Forum OSKKO - wątek

TEMAT: dziennik elektroniczny - proszę o pomoc
strony: [ 1 ]
agamali20-01-2021 21:29:08   [#01]

Witam, wprowadzam dziennik elektroniczny, mam pytanie czy oprócz zgody organu prowadzącego muszę jeszcze coś zrobić, np. wydać zarządzenie, że od dnia .... dziennikiem obowiązkowym będzie dziennik elektroniczny...? Z góry dziekuję za pomoc bardziej doświadczonym dyrektorom. 

kaef20-01-2021 21:52:34   [#02]

Znalazłem na portalu oświatowym:

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/zarzadzenie-dyrektora-w-sprawie-wprowadzenia-w-szkole-dziennika-elektronicznego-11992.html

Od siebie dodam, że warto ustalić z nauczycielami kilka istotnych rzeczy. Jedną z nich np. do której godziny mają obowiązek sprawdzenia wiadomości. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy wyślesz wiadomość do nauczyciela (przykład z życia: informacja o zastępstwie od rana), a on następnego dnia powie, że ostatnią lekcję miał o 12:10 i przecież nie miał obowiązku przeczytać wiadomości wysłanej o 14. Z moimi nauczycielami ustaliliśmy, że jest to 16. Po tej godzinie, jeśli coś musi być przeczytane danego dnia, to kontakt telefoniczny (działa to w obie strony).

Jacek20-01-2021 21:56:08   [#03]

Wydałem zarządzenie o wprowadzeniu e-dziennika w trakcie roku szkolnego po uzyskaniu zgody OP

stareńkie to i inne podstawy prawne ale tak to wyglądało - się łezka w oku kręci :-)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w związku z §20a ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  1. Od 13 stycznia 2014 r. dzienniki lekcyjne, w których dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym dla poszczególnych oddziałów, będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej zwanym dalej "dziennikiem elektronicznym".
  2. Zobowiązuję nauczycieli realizujących zajęcia określone w planie lekcji do bieżącego i systematycznego prowadzenia dziennika elektronicznego w ramach aplikacji Uczniowie Optivum NET+ (UONET+) firmy Vulcan.
  3. W związku z aktualnymi możliwościami sprzętowymi i technicznymi dopuszczalnym jest dokonywanie wpisów w dzienniku elektronicznym nie później niż w ciągu tygodnia od terminu odbycia zajęć.
  4. Zobowiązuję nauczycieli do szczególnej ochrony, nieudostępniania innym osobom loginów i haseł dostępu do dziennika elektronicznego oraz taką pracę, która uniemożliwia dostęp do zasobów dziennika elektronicznego osobom postronnym. Zalecam również okresową zmianę hasła dostępu o ile sama aplikacja nie będzie wymuszała jego zmiany.
  5. Wgląd do dziennika elektronicznego poprzez konto nauczyciela mogą mieć uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) tylko i wyłącznie w obecności danego nauczyciela i dotyczącym wyłącznie zainteresowanego.
  6. Inne osoby niż nauczyciele, rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach, wynikających z odrębnych przepisów mogą uzyskać dostęp do zasobów dziennika elektronicznego tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora w miejscu i zakresie przez niego ustalonym w jego obecności lub innej wskazanej przez niego osoby.
  7. Dane osobowe zawarte w dzienniku lekcyjnym podlegają ochronie prawnej wynikającej między innymi z przepisów o ochronie danych osobowych. Stworzenie nieuprawnionej możliwości dostępu do dziennika elektronicznego osobom postronnym, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, itp. podlega karom wynikającym z przepisów prawa, w tym kodeksu karnego.
  8. W przypadku trudności z działaniem aplikacji dziennika elektronicznego, błędów lub innych sytuacji szczególnych zobowiązuję wszystkich do niezwłocznego kontaktu.
  9. Archiwizacja danych z dziennika elektronicznego zostanie zapisana z całego roku szkolnego 2013/2014 (mimo prowadzenia jej formalnie w formie papierowej w trakcie I okresu), dlatego zwracam uwagę na konieczność uzupełnienia wpisów od początku roku szkolnego, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.
olaszyma21-01-2021 08:09:09   [#04]

Warto też ustalić i przekazać rodzicom zasady korzystania z dziennika np w jakim czasie i trybie nauczyciel będzie odpowiadał na ich wiadomości. To tez jest istotne, żeby rodzice nie domagali się natychmiastowej odpowiedzi na mail wysłany o 22.

