szkolnego, jednakże „tylko” na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela.

TAK

Podstawa zatrudnienia - umowa na zastępstwo - nie pozbawia prawa do trzynastki.

art. 2 ww. ustawy.

5

Nauczyciel był zatrudniony przez cały rok
w wymiarze 2/18 etatu.

TAK

Wymiar etatu nie wpływa na prawo do trzynastki. Wpłynie natomiast na jej wysokość.

art. 2 ww. ustawy.

6

Nauczyciel został zatrudniony 10 września na czas nieokreślony

NIE

Nauczyciel nie przepracował co najmniej 6 miesięcy i nie wynika to z zatrudnienia zgodnie z organizacją pracy szkoły

art. 2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy

7

Nauczyciel pracował od 14 lutego do 30 czerwca 2017 r. na umowę  o pracę,
a następnie od 1 listopada do 31 grudnia 2017 zawarł ze szkołą umowę o dzieło.

NIE

Okresu współpracy ze szkołą na podstawie umowy cywilnoprawnej nie wlicza się do okresu zatrudnienia, uprawniającego do trzynastki.

art. 2 ww. ustawy.

8

Sprzątaczka była zatrudniona od
1 stycznia do 31 marca, a następnie od
1 września do 31 grudnia 2017 r.

TAK

Łącznie pracownica przepracowała
7 miesięcy w danej szkole.

art. 2 ww. ustawy.

9

Pracownik był zatrudniony do 31 sierpnia 2017 r., jednakże przez 55 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim.

TAK

Mimo nieobecności w pracy
z powodu choroby
, pracownik przepracował ponad 6 miesięcy w 2017 r.

art. 2 ust. 2 ww. ustawy.

10

Nauczyciel został zatrudniony
1 września 2017 r. na okres roku szkolnego, jednakże w październiku rozwiązał umowę
o pracę za wypowiedzeniem.

TAK

W przypadku nawiązania stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły nauczyciel otrzyma trzynastkę niezależnie od okresu przepracowanego

art.2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy

mychase25-01-2022 09:18:08   [#13]

czy nauczycielowi przebywającemu do 28 lutego w stanie nieczynnym, a od 01.03 otrzymał świadczenie kompensacyjne należy wypłacić 13?

joljol25-01-2022 09:48:54   [#14]

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypaca się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę osiągniętego przez pracownika w roku, za który przysługuje "trzynastka" (art. 4 u.d.w.r.).

Wysokość wynagrodzenia ustala się na takich samych zasadach jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Wynagrodzenia za stan nieczynny nie uwzględnia się przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela. Zatem nie stanowi też podstawy naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.


AnJa25-01-2022 09:54:40   [#15]

Zgodnie z organizacją pracy szkoły- czyli czym?

Jeśli dyrektor złożył projekt zmiany arkusza organizacji i OP zatwierdził zmiany w tymże arkuszu obowiązujące od 10 wrzesnia to nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły czy nie?

joljol25-01-2022 10:42:54   [#16]

czyli tak powinno być

ale najczęściej jest to rozumiane jako czas od 1 września

 

mychase10-02-2022 10:36:12   [#17]

nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 04 września  do 04.06.2021r.(nauczyciel zastępowany przebywa na udpz, nie można było znaleźć nauczyciela z kwalifikacjami, nauczyciel zatrudniony za zgodą KO) został złożony aneks więc rozumiem że zatrudniony jest zgodnie z organizacja pracy szkoły, i za 2020 wypłacono 13, ale czy należy wypłacić 13 za 2021?, nauczyciel nie przebywał na zwolnieniach

Bardzo proszę o pomoc bo już gubię się w różnego rodzaju interpretacjach

Bona Fide10-02-2022 10:48:39   [#18]

Dopóki nie zapadnie wyrok w konkretnej sprawie, ja trzymam się poniższego:

Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją pracy szkoły oznacza nawiązanie stosunku pracy w dniu 1 września, nie później niż w dniu rozpoczęcia zajęć.

Powyższe stanowisko zajmuje też Ministerstwo Edukacji i Nauki. Określenie "nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły" oznacza, że prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został nawiązany z początkiem roku szkolnego, tj. z dniem 1 września (z uwzględnieniem dopuszczonej przepisami możliwości rozpoczęcia zajęć w innym terminie). (…) gdyby ustawodawca zamierzał przyznać prawo do wynagrodzenia rocznego każdemu nauczycielowi niezależnie od tego, z jaką datą został zatrudniony, to nie wpisywałby w art. 2 ust. 3 pkt. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym warunku nawiązania stosunku pracy zgodnie z organizacją pracy szkoły, a po prostu ustaliłby, że przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem”. (fr. Pisma Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z 4 grudnia 2009 r., DS-WPZN-AB-401-02/09).

