Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uchwała o zmianie dni wolnych
strony: [ 1 ]
agamali16-12-2020 20:47:48   [#01]

Witam, miałam ustalone dni wolne dyrektorskie na 4 i 5 stycznia.... Teraz uchwałą trzeba zmienić. Powołujemy się na podstawie art. 11ge 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ????

Czy dobrze myslę?

 

KaPi16-12-2020 21:04:02   [#02]

ja zapytałam nauczycieli na dzienniku o opinię

wyrazili

zrobiłam zarządzenie

dorotagm16-12-2020 21:08:51   [#03]

Ja powołuję się na to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJ I I NAUKI 1) z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2) )wprowadza się następujące zmiany:

... § 11ge. 1. W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie: 1) art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 2) art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 3) art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., 4) art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. – ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, o zmienionych w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2020/2021 nie ulega zmianie.”;."

 

A może należy na pierwsze rozp. z marca ze zmianami?

Jacek16-12-2020 21:09:13   [#04]

U mnie taką uchwałę podjęła RP

Na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w związku z §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) oraz § 11ge ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2111) rada pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada pedagogiczna, wyraża pozytywną opinię dotyczącą propozycji dyrektora o zmianie ustalonych dni dodatkowo wolnych od zajęć w roku szkolnym 2020/2021 jak niżej:

1)     2 listopada 2020 r. (poniedziałek po dniu Wszystkich Świętych);

2)     30 kwietnia 2021 r. (piątek przed 1 maja 2021 r.);

3)     24 – 28 maja 2021 r. (w tym dni egzaminu ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021 r.);

4)     4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele).

§ 2.

Uchwałę przekazuje się dyrektorowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


post został zmieniony: 16-12-2020 21:14:03
laostic16-12-2020 21:16:46   [#05]

#04 Nie rozumiem tej uchwały. Podstawa prawna z 27.11 a dotyczy 2.11?

alis16-12-2020 21:25:56   [#06]

Powinna być uchwała czy zarządzenie wystarczy? A może zwykła informacja na stronie www?

Jacek16-12-2020 21:28:04   [#07]

[#05]

bo dotyczy wszystkich dni wolnych w tym roku szkolnym po nowemu (dla jasności dla wszystkich w tym i rodziców), choć można było wpisać, że dni takie a takie ustalone wcześniej ulegają zmianie na takie a takie

[#06]

powinna być uchwała ale łba nie urwą zapewne dyrkowi jak zarządzenie zrobi :-)


post został zmieniony: 16-12-2020 21:29:53
dorotagm16-12-2020 22:36:42   [#08]

Moim zdaniem decyduje dyrektor zarządzeniem, ale opiniuje RP uchwałą.

Jacek16-12-2020 23:36:18   [#09]

no tak :-)

laostic17-12-2020 05:10:41   [#10]

#07. Ok, bo z treści nie wynika, że są to wszystkie, raczej, że te zmienione.

agamali17-12-2020 07:03:52   [#11]

Dzieki za podpowiedzi, ja powoływałam się na rozporządzenie z 20 marca ze zmianami...

JarTul17-12-2020 09:33:01   [#12]

W w/w przepisie intencją ministra było raczej umożliwienie wykorzystania tych dni wolnych, które ustalono na okres ferii (zwykle 5i 6 stycznia), w innym terminie.
Nie widzę potrzeby opiniowania tylko "rezygnacji" z dni wolnych w tym terminie, bo "rezygnacja" z nich wynika w zasadzie ze zmiany przepisów prawa. Moim zdaniem, zmiana zarządzenia, jeżeli już ktoś bardzo chce" ma charakter czysto porządkowy.

rzewa17-12-2020 10:08:51   [#13]

zgadzam się z JarTul :-)

Aga270918-12-2020 17:24:20   [#14]

Najpierw dyrektor uzyskuje opinię (w formie uchwały RP), następnie wydaje zarządzenie.

Potem o zmianie tych dni informuje uczniów, rodziców  - ja tak to rozumiem. 

matyldaa18-12-2020 18:49:52   [#15]

Czy opinia rady musi być przed dniami wolnymi, z których rezygnujemy? Rezygnujemy z 4 i 5 stycznia na rzecz dni wolnych w maju - czy opinia może być na radzie podsumowującej I okres? 

 

 

 

 

JarTul18-12-2020 20:35:39   [#16]

Opinia musi być przed dniami wolnymi, które chcecie ustalić/przenieść na  maj. Zatem może być nawet w kwietniu. Byle poprzedzała zarządzenie dyrektora w tej sprawie.


post został zmieniony: 18-12-2020 20:36:52

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]