Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przekazanie małej szkoły do stowarzyszenia
strony: [ 1 ]
Danuta010220-01-2021 10:41:45   [#01]

Czy nauczyciel zatrudniony w publicznej szkole, która będzie przekazana do stowarzyszenia, może pobrać odprawę z art.20 KN i zatrudnić się w stowarzyszeniu, które przejęło szkołę?

rzewa21-01-2021 14:13:59   [#02]

może złożyć oświadczenie o jakim mowa w art 9 ust 8 u.P.o. (ma na to 3 m-ce od uzyskania oficjalnej informacji od OP o przejęciu szkoły przez inny podmiot) i wówczas zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy na podstawie art 20 ust. 1 KN oraz wypłacona odprawa o jakiej mowa w art 20 ust 2 KN

podmiot, który przejmie szkołę może tego n-la zatrudnić albo i nie -> to wyłącznie sprawa tego podmiotu

Martuta29-07-2022 00:40:26   [#03]

Złożenie takiego oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, z dniem przekazania Szkoły (...) Art.9 ust.9 Po

Dniem przekazania szkoły  jest 1 września 2022r.

Czyli ostatnim dniem pracy w szkole samorządowej będzie 1 września 2022 r. i taka data na świadectwie pracy?

 

 

rzewa29-07-2022 08:55:45   [#04]

ostatnim dniem pracy n-la w szkole samorządowej będzie 31.08.2022 i taka data na świadectwie pracy i w tym dniu powinna być wypłacona odprawa

i wszystkie dokumenty związane z przekazaniem powinny mieć tę datę

Martuta29-07-2022 21:10:51   [#05]

Dziękuję Rzewa. Pytam, bo mam wątpliwości. Wcześniej nawet o tym nie myślałam, że inny dzień niż 31 sierpnia, wydawało mi się to oczywiste. Ale   związkowy radca prawny podkreślił, że tak jak mówi art.9 ust.9 ustawy Po -  rozwiązanie stosunku pracy następuje z dniem przekazania szkoły. A dniem przekazania szkoły jest 1 września. 

Jacek29-07-2022 21:25:47   [#06]

no dobrze... przekazanie szkoły jest z 1 września, zatem co było wcześniej kończy się 31 sierpnia jak rzewa napisała

Martuta07-08-2022 20:37:51   [#07]

Jak wygląda powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, która przechodzi pod stowarzyszenie? Kto podpisuje umowę z nauczycielem, któremu powierzy OP/stowarzyszenie funkcję dyrektora szkoły?

joljol08-08-2022 08:48:46   [#08]

zależy jak jest w statucie stowarzyszenia:

 

prezes stowarzyszenia 

lub zarząd

lub wskazane osoby do reprezentacji

rzewa08-08-2022 14:01:04   [#09]

zwykle określa się to w umowie o pracę (lub umowie zlecenia) - gdyż decyduje o tym ten sam podmiot

Martuta08-08-2022 16:43:49   [#10]

Doprecyzuję pytanie. W szkole samorządowej, to były/ dotychczasowy dyrektor zatrudnia nauczyciela, który wygrał konkurs lub któremu OP chce powierzyć p.o.

Stowarzyszenie chce powierzyć stanowisko dyrektora osobie, która od września nie ma w szkole umowy, gdyż złożyła oświadczenie o jakim mowa w art 9 ust 8 u.P.o. Czy to nowy OP - Stowarzyszenie  najpierw zawiera umowę z tym nauczycielem, po czym powierza mu stanowisko?  Nie chodzi mi o to, kto wykonuje te czynności w imieniu stowarzyszenia, bo to wiem. Chodzi mi o to, czy ta umowa jest ze szkołą, a podpisują ją w imieniu zwierzchnika służbowego wskazane osoby do reprezentacji stowarzyszenia?

rzewa08-08-2022 22:20:45   [#11]

w szkole samorządowej nauczyciela, który wygrał konkurs a nie jest w szkole zatrudniony zatrudnia organ wykonawczy JST, która prowadzi szkołę

w przypadku przekazania szkoły w trybie art 9 P.o., osobę, która ma być dyrektorem tej przekazanej szkoły a nie jest obecnie n-lem, który zdecydował się w tej szkole pozostać, zatrudnia podmiot, który przejmuje szkołę i ten sam podmiot powierza pełnienie funkcji dyrektora

zatem może to być określone tym samym dokumentem -> podmiot zatrudniający nie zatrudnia tej osoby jako n-la tylko od razu jako dyrektora

natomiast ten dyrektor zatrudnia pozostałych pracowników w imieniu albo szkoły albo podmiotu prowadzącego szkołę -> to już zależy od tego podmiotu

Martuta08-08-2022 22:51:03   [#12]

Dziękuje bardzo

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]