Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uczeń z innym językiem...
strony: [ 1 ]
BeataGie12-01-2021 18:18:30   [#01]

....niż reszta klasy. Dzisiaj przyszła do mnie mama zapisując 3 dzieci do szkoły. Przyjechali z Białegostoku, dzieci jako drugiego języka obcego uczyły się rosyjskiego. O ile z chłopcem dogadałyśmy się, że przejdzie na niemiecki (jest w 7 klasie), ale dziewczyna jest w 8. W całym mieście nie ma szkoły, która uczyłaby rosyjskiego. jak powinnam zorganizować jej lekcje: poszukać lektora i lekcje indywidualne? 2 godziny?

rzewa12-01-2021 19:39:08   [#02]

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1641)

§ 9. ust. 1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:
1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo
3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

ust. 2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z art. 44l albo art. 44wa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb tej ustawy.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]