"W przypadku zatem nawiązania z nauczycielem stosunku pracy (w tym na podstawie umowy o pracę na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela) w innym terminie niż z początkiem roku szkolnego, nie będzie mu przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ten rok jeżeli nie przepracuje u tego pracodawcy w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy i nie wystąpił żaden z przypadków określonych w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej” (Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 18 marca 2020 r. na zapytanie poselskie nr 373)."

mała re21-03-2022 08:14:33   [#19]

Czy nauczycielce zatrudnionej od 1.09.2021 do 30.06.2022 umowa na czas określony przysługuje 13.?  Została zatrudniona na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim. 

W październiku gdy uczniowie pracowali stacjonarnie sanepid skierował ją na kwarantannę 14 dni, bo jej mąż miał Covida. Ona miała test negatywny.  Proszę o pomoc, bo ona twierdzi że powinna otrzymac 13, a prawnik z OP że nie.

mała re21-03-2022 08:21:00   [#20]

Prawnik twierdzi że kwarantannę należy traktować tak samo jak zwolnienie lekarskie, więc się nie należy. Proszę o podpowiedź jak jest, bo marzec się kończy.

BogdanK21-03-2022 08:54:36   [#21]

Zdaniem mojego prawnika w 2021 roku to ona mogła pracować tylko tydzień (a resztę chorować) i jej się należy za ten tydzień, bo przepis mówi, o zatrudnieniu z dniem 1.IX, a nie mówi ile trzeba przepracować.
Gorzej będzie z 2022, bo tu już obowiązuje limit 182 dni pracy.

mała re21-03-2022 16:34:41   [#22]

A więc ma rację.  13 jej się należy?

Czyli wynika z art.2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, że nie ma żadnego znaczenia, fakt, że przebywała na kwarantannie. Dopiero powinna się pilnować w 2022r. Bo skoro jest zatrudniona do 30 czerwca 2022, to nie może mieć ani jednego dnia zwolnienia, czy kwarantanny.

 

rzewa21-03-2022 18:35:07   [#23]

powinna być zatrudniona do 31.08.2022

art 64 ust 5 zdanie pierwsze KN

mała re21-03-2022 18:54:07   [#24]

I nie ma znaczenia, że nauczycielka którą zastępuje wraca z urlopu macierzyńskiego na początku lipca?

 

rzewa21-03-2022 19:05:10   [#25]

przecież nie wraca do pracy -> będzie na urlopie :-)

iw13-01-2023 09:25:13   [#26]

Proszę o pomoc:

czy nauczycielce, która w 2022r. od listopada jest na urlopie macierzyńskim, a w okresie od maja do listopada przebywała na zwolnieniu chorobowym przysługuje "trzynastka"?

joljol13-01-2023 09:52:40   [#27]

tak

iw14-01-2023 22:02:16   [#28]

Dziękuję:)

ola3222113-02-2023 13:42:52   [#29]

Nauczyciel został zatrudniony od 01.09.2022 do 31.08.2023 w październiku był trzy dni na zwolnieniu. Księgowa twierdzi, że "13" się nie należy bo zwolnienie "ją zjadło". Proszę o pomoc

rzewa14-02-2023 08:47:35   [#30]

nic nie zjadło -> należy się

w przypadku n-la zatrudnionego od 1.09 zasada o min przepracowaniu 1/2 roku czy jakiegokolwiek innego okresu nie obowiązuje

a o wypłacie "13-tki" decyduje dyrektor a nie księgowa

ola3222118-02-2023 13:32:41   [#31]

Dziękuję : )

dariuszn706-03-2023 12:19:01   [#32]

Nauczyciel z dniem 1 sierpnia powrócił z urlopu bezpłatnego, (pełnił funkcję dyrektora w innej placówce) w mojej placówce nie przysługuje mu 13-tka, gdyż nie przepracował pół roku. Dobrze myślę? Zatrudnienie zgodnie z organizacją dotyczy tylko nowo zatrudnionych, a nie powracających z urlopu bezpłatnego?

 

rzewa07-03-2023 08:26:21   [#33]

dobrze myślisz

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]