Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uśrednienie godzin
strony: [ 1 ]
mychase11-12-2020 10:19:36   [#01]

Proszę o pomoc, jaka jest podstawa prawna do uśrednienia godzin dla nauczyciela, który prowadzi zajęcia w klasach maturalnych i w klasach, które maja praktyki zawodowe  i w tym czasie jego godziny spadają poniżej etatu 

MKJ11-12-2020 10:55:17   [#02]

Art. 42 ust. 5b KN.

mychase11-12-2020 11:30:56   [#03]

 tak, ale czy jest gdzieś podany sposób w jaki nalezy to policzyć?

MKJ11-12-2020 11:37:52   [#04]

No właśnie tam:

Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego.

Czyli wg algorytmu średniej ważonej:

Uśrednienie = [(liczba h/tydz. w 1 okresie x liczba tygodni w tym okresie) + (liczba h/tydz. w 2 okresie X liczba tygodni w tym okresie)]/(liczba tygodni w roku szkolnym)

laostic11-12-2020 12:12:09   [#05]

A ja tego tak nie czytam i u nas jest całkiem inaczej.

MKJ11-12-2020 12:25:09   [#06]

Jeśli chcemy ustalić średnioroczny wymiar zatrudnienia, to nie da się inaczej - trzeba obliczyć średnią ważoną. Oczywiście, w celu ustalenia, czy nauczyciel będzie miał pełny etat, bo do wyliczenia godzin ponadwymiarowych algorytm jest trochę bardziej skomplikowany.

laostic11-12-2020 12:29:27   [#07]

Ja uważam tylko, że z tego artykułu KN nie wynika, że ma to być robione wyłącznie z użyciem średniej ważonej.

MKJ11-12-2020 12:31:19   [#08]

A jak inaczej?

laostic11-12-2020 12:33:03   [#09]

U nas nie ma uśrednienia, jest zróżnicowane pensum.

MKJ11-12-2020 12:48:31   [#10]

A co to jest "zróżnicowane pensum"?

Ama11-12-2020 13:00:43   [#11]

np pensum bazowe nauczyciela to 18, ale z uwagi na klasy maturalne i praktyki okresowo nie "wyrabia tego pensum" - należy mu więc zwiększyć okresowo pensum (zgodnie z wyliczeniami) do np 20 godzin

 

MKJ11-12-2020 13:09:35   [#12]

No tak, ale żeby obliczyć, do ilu trzeba zwiększyć, to trzeba skorzystać ze średniej ważonej.

laostic11-12-2020 13:47:31   [#13]

Niekoniecznie, by robimy tzw. kalendarzyk. Czyli rozpisujemy tydzień po tygodniu, a formuła nam zlicza "dołki", otrzymujemy liczbę brakujących godzin, o tę liczbę zwiększy się pensum w innych tygodniach.

MKJ11-12-2020 13:52:52   [#14]

Czyli liczycie średnią ważoną na piechotę. :-)))

laostic11-12-2020 14:16:18   [#15]

Ona nas nie ma uśrednionego pensum, a każdy tydzień ma swoje pensum

AnJa11-12-2020 14:30:23   [#16]

Chyba nieco inaczej rozumiemy pojęcie pensum. Ale- tak na oko- na to samo wychodzi - co już MKJ napisał.

laostic11-12-2020 14:40:41   [#17]

W dużym uproszczeniu:

Nauczyciel na 1 .09 ma 20 godzin, po odejściu maturzystów przez 8 tyg.  ma 16.

I tak pierwsze 8 tyg. w roku szkolnym jego pensum wynosi 20 (nie wypracowuje ponadwymiarowych), potem jego pensum wynosi 18 (wypracowuje ponadwymiarowe), po odejściu maturzystów jego pensum wynosi 16. Zwiększone pensum przez 8 tygodni (o 2) równoważy się ze zmniejszonym pensum przez 8 tygodni (o 2).

 

rzewa11-12-2020 14:51:49   [#18]

hm... wszystkie szczegóły tego obliczania powinna określać uchwała OP podjęta na podstawie art 42 ust 7 pkt 1 KN

jeśli robi to dobrze, to nie powinno być żadnych problemów z wyliczeniami

MKJ11-12-2020 15:35:08   [#19]

laostic, a co z nauczycielem, który na 1.09 ma 20 godzin, a po odejściu maturzystów ma 10 godzin?

laostic11-12-2020 17:28:18   [#20]

Jeśli przez 30 tyg. ma 20, to daje 60 do wykorzystania, a braków przez 8 tyg. daje 64 na minusie - nadwyżka nie wystarczy na pokrycie, czyli musi dostać odpowiednio wcześniej ograniczenie.

MKJ15-12-2020 11:39:58   [#21]

Czyli liczymy dokładnie tak samo. :-)

eny15-12-2020 12:27:35   [#22]

.


post został zmieniony: 15-12-2020 12:28:32

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]