Iwona 1321-01-2021 11:39:01   [#05]

Poczytaj tutaj:

https://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=62802&ux=14176&pst=35#pst35

 

agamali21-01-2021 18:23:09   [#06]

Dziękuję za informacje

Roman Langhammer27-08-2021 21:59:05   [#07]

Mam pytanie techniczne do dziennika V.

Założyłem dziennik psychologa i chcąc dodać do niego uczniów widać oddziały szkolne (z listami uczniów) i nazwy oddziałów przedszkolnych, ale po ich otwarciu lista jest pusta, nie widać dzieci z przedszkola (mimo iż są w oddziałach). Jaki może być problem?

gosiaes227-08-2021 22:28:39   [#08]

 

To ja też zapytam o dziennik elektroniczny...

Firma L wprowadziła teraz moduł na oddziały przedszkole.
Czy trzeba zwrócić się do organu o wprowadzenie takiej formy dziennika??

 

ReniaB28-08-2021 10:23:14   [#09]

do 07 ; tam gdy klikniesz na oddział powinna być zakładka wychowankowie ( na dole ) i jak w nią wejdziesz możliwość zmiany, gdy klikniesz zmień  i wtedy  wejdziesz w dwie tabelki i albo przenosisz wszystkich albo podświetlasz nazwisko i pojedynczo się zaznacza osoby i przenosi - tak mam w dzienniku w bursie

Jot02-09-2021 14:48:28   [#10]

Gdzie w Waszych dziennikach V zakładacie dzienniki zajęć dydaktyczno- wyrównawczych? W dzienniku zajęć innych, czy dzienniku zajęć specjalistycznych?

Jacek02-09-2021 15:00:26   [#11]

ja mam w dzienniku zajęć innych

Jot02-09-2021 15:09:04   [#12]

Dzięki

Jot17-09-2021 13:51:41   [#13]

Czy w Waszych dziennikach elektronicznych zamieszczane są informacje z opinii i orzeczeń dotyczące dostosowania form i metod, dostosowania wymagań? Nie do końca mnie to przekonuje,żeby miały być...


post został zmieniony: 17-09-2021 13:52:02
Marcin17-09-2021 13:55:59   [#14]

Zamieszcza się informacje, że uczeń ma opinię lub orzeczenie ale bez szczegółów

Jacek17-09-2021 14:20:12   [#15]

Przecież dostęp do tych danych ma tylko wychowawca klasy i nauczyciel uczący w klasie, którzy powinni znać treść opinii z PPP oraz zalecania.

KaPi17-09-2021 14:23:02   [#16]

A nawet jeżeli mają dostęp też inni nauczyciele, to obowiązuje ich tajemnica zawodowa...

i według mnie dobrze, że mają i wiedzą, że dziecko może mieć z czymś problemy - są zastępstwa, dyżury, zajęcia opiekuńcze...

Jacek17-09-2021 14:24:05   [#17]

U mnie wpisywane są zalecenia z PPP


post został zmieniony: 17-09-2021 14:24:18
KaPi17-09-2021 14:48:12   [#18]

u nas też

Jot17-09-2021 17:38:19   [#19]

 Dzięki. Zastanawiałam się nad tym, że nigdzie w przepisach /albo  źle czytam/ nie ma o obowiązku zamieszczania takich danych w dzienniku i czy mimo wszystko nie jest to niezgodne z RODO?

 

KaPi17-09-2021 17:42:49   [#20]

ale nauczyciele muszą wiedzieć, jakie zalecenia są dla ucznia, żeby dostosować wymagania...

Jot17-09-2021 20:39:27   [#21]

Zgadzam się, tylko kwestia tego, czy nie mogą dowiedzieć się z wersji papierowej orzeczenia, czy opinii. W papierowych dziennikach  nie pisaliśmy tego. Przynajmniej u nas tak było, ale nie twierdzę, że to było tak jak powinno być, dlatego pytam o Wasze doświadczenia- szczególnie tych, którzy dłużej już macie e-dzienniki i może też za sobą jakieś kontrole?:-)

KaPi17-09-2021 20:53:19   [#22]

no to z doświadczenia mówię, że w dzienniku elektronicznym te dane są bezpieczniejsze ;)

poza tym w każdej chwili mają to do wglądu, a nie będziesz kserować dokumentu każdemu nauczycielowi, bo na bank któryś zgubi "nie wiem gdzie"

w papierowych też nie wpisywaliśmy

elektroniczna wersja zdecydowanie ułatwia dostęp do tych informacji... konta są z hasłem, więc nikt niepowołany nie ma wglądu...

Jot17-09-2021 21:13:04   [#23]

dzięki:-)

Jot20-09-2021 10:05:56   [#24]

Mała szkoła, 10 godzin biblioteki na szkołę. Napiszcie proszę,  jak można rozwiązać sprawę dziennika biblioteki?

KaPi20-09-2021 10:09:29   [#25]

Został w wersji papierowej...

Jerzykk20-09-2021 12:41:41   [#26]

Jak rozwiązać mądrze w dzienniku elektronicznym V - nauczyciel ma kilka różnych zajęć z różnymi klasami: terapia, godziny dyrektorskie, koła zainteresowań ZDW... . Czy lepiej zrobić jeden dziennik specjalisty i utworzyć grupy osobne do każdych zajęć czy kilka dzienników osobnych. Jaką wersję praktykujecie aby były zaj. widoczne w planie i można robić zastępstwa.

Jot04-10-2021 21:40:13   [#27]

Czy w Waszych szkołach wpisywanie zadań domowych do dziennika elektronicznego jest obowiązkiem nauczyciela?

kaef05-10-2021 08:45:28   [#28]

Nie. Według mnie uczeń powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za naukę, a i chcemy go nauczyć samoorganizacji. Nie wykształci jej, jeżeli wszystko będzie mu podsuwane pod nos. U mnie w szkole walczę nawet z dowożeniem przez rodziców wszelkich książek, zeszytów, zadań domowych, a nawet śniadań, soczków i strojów na w-f. Oczywiście za wyjątkiem najmłodszych, gdzie to rodzic dzieci pakuje i nie chcę, by dziecko było stratne nie ze swojej winy. W starszych klasach, jeżeli uczeń zapomniał książki, to... zapomniał książki, a życie trwa dalej, chociaż mam nadzieję, że następnym razem będzie pamiętał. Takie samo podejście mam do zadań domowych.

dariuszn707-10-2021 10:48:51   [#29]

U nas jest obowiązek wpisywania zadań domowych, popieram rozwój samodzielności oczywiście. Jednak wpisywanie zadań pozwala kontrolować natężenie zadawania zadań domowych przez dyrektora i innych nauczycieli, żeby nie naruszać Prawa Dziecka do odpoczynku. Również rodzice za tym optowali w celu sprawowania kontroli nad tym czy dziecko odrabia te zadania. 

 

Gozel12-09-2023 12:24:38   [#30]

Odświeżyłam wątek, ponieważ uczniowie z klas 5-6 pytają o dostęp do edziennika. Teoretycznie uczeń nie mający 13 lat nie powinien mieć adresu mailowego. W praktyce jest inaczej.

Czy w Waszych szkołach dajecie uczniom niemającym 13 lat dostęp do dziennika elektronicznego?

martek12-09-2023 23:12:07   [#31]

proszę, powiedzcie co powinnam teraz zrobić w edzienniku ,,L" jeśli rodzic uczennicy kl V złożył rezygnacje z WDŻ? Mamy dopiero dziennik drugi rok, nie mam wystarczające wiedzy i praktyki... czy powinnam utworzyć wirtualną klasę? czy w jakiś sposób zaznaczyć, że to uczennica zwolniona( ale, co wtedy z frekwencją?). Podobnie, jak zachować się w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego tzn jak to zaznaczać w edzienniku?( zrobiliśmy wirtualną klasę ale nie wiem czy tak jest dobrze....?)

dariuszn718-09-2023 12:14:10   [#32]

Nie wiem jak to jest w L, w V mamy utworzone grupy i tak przydzielamy w planie. (Do grupy zapisani są wszyscy uczęszczający)

malmar1519-09-2023 23:52:56   [#33]

martek, utwórz wirtualną klasę, tak mamy również w przypadku religii

wtedy nie ma problemu z frekwencją, a uczeń przebywa pod opieką w świetlicy

 

Jolka N20-09-2023 19:32:29   [#34]

W dzienniku V u nas wchodzimy w kartotekę ucznia, w nauczanie indywidualne i zaznaczamy przy religii "nie uczestniczy", wtedy nie liczy go w frekwencji na religii, a uczeń jest wtedy na świetlicy lub na zajęciach z pedagogiem.

edithael02-11-2023 13:52:36   [#35]

#31 Martek, wdż w ogóle najlepiej zrobić jako grupę wirtualną - we wrześniu są w niej wszyscy uczniowie. Jak wpłynie rezygnacja to danemu uczniowi robisz skreślenie od daty rezygnacji do końca roku szkolnego. Nie usuwasz go, bo jak usuniesz to zniknie z grupy od początku roku a przecież do czasu rezygnacji uczęszczał.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]